Powolny odwrót od dolara

Gospodarka

Według danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego udział dolara w światowych rezerwach banków centralnych spadł w IV kwartale 2018 roku do najniższego poziomu od 2013 r. Wzrosło natomiast znaczenie chińskiego yuana, choć z bardzo niskiego poziomu.

Fot. PIxabay.com

Według danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego udział dolara w światowych rezerwach banków centralnych spadł w IV kwartale 2018 roku do najniższego poziomu od 2013 r. Wzrosło natomiast znaczenie chińskiego yuana, choć z bardzo niskiego poziomu.

#WitoldGadomski: Amerykańskie papiery skarbowe są wyżej oprocentowane niż europejskie, więc stopniowe odejście od dolara nie wynika z chęci maksymalizacji zysków banków centralnych, ale z innych przyczyn, głównie politycznych @nbppl

Waluta amerykańska stanowiła w IV kwartale 2018 61,7% światowych rezerw walutowych, a w III kwartale było to 61,9%. Mowa o tak zwanych rezerwach alokowanych, to znaczy określanych przez banki centralne w raportach do MFW. Dla części rezerw struktura walut nie jest określana i w statystyce oznaczane są one jako rezerwy niealokowane.

 Euro i juan wypierają dolara

Udział dolara spadał od 12 kwartałów. Spadek nastąpił mimo wzmocnienia o 1 % waluty amerykańskiej w końcu ubiegłego roku. Banki centralne sprzedały  dolary (przede wszystkim papiery skarbowe USA) wartości 50 mld dolarów. Wzrósł natomiast udział euro, jena i juana w rezerwach banków centralnych. Waluta chińska stanowi już 1,9 % rezerw zagranicznych na świecie. Jest to ciągle niewiele, ale w ciągu ostatnich dwu lat udział juana w rezerwach podwoił się.

Rosja nie lubi dolara

Dolar amerykański wciąż jest walutą dominującą, w bankach centralnych, ale menadżerowie, zarządzający rezerwami stopniowo dywersyfikują portfel. Warto przy tym zauważyć, że amerykańskie papiery skarbowe są wyżej oprocentowane niż europejskie, więc stopniowe odejście od dolara nie wynika z chęci maksymalizacji zysków banków centralnych, ale z innych przyczyn, głównie politycznych.Analitycy szacują, że największy udział w zmniejszeniu aktywów dolarowych miał Centralny Bank Rosji, który w ubiegłym roku obniżył rezerwy dolarowe z 96 do 48 mld USD.

NBP interesuje się dolarem...nowozelandzkim

NBP podaje corocznie strukturę rezerw w Raporcie Rocznym. Ostatni opublikowany raport dotyczy roku 2017. Według niego Zarząd NBP utrzymał obowiązującą w 2016 r. strukturę walutową benchmarku strategicznego: 44% USD, 27% EUR, 12% GBP, 8% AUD, 6% NOK i 3% NZD.Największa część rezerw dewizowych jest inwestowana w rządowe papiery wartościowe krajów o wysokim ratingu, charakteryzujące się najwyższym stopniem bezpieczeństwa i płynności. Utrzymywane w portfelach inwestycyjnych pozarządowe papiery wartościowe są emitowane przede wszystkim przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe.W 2017 r. rozpoczęto inwestycje w pozarządowe papiery wartościowe denominowane w dolarze nowozelandzkim, dążąc do podwyższenia dochodowości rezerw i zwiększenia płynności środków w tej walucie. 

Rezerwy zagraniczne banków centralnych świata w mln USD i struktura rezerw w %

 

I kw 2015IV kw 2016IV kw 2017IV kw 2018
Zagraniczne rezerwy ogółem11 432 855,1410 713 601,9311 444 414,1411 418 239,70
Alokowane rezerwy6 745 457,778 418 368,1610 014 049,6410 727 693,20
Należności w USD4 451 942,875 501 983,666 280 608,856 617 844,74
Należności w EUR1 350 442,131 610 869,422 019 248,182 219 339,82
Należności w CNY90 287,85123 473,32202 790,45
Należności w JPY258 125,19333 697,17491 011,33558 359,01
Należności w GBP258 389,17365 085,23454 117,84475 454,04
Należności w AUD105 039,30142 098,37180 009,14174 211,88
Należności w CAD115 389,12163 142,45202 798,47197 763,37
Należności we CHF17 774,8313 899,1818 088,6715 863,02
Należności w innych walutach188 355,18197 304,83244 693,84266 066,88
Niealokowane rezerwy4 687 397,372 295 233,761 430 364,51690 546,50
Udział rezerw alokowanych w %59,0078,5887,5093,95
USD66,0065,3662,7261,69
EUR20,0219,1420,1620,69
CNY1,071,231,89
JPY3,833,964,905,20
GBP3,834,344,534,43
AUD1,561,691,801,62
CAD1,711,942,031,84
CHF0,260,170,180,15
Inne waluty2,792,342,442,48
Udział rezerw niealokowanych %41,0021,4212,506,05
Źródło: Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves (COFER), International Financial Statistics (IFS)
Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: