Powołanie Podkomisji ds. Ubezpieczeń Finansowych

Finanse i gospodarka

Polska Izba Ubezpieczeń informuje, że decyzją Zarządu, powołana została Podkomisja ds. Ubezpieczeń Finansowych. Przewodniczącą Podkomisji została Pani Joanna Domańska, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Finansowych w InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.

Polska Izba Ubezpieczeń informuje, że decyzją Zarządu, powołana została Podkomisja ds. Ubezpieczeń Finansowych. Przewodniczącą Podkomisji została Pani Joanna Domańska, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Finansowych w InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.

Gwarancje ubezpieczeniowe oraz ubezpieczenia finansowe stanowią linię biznesu, której znaczenie w ostatnich latach zdecydowanie wzrosło. Wynika to ze znacznej ilości inwestycji finansowanych ze środków budżetu unijnego, krajowego czy samorządowego, gdzie wykonawcy muszą zawierać gwarancje wadialne, a także z dobrego wykonania kontraktu. Istotny wpływ na rozwój tego rynku mają gwarancje i ubezpieczenia finansowe, które zgodnie z przepisami prawa polskiego i europejskiego są obowiązkowe.

Zadaniem powołanej Podkomisji  jest opiniowanie projektowanych i obowiązujących aktów prawnych oraz wspomaganie działań Polskiej Izby Ubezpieczeń w zakresie przygotowywania i prezentowania stanowiska rynku ubezpieczeniowego w odniesieniu do projektowanych zmian prawa. Członkowie Podkomisji uczestniczyć będą także w organizacji szkoleń, seminariów i konferencji z zakresu problematyki funkcjonowania rynku gwarancji oraz  ubezpieczeń finansowych.

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: