Potencjał wzrostu

Finanse i gospodarka

W 2014 roku Emmerson Evaluation nadal będzie rozwijał autorską bazę wycen transakcyjnych nieruchomości E-VALUER.

Dariusz Książak – prezes zarządu Emmerson Evaluation, dostrzegając potencjał sytuacji rynkowej, przewiduje wzrost zainteresowania cenami transakcyjnymi nieruchomości, jak również innymi danymi zbieranymi i analizowanymi przez E-VALUER.

Pod koniec 2013 roku baza zawierała ponad 400 tys. danych transakcyjnych z 80 proc. miast liczących powyżej 30 tys. mieszkańców. Ambicją Emmerson Evaluation jest rozszerzanie E-VALUER o kolejne dane z mniejszych miejscowości, zaniedbywanych przez inne systemy.

To oznacza, że zapewniamy dużo szerszy i głębszy obraz rynku niż inni dostawcy. Tak jak w przypadku całej naszej bazy są to dane zbierane przez rzeczoznawców u źródeł, m.in. w urzędach gmin i powiatowych oraz z aktów notarialnych. Nie kupujemy i nie będziemy kupować baz danych o cenach, bo założeniem jest jakość, nie ilość – mówi Dariusz Książak, prezes zarządu Emmerson Evaluation.

Rozwój bazy jest związany z sytuacją rynkową. Rekomendacja J, Rekomendacja S, program MdM zwiększają popyt na rzetelną i sprawdzoną informację o cenach transakcyjnych. Oferowana przez Emmerson Evaluation  baza  jest odpowiedzią na tę potrzebę. Jest bowiem łatwym w obsłudze narzędziem, z unowocześnionym w 2013 roku interfejsem, pozwalającym na wielowymiarową analizę danych oraz generowanie wielu typów raportów.

ksiazak.dariusz.emmerson.01.150x166System jest opracowany tak, aby można było z niego pozyskać wiele typów raportów. Kategorie wymagane w Rekomendacji J są oczywistością, ale poszliśmy o krok dalej. W E-VALUERZE jest kilka rzeczy wykraczających poza wymogi KNF, a bardzo użytecznych – dodaje Książak.

Emmerson Evaluation dostrzega wzrost zainteresowania danymi transakcyjnymi ze strony innych podmiotów niż banki. W związku z czym, wychodząc naprzeciw widocznej tendencji, rozbudowuje moduł nieruchomości komercyjnych, przygotowuje bazę informującą o wysokości czynszów za wynajem i pracuje nad ofertą skierowaną do klientów indywidualnych.

Na podstawie:
Emmerson Evaluation zaliczył dobry rok i… liczy na jeszcze lepszy, Emmerson Evaluation

Udostępnij artykuł: