Powołanie nowej kadencji Zarządu Nordea Bank Polska S.A.

Bankowość / Kadry

Rada Nadzorcza Nordea Bank Polska S.A. w dniu 24 maja 2012 r. powołała Zarząd Nordea Bank Polska S.A. VIII kadencji w zmniejszonym składzie osobowym.

Rada Nadzorcza Nordea Bank Polska S.A. w dniu 24 maja 2012 r. powołała Zarząd Nordea Bank Polska S.A. VIII kadencji w zmniejszonym składzie osobowym.

Do składu Zarządu Banku VIII kadencji powołano:

  • Sławomira Żygowskiego - I Wiceprezesa Zarządu - Zastępcę Prezesa Zarządu ds. bankowości korporacyjnej, pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu
  • Agnieszkę Domaradzką - Wiceprezes Zarządu ds. kredytowych
  • Jacka Kalisza - Wiceprezesa Zarządu ds. bankowości detalicznej
  • Bohdana Tillacka - Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych.

Członkowie Zarządu VIII kadencji nie wykonują działalności konkurencyjnej w stosunku do pełnionej funkcji w Nordea Bank Polska S.A., a także nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Dorota Tanaś-Michalak
Departament Marketingu i Komunikacji
Nordea Bank Polska

Udostępnij artykuł: