Powstał klub Champions of Change. Pierwsza organizacja w Polsce działająca na rzecz wspierania kobiet i różnorodności w biznesie

Gospodarka / Wydarzenia

Deklarację powołującą klub do życia 25 października 2018 roku podpisało 6 prezesów – Bartosz Ciołkowski, Dyrektor Generalny w polskim oddziale Mastercard, Przemysław Gdański, Prezes Zarządu BGŻ BNP Paribas, Stoyan Ivanov, Dyrektor Generalny Coca-Cola Poland Services, Mark Loughran, Dyrektor Generalny Microsoft w Polsce, Marek Metrycki, Partner Zarządzający Deloitte Polska oraz Sławomir S. Sikora, Prezes Zarządu Citi Handlowy.
Fot. Materiały prasowe

Zwiększenie liczby kobiet na wysokich stanowiskach, likwidacja luki płacowej oraz skuteczniejsze wprowadzanie narzędzi sprzyjających lepszemu wykorzystaniu talentów kobiet i mężczyzn – to cele, które postawił przed sobą klub Champions of Change na kolejne 12 miesięcy. To pierwsza taka organizacja w Polsce, zrzeszająca prezesów dużych firm.

Zwiększenie liczby kobiet na wysokich stanowiskach, likwidacja luki płacowej to m.in. cele, które postawił przed sobą klub #ChampionsofChange

Deklarację powołującą klub do życia 25 października 2018 roku podpisało 6 prezesów – Bartosz Ciołkowski, Dyrektor Generalny w polskim oddziale Mastercard, Przemysław Gdański, Prezes Zarządu BGŻ BNP Paribas, Stoyan Ivanov, Dyrektor Generalny Coca-Cola Poland Services, Mark Loughran, Dyrektor Generalny Microsoft w Polsce, Marek Metrycki, Partner Zarządzający Deloitte Polska oraz Sławomir S. Sikora, Prezes Zarządu Citi Handlowy.

Klub powstał z inicjatywy założycielek Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką – Olgi Kozierowskiej i Olgi Legosz oraz Ambasadora Australii w Polsce, Paula Wojciechowskiego.

Inwestycje w różnorodność to klucz do konkurencyjności firmy

– Wspieranie kobiet, równości i różnorodności jest nie tylko ważną wartością, ale także kwestią o znaczeniu społecznym i gospodarczym. Do tej pory kobiety działały samodzielnie na rzecz zmian. Mamy świadomość, że dziś to już nie wystarczy. Czas, by w zmiany włączyli się także mężczyźni – liderzy, którzy mając władzę, mogą włączyć się w działania i przyspieszyć te zmiany – podkreśla Olga Kozierowska, prezes Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką.

Idea klubu, w którym liderzy ze świata biznesu działają wspólnie na rzecz kobiet i różnorodności, pochodzi z Australii, gdzie w 2008 roku powstał klub Male Champions of Change. Prezesi zrzeszeni w polskim klubie podkreślają, że choć ważna jest dla nich inspiracja międzynarodowymi rozwiązaniami, będą przede wszystkim współdziałać na rzecz wypracowania rozwiązań, które będą uwzględniały polską specyfikę i problemy. To przełoży się na lepsze wykorzystanie talentów kobiet i mężczyzn, a w konsekwencji na większą konkurencyjność firm. To także szansa na wciąganie na rynek pracy 4 milionów Polek, które pozostają nieaktywne zawodowo. A są potrzebne zarówno firmom, jak i polskiej gospodarce. Jak wynika z raportu Deloitte na zlecenie Coca-Cola „Ukryty potencjał polskiego rynku pracy. Kobiety nieaktywne zawodowo” – zwielokrotniając liczbę pracujących Polek do poziomu występującego w krajach „starej” UE, możemy zwiększyć PKB Polski o ponad 51 mld złotych do 2025 roku.

– Mam ogromną satysfakcję, że australijska inicjatywa Male Champions of Change spotkała się z tak pozytywnym odzewem w Polsce. Cieszę się, że prezesi i dyrektorzy zarządzający największych firm w Polsce aktywnie angażują się w działania mające na celu zwiększenie liczby kobiet na kluczowych stanowiskach i poprawę warunków ich zatrudnienia. To niezmiernie ważne, by w pełni wykorzystać to, co mają do zaoferowania kobiety i nie ograniczać im możliwości rozwoju – mówi Paul Wojciechowski, Ambasador Australii.

– Całym sercem wspieram postulaty, które zadeklarowaliśmy w ramach działań Klubu Male Champions of Change. Wierzę, że przyczynią się one do zwiększania roli kobiet w biznesie i wyrównania ich szans na rynku pracy. Chcemy być liderami zmian, którzy wskażą drogę innym menedżerom i zainspirują ich do walki ze stereotypami.  Jest to konieczne, aby funkcjonować w środowisku o równych szansach dla wszystkich, co ma wpływ nie tylko na lepszą równowagę w miejscu pracy, ale również na wyniki finansowe firm, dzięki wykorzystaniu potencjału różnorodności – mówi Bartosz Ciołkowski, dyrektor generalny Mastercard w Polsce.

Konkretne działania zamiast pustych deklaracji

Na pierwszym spotkaniu klubu uczestnicy wyznaczyli 3 zagadnienia, którymi będą zajmować się w ciągu nadchodzących 12 miesięcy. Członkowie klubu postanowili, że:

  • Nie będą uczestniczyć w panelach i dyskusjach, w których nie ma przynajmniej jednej kobiety.
  • Zintensyfikują działania na rzecz wprowadzania elastycznego czasu pracy oraz budowania ścieżki kariery w firmie z uwzględnieniem urlopów macierzyńskich oraz tacierzyńskich.
  • Zintensyfikują działania na rzecz likwidacji luki płacowej.

Kolejnym krokiem będzie powołanie zespołów roboczych złożonych z ekspertów z firm założycielskich. Zespoły robocze będą zbierać i opracowywać dobre praktyki oraz rozwiązania. Podjęte działania będą monitorowane, a ich efekty będą mierzone. Rezultaty zostaną przedstawione w październiku 2019 roku.

Celem klubu jest edukacja, budowanie świadomości i dzielenie się dobrymi praktykami, ale przede wszystkim stworzenie narzędzi, przynoszących konkretne rezultaty i dających się zastosować także w innych firmach zainteresowanych lepszym wykorzystaniem talentów kobiet i mężczyzn oraz budowaniem różnorodności.

Źródło: Informacja prasowa

Udostępnij artykuł: