Powstała VIG Ekspert

Finanse i gospodarka

2 stycznia 2012 roku rozpoczęła operacyjną działalność Spółdzielnia Usługowa VIG Ekspert.

2 stycznia 2012 roku rozpoczęła operacyjną działalność Spółdzielnia Usługowa VIG Ekspert.

Głównym celem utworzenia Spółdzielni Usługowej VIG Ekspert jest budowa jednej organizacji, zapewniającej kompleksową obsługę w zakresie likwidacji szkód dla czterech towarzystw ubezpieczeń należących do grupy VIG, będących jednocześnie udziałowcami Spółdzielni, tj. Compensa, Benefia, InterRisk, PZM. Działania VIG Ekspert będą ukierunkowane na standaryzację procesów likwidacji szkód, podniesienie efektywności oraz poprawę jakości nadzoru i zarządzania strukturą.

1 stycznia 2012 r. VIG Ekspert przejął struktury rzeczoznawcze (ok. 150 rzeczoznawców) od Auto-Ekspert i call center (50 pracowników) od Capitol.

W kolejnych fazach rozwoju VIG Ekspert zajmie się likwidacją merytoryczną szkód Compensy, Benefii i PZM, następnie - w połączeniu z projektem centralizacji - włączone zostaną struktury likwidacji szkód InterRisk. Zakłada się, iż docelowa struktura organizacyjna VIG Ekspert zostanie ukształtowana do końca bieżącego roku, i będzie skupiała około 700 osób.

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: