Powołano nowy zarząd Trigon TFI

Kadry

Dotychczasowy Zarząd Trigon TFI podjął decyzję o zakończeniu swojej misji - czytamy w komunikacie prasowym TRIGON TFI. Komunikat w całości poniżej.

Wykres obrazujący spadek na tle dolarów
Fot. Pixabay.com

Dotychczasowy Zarząd Trigon TFI podjął decyzję o zakończeniu swojej misji - czytamy w komunikacie prasowym TRIGON TFI. Komunikat w całości poniżej.

Komunikat prasowy #Trigon TFI: Towarzystwo dzięki odpowiedniej konstrukcji Funduszy, zabezpieczyło interes Inwestorów dzięki wykorzystaniu mechanizmu podporządkowania certyfikatów, które objął #GetBack @uknf

W obliczu zasadniczych zmian realiów rynkowych, a także problemów, które swoje źródła miały poza strukturą Towarzystwa, w dniu 29 października 2018 roku został powołany nowy Zarząd Trigon TFI. Jego misją jest umożliwienie Towarzystwu nowego otwarcia, intensyfikacja prac nad odbudowaniem zaufania Inwestorów oraz zapewnieniem im bezpieczeństwa w zakresie obsługi funduszy sekurytyzacyjnych i  kapitałowych.Osobą nadzorującą w ramach nowego Zarządu fundusze sekurytyzacyjne został Jakub Rajchman. Bezpieczeństwo finansowe Towarzystwa zostało dodatkowo wzmocnione poprzez powołanie do Zarządu Marcina Morela, obecnego Dyrektora Finansowego Trigon Dom Maklerski S.A., a także poprzez oddelegowanie Ryszarda Czerwińskiego, Wiceprezesa Trigon Dom Maklerski S.A na funkcję p.o. Prezesa Zarządu Trigon TFI.Towarzystwo w ostatnich kilku miesiącach padło ofiarą zorganizowanej kampanii czarnego PR, a także działań mających znamiona nieuczciwej konkurencji. Pretekstem do ich uruchomienia była wcześniejsza współpraca ze spółką GetBack. Ta bezprecedensowa sytuacja miała miejsce pomimo tego, że gdy w kwietniu 2018 roku na jaw wyszły problemy Getback – Trigon TFI, jako pierwszy na rynku podjął stanowcze działania mające na celu ochronę wartości aktywów swoich dziewięciu Funduszy i następnie przeniosło zarządzanie ich portfelami do nowych renomowanych zarządzających.Dzięki niezwykle intensywnej pracy Towarzystwa proces ten przebiegł bardzo sprawnie - już w sierpniu 2018 roku nowi serwiserzy rozpoczęli windykację wierzytelności należących do Funduszy. Należy podkreślić, że Towarzystwo dzięki odpowiedniej konstrukcji Funduszy, zabezpieczyło interes Inwestorów dzięki wykorzystaniu mechanizmu podporządkowania certyfikatów, które objął GetBack.Kwestie te były komunikowane publicznie w jednoznaczny i transparentny sposób, jednak w niewielkim stopniu uchroniły Towarzystwo przed skutkami kampanii czarnego PR i nieuczciwych działań konkurencyjnych podmiotów.Dotychczasowy Zarząd Trigon TFI podjął decyzję o zakończeniu swojej misji. Prezes Zarządu Marek Juraś oraz Wiceprezes Zarządu Paweł Burzyński złożyli rezygnacje, które zostały przyjęte przez Radę Nadzorczą Towarzystwa. Jednocześnie podziękowała ona Markowi Jurasiowi i Pawłowi Burzyńskiemu za wytężoną pracę w ostatnim czasie.
Udostępnij artykuł: