Powiaty województwa lubelskiego i łódzkiego postulują zmiany

Samorząd

7 grudnia 2011 roku odbył się Konwent Powiatów Województwa Lubelskiego i Łódzkiego. Najważniejsze kwestie, które zostały poruszone dotyczą problemu rewitalizacji dróg lokalnych, podziału przez NFZ funduszu zapasowego oraz zmian w ustawie o systemie pieczy zastępczej.

7 grudnia 2011 roku odbył się Konwent Powiatów Województwa Lubelskiego i Łódzkiego. Najważniejsze kwestie, które zostały poruszone dotyczą problemu rewitalizacji dróg lokalnych, podziału przez NFZ funduszu zapasowego oraz zmian w ustawie o systemie pieczy zastępczej.

Pierwszy problem jest ściśle związany z remontami dróg krajowych. Powodują one bowiem przeniesienie dużego zagęszczenia ruchu na drogi lokalne, które w konsekwencji ulegają zniszczeniu. Konwet zaproponował uruchomienie specjalnego narodowego programu rewitalizacji dróg lokalnych, który nie pozostawiałby samorządów sam na sam z problemem odnawiania dróg.

NFZ dokonał podziału funduszu zapasowego. Otrzymają go tylko 3 jednostki wojewódzkie NFZ. Konwent domaga się zmiany tej decyzji i przekazania dofianasowania dla szpitali, które z powodu niedoszacowania wartości i ilości świaczeń medycznych nie mogą funkcjonować bez generowanie zadłużenia. Uczestnicy Konwentu apelowali, że zakontraktowane w 2011 roku kwoty celowe na opiekę zdrowotną są poniżej minimum gwarantującego dostępność opieki zdrowotnej. Ta sytuacja musi się zmienić, inaczej szpitale będę jedynie pogłębiać swoje kłopoty finansowe.

Podczas Konwentu powrócił również temat w ostatnim czasie szeroko dyskutowany - domagano się zwiększenia nakładów finansowych na realizację nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Źródło: www.samorzad.lex.pl

Udostępnij artykuł: