Powolny odwrót od dolara

Gospodarka

Fot. PIxabay.com

Według danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego udział dolara w światowych rezerwach banków centralnych spadł w IV kwartale 2018 roku do najniższego poziomu od 2013 r. Wzrosło natomiast znaczenie chińskiego yuana, choć z bardzo niskiego poziomu.

#WitoldGadomski: Amerykańskie papiery skarbowe są wyżej oprocentowane niż europejskie, więc stopniowe odejście od dolara nie wynika z chęci maksymalizacji zysków banków centralnych, ale z innych przyczyn, głównie politycznych @nbppl

Waluta amerykańska stanowiła w IV kwartale 2018 61,7% światowych rezerw walutowych, a w III kwartale było to 61,9%. Mowa o tak zwanych rezerwach alokowanych, to znaczy określanych przez banki centralne w raportach do MFW. Dla części rezerw struktura walut nie jest określana i w statystyce oznaczane są one jako rezerwy niealokowane.

 Euro i juan wypierają dolara

Udział dolara spadał od 12 kwartałów. Spadek nastąpił mimo wzmocnienia o 1 % waluty amerykańskiej w końcu ubiegłego roku. Banki centralne sprzedały  dolary (przede wszystkim papiery skarbowe USA) wartości 50 mld dolarów. Wzrósł natomiast udział euro, jena i juana w rezerwach banków centralnych. Waluta chińska stanowi już 1,9 % rezerw zagranicznych na świecie. Jest to ciągle niewiele, ale w ciągu ostatnich dwu lat udział juana w rezerwach podwoił się.

Rosja nie lubi dolara

Dolar amerykański wciąż jest walutą dominującą, w bankach centralnych, ale menadżerowie, zarządzający rezerwami stopniowo dywersyfikują portfel. Warto przy tym zauważyć, że amerykańskie papiery skarbowe są wyżej oprocentowane niż europejskie, więc stopniowe odejście od dolara nie wynika z chęci maksymalizacji zysków banków centralnych, ale z innych przyczyn, głównie politycznych.

Analitycy szacują, że największy udział w zmniejszeniu aktywów dolarowych miał Centralny Bank Rosji, który w ubiegłym roku obniżył rezerwy dolarowe z 96 do 48 mld USD.

NBP interesuje się dolarem…nowozelandzkim

NBP podaje corocznie strukturę rezerw w Raporcie Rocznym. Ostatni opublikowany raport dotyczy roku 2017. Według niego Zarząd NBP utrzymał obowiązującą w 2016 r. strukturę walutową benchmarku strategicznego: 44% USD, 27% EUR, 12% GBP, 8% AUD, 6% NOK i 3% NZD.

Największa część rezerw dewizowych jest inwestowana w rządowe papiery wartościowe krajów o wysokim ratingu, charakteryzujące się najwyższym stopniem bezpieczeństwa i płynności. Utrzymywane w portfelach inwestycyjnych pozarządowe papiery wartościowe są emitowane przede wszystkim przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe.

W 2017 r. rozpoczęto inwestycje w pozarządowe papiery wartościowe denominowane w dolarze nowozelandzkim, dążąc do podwyższenia dochodowości rezerw i zwiększenia płynności środków w tej walucie.

 

Rezerwy zagraniczne banków centralnych świata w mln USD i struktura rezerw w %

 

I kw 2015 IV kw 2016 IV kw 2017 IV kw 2018
Zagraniczne rezerwy ogółem 11 432 855,14 10 713 601,93 11 444 414,14 11 418 239,70
Alokowane rezerwy 6 745 457,77 8 418 368,16 10 014 049,64 10 727 693,20
Należności w USD 4 451 942,87 5 501 983,66 6 280 608,85 6 617 844,74
Należności w EUR 1 350 442,13 1 610 869,42 2 019 248,18 2 219 339,82
Należności w CNY 90 287,85 123 473,32 202 790,45
Należności w JPY 258 125,19 333 697,17 491 011,33 558 359,01
Należności w GBP 258 389,17 365 085,23 454 117,84 475 454,04
Należności w AUD 105 039,30 142 098,37 180 009,14 174 211,88
Należności w CAD 115 389,12 163 142,45 202 798,47 197 763,37
Należności we CHF 17 774,83 13 899,18 18 088,67 15 863,02
Należności w innych walutach 188 355,18 197 304,83 244 693,84 266 066,88
Niealokowane rezerwy 4 687 397,37 2 295 233,76 1 430 364,51 690 546,50
Udział rezerw alokowanych w % 59,00 78,58 87,50 93,95
USD 66,00 65,36 62,72 61,69
EUR 20,02 19,14 20,16 20,69
CNY 1,07 1,23 1,89
JPY 3,83 3,96 4,90 5,20
GBP 3,83 4,34 4,53 4,43
AUD 1,56 1,69 1,80 1,62
CAD 1,71 1,94 2,03 1,84
CHF 0,26 0,17 0,18 0,15
Inne waluty 2,79 2,34 2,44 2,48
Udział rezerw niealokowanych % 41,00 21,42 12,50 6,05

Źródło: Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves (COFER), International Financial Statistics (IFS)

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: