POWERPOL 2020: co się wydarzy w energetyce w 2020 roku?

ESG / Wydarzenia

W Warszawie zainaugurowano w poniedziałek 20. Ogólnopolski Kongres Energetyczno–Ciepłowniczy, którego tematem przewodnim jest jest „Zrównoważony rozwój polskiej energetyki”.

Wiatraki i linia wysokiego napięcia
Fot. stock.adobe.com/Eisenhans

W Warszawie zainaugurowano w poniedziałek 20. Ogólnopolski Kongres Energetyczno–Ciepłowniczy, którego tematem przewodnim jest jest „Zrównoważony rozwój polskiej energetyki”.

W Warszawie zainaugurowano w poniedziałek 20. Ogólnopolski Kongres Energetyczno–Ciepłowniczy, którego tematem przewodnim jest jest „Zrównoważony rozwój polskiej energetyki” #POWERPOL #energetyka

Regulacje są substytutem konkurencji w sektorach, gdzie np. struktura rynku nie pozwala na funkcjonowanie wystarczającej liczby podmiotów i gdzie mechanizmy rynkowe zawodzą. Jednym z ustawowych zadań regulatora jest zapewnienie konkurencyjnej struktury rynku przy jednoczesnym zachowaniu równowagi pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi a odbiorcami końcowymi.

Zrównoważony rozwój polskiej energetyki

Tematem przewodnim Kongresu jest „Zrównoważony rozwój polskiej energetyki”. 

- Realizacja polityki klimatyczno-energetycznej w sposób zrównoważony w dużej mierze zależy od dynamiki rozwoju energetyki rozproszonej w naszym kraju. Istotne jest przy tym przygotowanie operatorów systemów dystrybucyjnych do nowego modelu funkcjonowania rynków detalicznych - powiedział Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. - Obszarem szczególnie wrażliwym społecznie jest dostarczanie ciepła. Tym bardziej zmiany dokonywane w tym obszarze powinny mieć charakter ewolucyjny, a nie rewolucyjny – podkreślił regulator.

Czytaj także: Rynek energii należy napisać na nowo. Prezes URE o roli energetyki obywatelskiej i klastrów energetycznych >>>

W ocenie Prezesa URE konieczne jest również podjęcie działań, które przyczynią się do poprawy lokalnego bezpieczeństwa energetycznego przy jednoczesnym zapewnieniu efektywności ekonomicznej. Jednym z takich działań jest jeszcze większa aktywizacja energetyki rozproszonej i włączenie jej do rynku hurtowego przy jednoczesnym maksymalnym łagodzeniu efektów takiej transformacji. - Niezbędna jest zmiana obecnej struktury rynku, czy wręcz zbudowanie go na nowo – podkreślił Rafał Gawin.

W debacie otwierającej konferencję, obok Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, udział wzięli także przedstawiciele Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Klimatu, NFOŚiGW oraz spółek sektora energetycznego.

Potrzeba dywersyfikacji źródeł energii

Eksperci podkreślali potrzebę dywersyfikacji źródeł energii oraz zmiany polskiego miksu energetycznego.

- Transformacja w kierunku energetyki niskoemisyjnej powinna być dokonywana w sposób zrównoważony i odpowiedzialny społecznie. Oznacza to też dużą odpowiedzialność przedsiębiorstw energetycznych za koszty tej zmiany – powiedział Prezes URE.

W dalszej części Kongresu eksperci będą dyskutowali między innymi o odnawialnych źródłach energii, polskim rynku gazu i paliw, innowacjach w energetyce, a także potencjale sektora ciepłowniczego.

Udostępnij artykuł: