Powrót deflacji w strefie euro paliwem dla obligacji

Komentarze ekspertów

Rynek stopy procentowej - Deflacja w strefie euro spycha rentowności na coraz niższe poziomy. DE10Y Bund już poniżej 0,11%.Rynek walutowy - Złoty na razie w trendzie wzrostowym, ale koniec korekty już bliski.

Rynek stopy procentowej - Deflacja w strefie euro spycha rentowności na coraz niższe poziomy. DE10Y Bund już poniżej 0,11%.Rynek walutowy - Złoty na razie w trendzie wzrostowym, ale koniec korekty już bliski.

Rynek walutowy i stopy procentowej
Poniedziałek przyniósł dalsze, silne osłabienie euro wobec dolara. Po informacji, że strefa euro ponownie jest w deflacji kurs EURUSD spadł do 1,088. Jak bowiem wynikało z wstępnych danych, po raz pierwszy od września ub. roku roczny indeks cen HICP spadł do poziomu -0,2%. Rozczarowujące dane powodują, że rynek liczy na mocne rozdanie podczas marcowego posiedzenia decyzyjnego EBC. 

W kraju złoty przełamał zaś wsparcie na 4,35 na parze EURPLN, a nastroje inwestorów nadal kształtują oczekiwania na rosnącą dywergencję w politykach prowadzonych przez EBC i Fed. Wdaje się jednak, że kurs eurozłotego jest już przy końcu korekty grudniowo-styczniowej przeceny i mając na uwadze rosnące notowania USDNCY należy oczekiwać, że euro również zacznie umacniać się względem złotego. Jeśli do tego EBC rozczaruje zakresem działania (jak to miało miejsce podczas grudniowego posiedzenia, czego i teraz nie można wykluczyć) złoty może powrócić do silniejszych spadków, pchając notowania eurozłotego do 4,50 podczas letnich miesięcy roku.

W poniedziałek GUS potwierdził szacowny wstępnie wzrost gospodarczy Polski na poziomie 3,9% w 4q15 wobec 3,5% r/r kwartał wcześniej.  Przyspieszenie dynamiki PKB nadal spowodowane było wzrostem popytu krajowego, szczególnie inwestycji. Mocno in plus zaskoczył w czwartym kwartale bardzo silny wzrost spożycia publicznego i to pomimo wysokiej bazy z czwartego kwartału 2014 roku. Wraz z inwestycjami był to czynnik, który w największym stopniu podbił wzrost PKB. Bardzo dużym zaskoczeniem w opublikowanych danych były wysokie wyniki dla dynamik składowych handlu zagranicznego. W ub. kwartale dynamika eksportu przyspieszyła do 9,1% r/r z 3,9% r/r w III kw.

Na rynku długu, bieżący tydzień rozpoczynamy od znaczących spadków Bunda. 10-letni benchmark niemiecki plasuje się obecnie poniżej 0,11%. Obserwując długi koniec krzywej nasuwa się pytanie czy jest możliwy, a jeśli tak to kiedy spadek 10-letniego benchmarku niemieckiego do/poniżej zera?  W naszej ocenie przekroczenie poziomu zera jest możliwe. Będzie ono determinowane przez decyzje EBC. Jeśli bank sprosta oczekiwaniom inwestorów dotyczącym skali wsparcia gospodarki, w tym m.in. cięcia stopy depozytowej i poszerzenia zakresu luzowania monetarnego, wówczas hossa na europejskim rynku długu będzie kontynuowana. Nie będzie to jednak długotrwały rajd a raczej kilka dni podczas, których rynek w pełni zdyskontuje zaaplikowane rozwiązania. Wkrótce jednak powróci pytanie o skuteczność prowadzenia polityki ujemnych stóp procentowych. Coraz częściej pojawiają się wątpliwości co do skuteczności wpływania na strefę realną ujemnych stóp procentowych. W ubiegłym tygodniu Prezesa Szwajcarskiego Banku Centralnego (SNB) wyraził opinię, że to instrumentarium się wyczerpuje, a co więcej, nie ma na razie skutecznej alternatywy. Biorąc powyższe pod uwagę prawdopodobne jest szybkie i silne odwrócenie trendu spadkowego na Bundach.

Ujemne stopy procentowe będą także przedmiotem rozważań nowo powołanej RPP. Dla poprzednich kadencji priorytety były następujące: walka z wysoką inflacją, upłynnienie kursu walutowego następnie trzymanie w ryzach rozpędzonej akcji kredytowej i wreszcie wyjście suchą stopą z globalnego kryzysu finansowego. Główne zagadnienia jakimi będzie musiała zająć się obecna Rady Polityki Pieniężnej będą dotyczyły stabilności krajowego sektora finansowego, wyzwań związanych z polityką fiskalną i sytuacji na globalnym rynku finansowym w kontekście wpływu na rodzimą gospodarkę.  

Joanna Bachert
Marta Dziedzicka
PKO Bank Polski
Biuro Strategii Rynkowych

Udostępnij artykuł: