Poszerzamy ofertę dla nowych klientów o energoLOKATĘ 4M oraz energoLOKATĘ 5M

Bankowość

Od 14 maja 2013 r. do oferty neoBANKU zostają dołączone kolejne elektryzujące lokaty skierowane do nowych klientów Oddziału onLINE neoBANK.  

Od 14 maja 2013 r. do oferty neoBANKU zostają dołączone kolejne elektryzujące lokaty skierowane do nowych klientów Oddziału onLINE neoBANK.  

130515.energo.lokata.4m.s.01.125x125energoLOKATA 4M to:
oprocentowanie: stałe 4,7% w skali roku
okres: 4 miesiące
kwota lokaty: od 1.000 zł do 1 mln zł
(więcej informacji)

 

130515.energo.lokata.5m.s.01.125x125energoLOKATA 5M to:
oprocentowanie: stałe 4,6% w skali roku
okres: 5 miesięcy
kwota lokaty: od 1.000 zł do 1 mln zł
(więcej informacji)

ograniczenia: Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która włącznie do dnia złożenia wniosku elektronicznego o otwarcie Konta osobistego lub Rachunku technicznego nie była Klientem neoBANKU. Lokata dostępne są przez pierwsze 85 dni od uruchomienia Konta osobistego lub Rachunku technicznego lub do zmiany/zakończenia Promocji.

ilość lokat: nieograniczona, jednak suma nie może przekroczyć 1 mln zł

Jak złożyć lokatę

1 - załóż Konto osobiste lub Rachunek techniczny przez Internet
2 - przelej kwotę na otrzymany numer konta lub rachunku
3 - zaloguj się do neoBANK24 i uruchom lokaty

Promocja energoLOKATY 3M PLUS 4,8% pozostaje bez zmian i łączy się z powyższymi Promocjami.

Źródło: neoBANK

Udostępnij artykuł: