Potwierdzenie wysokich standardów, strategia na przyszłość – SAM w Concordii

Finanse i gospodarka

W ciągu ostatniego roku ponad 600 polskich przedsiębiorstw zdecydowało się na przeprowadzenie Software Asset Management (SAM), czyli procesu zarządzania licencjami i oprogramowaniem, według procedur BSA i Microsoft. Jedną z pierwszych firm z sektora ubezpieczeniowego, które zdecydowały się na certyfikację jest Concordia Ubezpieczenia. SAM pozwolił potwierdzić wysokie standardy ubezpieczyciela oraz wypracować nową strategię w obszarze IT.

Concordia Ubezpieczenia to działający od 1997 roku polski ubezpieczyciel, zatrudniający ponad 400 pracowników w dwóch towarzystwach: Concordia Polska TUW oraz WTUŻiR (Wielkopolskie Towarzystwo Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych) Concordia Capital SA. Misją firmy jest obsługa klientów zgodnie z najwyższymi standardami, co dotyczy nie tylko samych produktów ubezpieczeniowych, ale też wewnętrznych polityk w zakresie procesów, przetwarzania danych, czy wykorzystywanych narzędzi.

„Jakość to jedna z naszych kluczowych wartości, dlatego aktywnie wdrażamy odpowiednie procesy, które pozwalają potwierdzić ją w sposób niezależny. SAM, czyli zbadanie i wdrożenie odpowiedniego wykorzystania licencji, był dla nas szczególnie ważny z perspektywy przetwarzania wrażliwych danych naszych klientów i upewnienia się, że nie mamy w obszarze compliance żadnych uchybień” – powiedział Maciej Izmajłow dyrektor finansowy Concordii Ubezpieczenia. „Projekt przyniósł również dodatkową wartość dla działu IT”.

Zgodnie ze standardem SAM, główna część projektu została przeprowadzona dwuetapowo. Odpowiadała za niego firma Auditoria, jeden z kluczowych Partnerów Microsoft w obszarze SAM w Polsce, niedawno nagrodzony podczas Microsoft Partner Strategy Conference 2014. W pierwszej kolejności dokonano inwentaryzacji oprogramowania i dokumentacji licencyjnej oraz zgodności ich użycia. W kolejnej fazie badano stosowane w Concordii procedury zarządzania licencjami oraz oprogramowaniem. Analiza dotyczyła kwestii związanych z bezpieczeństwem, zarządzaniem ryzykiem, compliance oraz poziomem optymalizacji wykorzystywania posiadanych zasobów. Obie fazy udało się zamknąć w czasie sześciu tygodni.

„Doświadczenie partnera wybranego do procesu SAM oraz standardy naszego wewnętrznego działu IT, pozwoliły nam dobrze przygotować się na działania związane z procesem. Dzięki temu projekt został przeprowadzony w sposób niezakłócający normalnego funkcjonowania naszych pracowników” – uważa Maciej Izmajłow.

Ostatni element procesu stanowi faza doradcza, podczas której omawiane są rekomendacje na przyszłość, uwzględniające zarówno wykorzystanie alternatywnych technologii, jak i rozwiązań multivendorowych. Dodatkowo, wyznaczony zespół bierze udział w szkoleniach z licencjonowania.

„Sam certyfikat to nie wszystko – wnioski z SAM pozwoliły nam poczynić przymiarki do nowej strategii IT oraz lepiej planować ewentualne wydatki w tym obszarze. Przedstawione rekomendacje wskazały nam nowe technologie i rozwiązania licencyjne, np. przeniesienie naszej poczty do chmury, co pozwoliłoby zoptymalizować zarówno budżet działu IT, jak i procesy biznesowe we wszystkich działach firmy” – dodał Maciej Izmajłow.

Concordia Ubezpieczenia odebrała certyfikat SAM 25 września 2014 roku. Obecnie zarząd firmy wraz z działem IT rozważa wdrożenie rozwiązań przedstawionych w fazie rekomendacji.

„Nasze doświadczenia pokazują, że SAM stanowi dla klientów bardzo pozytywny i „uwalniający” w wielu aspektach proces. Z jednej strony zyskują pewność, że posiadane licencje i wypracowane w zakresie ich zarządzania praktyki są w pełni zgodne z prawem – to szczególnie istotny aspekt dla podmiotów o złożonej strukturze jak Concordia Ubezpieczenia. Z drugiej, gdy już przechodzimy do fazy rekomendacji klienci odkrywają całe spektrum nowych możliwości, czy to uzyskania oszczędności, czy też większej sprawności operacyjnej, które dają najnowsze technologie” – powiedział Marcin Wojna, Auditoria.

Proces SAM jest prowadzony w zgodzie z normą ISO/IEC 19770-1:2006 oraz metodami ITIL. Cieszy się coraz większą popularnością – według statystyk polskiego oddziału Microsoft w ostatnim roku wprowadziło go ponad 600 polskich firm. Najczęściej wymieniane przez nie korzyści to optymalizacja polityki licencyjnej, często dająca istotne oszczędności, przygotowanie merytoryczne wewnętrznego zespołu, dzięki czemu dawne błędy nie są powielane, a także otwarcie organizacji na nowe technologie i modele licencyjne. Ponadto zgodność z uznanymi normami jest gwarantem spełnienia wymogów w obszarze ładu korporacyjnego i wprowadzenia najlepszych praktyk w kwestii zarządzania IT.

Źródło: Microsoft

Udostępnij artykuł: