Potęga rozwoju – rozwój do potęgi. Drogi innowacyjnych MSP po kapitał

Polecamy

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w konferencji z cyklu "Potęga rozwoju - rozwój do potęgi. Drogi innowacyjnych MSP po kapitał", która odbędzie się w dniu 27 listopada br. w siedzibie Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego w Poznaniu.

Tematyka konferencji obejmować będzie możliwości finansowania rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 oraz rolę innowacji w rozwoju sektora MSP. Jej celem jest dyskusja oraz wymiana poglądów i doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami, a przedstawicielami władz samorządowych i instytucji otoczenia biznesu. Integralną częścią konferencji będzie debata pod hasłem “W poszukiwaniu efektywnych instrumentów wsparcia MSP”, w której udział wezmą przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Urzędu Miasta Poznania, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Wielkopolskiego Centrum Wspierana Inwestycji, Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz firmy Info Baza Technology.

Organizatorami wydarzenia są Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Urząd Miasta Poznania oraz Wielkopolskie Centrum Wspierana Inwestycji. Honorowy patronat nad konferencją objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Pan Marek Woźniak. Cały cykl konferencji został objęty patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Więcej informacji na stronie www.fund.org.pl oraz pod nr tel. 22 838 02 91 / marketing@fund.org.pl

Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Udostępnij artykuł: