Potęga rozwoju – rozwój do potęgi. Drogi MSP po kapitał

Polecamy

W dniu 26 lutego br. w siedzibie Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbędzie się kolejna konferencja z cyklu "Potęga rozwoju - rozwój do potęgi. Drogi MSP po kapitał."

W dniu 26 lutego br. w siedzibie Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbędzie się kolejna konferencja z cyklu "Potęga rozwoju - rozwój do potęgi. Drogi MSP po kapitał."

Organizatorami wydarzenia są Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, oraz Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Honorowy patronat nad konferencją objął Marszałek Województwa Pomorskiego, Pan Mieczysław Struk. Cały cykl konferencji został objęty patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Tematyka konferencji obejmować będzie przedstawienie różnych form pozyskiwania kapitału, w tym możliwości finansowania rozwoju przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Jej celem jest również dyskusja oraz wymiana poglądów i doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami, a przedstawicielami władz samorządowych i instytucji otoczenia biznesu. Integralną częścią konferencji będzie debata pod hasłem "W poszukiwaniu efektywnych instrumentów wsparcia innowacyjnych MSP", w której udział wezmą przedstawiciele m.in. Agencji Rozwoju Pomorza S.A., Pracodawców Pomorza, Giełdy Papierów Wartościowych, Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Podczas konferencji jej uczestnicy dowiedzą się o różnych możliwościach pozyskania kapitału i rozwoju firmy, w tym poprzez rynek giełdowy, fundusze inwestycyjne, czy wsparcie z dotacji unijnych.

Partnerami konferencji są Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Union Investment TFI S.A., Bank PEKAO S.A., Pracodawcy Pomorza oraz Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Patronami medialnymi wydarzenia są Radio Gdańsk, Express Biznesu, Gazeta MSP oraz portale internetowe GWE24.pl oraz Biznes2biznes.com.

Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Udostępnij artykuł: