Potrzeby usług finansowych

Tylko u nas

Radosław Stępień - Wiceprezes - Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego o potrzebach na usługi finansowe ze strony Jednostek Samorządu Terytorialnego i powiększającej się ofercie banku

Radosław Stępień - Wiceprezes - Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego o potrzebach na usługi finansowe ze strony Jednostek Samorządu Terytorialnego i powiększającej się ofercie banku

Radosław Stępień: Bank Gospodarstwa Krajowego od samego początku chce być bankiem partnerskim dla samorządów. Jest to bardzo dobry, wymagający klient i widzimy szczególny potencjał jeśli chodzi o inwestycje samorządowe i finansowanie bieżącej działalności. Razem z samorządami zrobiliśmy nie tylko najprostsze instrumenty dłużne - nie tylko kredyt i obligacje - ale wchodzimy teraz w trudniejszą fazę budowy wspólnych przedsięwzięć. Grupa BGK dysponuje funduszem inwestycji samorządowych, funduszy mieszkań na wynajem,  rejestrujemy w tej chwili fundusz municypalny i chcemy być nie tylko bankiem finansującym, ale także partnerem w konkretnych przedsięwzięciach. Co powinno ulec doprecyzowaniu, zmianom, o jakość czego powinniśmy zadbać?

Po pierwsze samorządy muszą bardziej precyzyjnie określać swoje przychody i potencjał ich zwiększania. Nie powinno być tak, że myślimy jednynie o finansowaniu tego, co dziś i w przyszłości będzie wydatkiem, ale powinniśmy myśleć o tym jak zbudować instrumenty finansowe na przyszłych przychodach.

Bardzo ważne jest też przygotowanie samorządów do nowej edycji, nowej perspektywy funduszy unijnych. Kwestia zgromadzenia wkładu własnego, jego sfinansowania, ale też kwestia bardzo dokładnego zbadania jakie będą koszty utrzymania tych inwestycji i jakie jest rzeczywiste zapotrzebowanie na usługi.

Na koniec warto odnieść się do tego o czym mówił Marszałek Protas - Przewidniczący Związku Województw Polskich - za dwa lata powinniśmy mieć nowe prawo o finansach samorządowych i rozpocznijmy debatę nad tym jakie ono powinno być abyśmy my, jako Bank Gospodarstwa Krajowego mogli optymalnie i najmniejszym kosztem finansować dobre pomysły samorządów.    

Zobacz również rozmowę w wersji wideo.

aleBank.pl

Udostępnij artykuł: