Powrót optymizmu na rynki wschodzące zepchnął krajową krzywą w dół do poziomów sprzed ” styczniowego kryzysu” na emerging markets

Komentarze ekspertów

Powrót optymizmu na rynki wschodzące zepchnął krajową krzywą w dół do poziomów sprzed " styczniowego kryzysu" na emerging markets. Złoty pozostał mocny pomimo spadku EUR/USD.

Powrót optymizmu na rynki wschodzące zepchnął krajową krzywą w dół do poziomów sprzed " styczniowego kryzysu" na emerging markets. Złoty pozostał mocny pomimo spadku EUR/USD.

EUR/PLN wzrósł w pierwszej części poniedziałku do 4,1635, po silnych obniżkach w piątek. Ruch ten był konsekwencją obniżenbia kursu EUR/USD, który w poniedziałek zareagował na publikację dobrych  danych Ifo z Niemiec spadkiem z 1,3760 do 1,3705. Jednak popołudniowe wyhamowanie spadków EUR/USD przełożyło się na umocnienie złotego, który po południu przejściowo powrócił w okolice otwarcia (4,1525). Umocnienie to miało charakter przejściowy, bowiem koniec dania przyniósł wzrost kursu EUR/PLN do 4,1580. Była to odpowiedź na powrót EUR/USD do wyższych wycen w reakcji na dobre otwarcie giełdy w USA.

We wtorek spodziewamy się dalszego marszu EUR/USD w kierunku 1,3780, czemu sprzyjać będą publikacje danych o nastrojach konsumentów i cenach domów w USA. W przypadku EUR/PLN oczekujemy lekkiego osłabienia naszej waluty. Jednak skala tego osłabienia nie powinny przełożyć się na wzrost kursu EUR/PLN powyżej 4,1620.

Pierwszy dzień tygodnia upłynął pod znakiem wzrostów rentowności niemieckich obligacji skarbowych. Wpływ na to miały dobre dane Ifo, które zaskoczyły wysokim odczytem. W przypadku wskaźnika Ifo oczekiwania, był on porównywalnym z odczytami roku 2010. Dodatkowym czynnikiem wspierającym wyższe dochodowości była publikacja danych o inflacji w strefie euro, która zaskoczyła w górę. W konsekwencji dochodowość niemieckich papierów skarbowych 10Y wzrosła o 2 pb. do poziomu 1,68%. Podobnej skali ruch miał miejsce w przypadku 10Y obligacji amerykańskich, jednak nastąpił on dopiero w godzinach popołudniowych. Trwałego wpływu na wycenę obligacji  hiszpańskich i ich spreadu do bunda i EUR IRS nie miała decyzja Moody’s o podniesienie ratingu Hiszpanii.

Poniedziałek przyniósł kontynuację powrotu inwestorów zagranicznych na krajowy rynek długu. Skala spadków dochodowości była nieco niższa niż w piątek i była pochodną sporego zainteresowania inwestorów zakupami długu rynków wschodzących. Wraz ze spadkiem rentowności miało miejsce zwężenie spreadu do 10Y niemieckiego bunda, co po części wynikało z spadków rentowności krajowych papierów, a po części z nieznacznego wzrostu dochodowości niemieckiego bunda. Jednocześnie obserwowaliśmy spadek marż ASW dla krajowych papierów PLN oraz redukcję stawek 5Y CDS polskiego długu.

We wtorek spodziewamy się utrzymania pozytywnych nastrojów na rynku krajowych papierów skarbowych. Jednak nie pozwolą one na dalsze silne spadki dochodowości, ze względu ryzyko publikacji kolejnych dobrych danych z polskiej gospodarki oraz wysokie wyceny krajowych papierów.  Większego wpływu na wycenę polskich obligacji nie powinna mieć publikacja o cenach domów w USA oraz o nastrojach konsumentów Conference Board.

140225.pko.01.400x140225.pko.02.400x140225.pko.03.400x140225.pko.04.550x

Konrad Soszyński
Biuro Strategii Rynkowych
PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: