Poważna luka w ustawie emerytalnej

Samorząd

Okazuje się, że rząd przygotowując projekt nowej ustawy emetytalnej, wydłużającej czas aktywności zawodowej do 67 roku życia zapomniał o zmianie bardzo istotnych przepisów. W wyniku tego najbardziej ucierpią pracownicy samorządów, policjanci i wykładowcy.

Okazuje się, że rząd przygotowując projekt nowej ustawy emetytalnej, wydłużającej czas aktywności zawodowej do 67 roku życia zapomniał o zmianie bardzo istotnych przepisów. W wyniku tego najbardziej ucierpią pracownicy samorządów, policjanci i wykładowcy.

Zaistniała sytuacja spowodowana jest niedbałością legislatorów. Chodzi o to, że wobec decyzji o wydłużeniu wieku emerytalnego do 67 lat urzędnicy jednostek samorządu terytorialnego, urzędnicy służby cywilnej, pracownicy urzędów państwowych, wykładowcy mogą pozostać przez wiele miesięcy bez środków do życia.

Powodem tego jest pozostawienie przepisu ze starej ustawy, który pozwala na zwolnienia z pracy gdy tylko pracownicy ukończą 65 lat. Jeśli pracodawca to uczyni, pracownik pozostanie przez jakiś czas bez jakichkolwiek świadczeń finansowych - nie otrzyma ani wynagrodzenia, ani świadczeń z ZUS.

Naprawienia błędu w ustawie domagają się związkowcy i eksperci. Obie grupy głośno mówią o dyskryminacji ze względu na wiek i o konieczności unikania takich "niedoróbek" legislacyjnych.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

Udostępnij artykuł: