Potrzebna długofalowa wizja państwa i gospodarki

Finanse i gospodarka

Ministrowie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC ocenili działania rządu w III kwartale br. na 4 punkty w skali od 1 do 10, co oznacza ocenę niższą o 0,2 punktu wobec II kwartału 2012 r.

Najlepiej zostały ocenione działania w obszarze gospodarka (7 p.) oraz zagospodarowanie funduszy europejskich (6 p.), choć w tym ostatnim przypadku nastąpił spadek o 1 punkt. Najbardziej krytycznie ministrowie GGC BCC ocenili działania związane z promocją polskiej gospodarki za granicą, cyfryzacją, a także regulacjami dotyczącymi spółdzielczości oraz rynku finansowego. Niewiele lepiej wypadły prawo gospodarcze i obszar ubezpieczeń społecznych.

Kolejne posiedzenie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC odbyło się w czwartek, 20 września w Warszawie. Poza oceną działań rządu, ministrowie przedstawili również ocenę aktywności poszczególnych ministrów oraz wskazali priorytety, którymi powinien jak najszybciej zająć się rząd.

Jako szczególnie niebezpieczne, w kontekście spowolnienia gospodarczego, ministrowie uznali, zapowiadany przez rząd, znaczny spadek nakładów inwestycyjnych. Członkowie Gabinetu zwrócili również uwagę, że największą bolączką w obecnym funkcjonowaniu państwa i podejściu do gospodarki, jest brak długofalowej wizji i skupianie się na doraźnych działaniach.

Oceny wraz z uzasadnieniem oraz priorytety wskazane przez ministrów Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC prezentujemy poniżej.

INDEKS Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC – ocena kwartalna działań rządu – pobierz
Ocena ministrów w III kwartale 2012 r. – pobierz
II posiedzenie GGC BCC – oceny ogółwm – wykresy – pobierz

Emil Muciński
Gabinet Cieni BCC

Udostępnij artykuł: