Powołanie Zarządu Spółki PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A.

Kadry

Rada Nadzorcza Spółki PAK Kopalni Węgla Brunatnego Adamów S.A. na posiedzeniu w dniu 15 maja 2014 roku podjęła uchwały w sprawie wyboru Zarządu PAK Kopalni Węgla Brunatnego Adamów S.A. na VI kadencję.

W skład Zarządu powołani zostali:

  1. Prezes Zarządu Pan Sławomir Sykucki,
  2. Członek Zarządu Pan Piotr Jarosz,
  3. Członek Zarządu Pan Jarosław Czyż.

Również w dniu 15 maja 2014 r. Walne Zgromadzenie PAK Kopalni Węgla Brunatnego Adamów S.A. dokonało zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Ze składu Rady Nadzorczej odwołany został Pan Sławomir Sykucki, a powołany został Pan Karol Sobczak.

Źródło: www.kwbadamow.com.pl

Udostępnij artykuł: