Powstało muzeum polskiej bankowości spółdzielczej

Bankowość spółdzielcza

Po 160 latach owocnej działalności, polska bankowość spółdzielcza może pochwalić się własnym muzeum. 30 maja br. w Warszawie udostępniono publiczności Centrum Historii Polskiej Bankowości Spółdzielczej, czyli pierwszą w historii Polski monograficzną ekspozycję poświęconą dziejom lokalnych instytucji finansowych. Najmłodsze warszawskie muzeum znalazło gościnę w siedzibie Banku Polskiej Spółdzielczości, jednak utworzenie placówki stanowi wspólną inicjatywę całego sektora.

Po 160 latach owocnej działalności, polska bankowość spółdzielcza może pochwalić się własnym muzeum. 30 maja br. w Warszawie udostępniono publiczności Centrum Historii Polskiej Bankowości Spółdzielczej, czyli pierwszą w historii Polski monograficzną ekspozycję poświęconą dziejom lokalnych instytucji finansowych. Najmłodsze warszawskie muzeum znalazło gościnę w siedzibie Banku Polskiej Spółdzielczości, jednak utworzenie placówki stanowi wspólną inicjatywę całego sektora.

Krystyna Majerczyk-Żabówka: Banki spółdzielcze mogą się poszczycić nie tylko istotnym wkładem w budowę polskiej gospodarki, ale również w rozwój małych ojczyzn #BPS #SGB #ZBP

Uroczyste otwarcie Centrum również stanowiło symbol współdziałania polskiej branży bankowej, bynajmniej nie tylko w jej spółdzielczej części. Podczas ceremonii wystąpili prezesi obydwu banków zrzeszających: Zdzisław Kupczyk i Mirosław Skiba, prezes Krajowego Związku Banków Spółdzielczych Krystyna Majerczyk-Żabówka oraz wiceprezes Związku Banków Polskich Włodzimierz Kiciński. -

Praca na rzecz lokalnych społeczności

Zasady, które legły u podstaw ruchu spółdzielczego stanowią dla nas szczególną wartość i jednocześnie wielkie, zbiorowe zobowiązanie – podkreślił prezes BPS, przypominając, że właśnie ten wyjątkowy kodeks pomógł spółdzielcom przetrwać niełatwe czasy zawieruchy wojennej czy też skutecznie oprzeć się centralistycznym zapędom władz Polski Ludowej. - Z dumą możemy powiedzieć, że blisko 160 letnia historia banków spółdzielczych w Polsce oraz praca na rzecz lokalnych społeczności, również w tych trudnych czasach, wytworzyły i nadal utrzymują wysoki poziom zaufania do naszych instytucji i lojalność klientów – wspomniał Zdzisław Kupczyk.Dodał on, iż kapitał lokalnych instytucji finansowych pochodzi przede wszystkim z wkładów członkowskich oraz depozytów, wnoszonych przez mieszkańców. - Nikt tych środków nie transferuje poza obszar, z którego one pochodzą. Pieniądze pozostają tam dla pomnażania zasobności tych środowisk i ludności, przeznaczane są na finansowanie infrastruktury gospodarczej tych terenów, wspierają edukację, służbę zdrowia i kulturę, a także są istotnym elementem budowy codziennej rzeczywistości „małych ojczyzn” - zauważył prezes BPS.

Także i otwarta właśnie ekspozycja służyć ma nie tylko prezentacji historii sektora, ale również promowaniu idei spółdzielczości bankowej w społeczeństwie. - Przygotowując tę wystawę pragnęliśmy, aby była ona miejscem żywym, by ją odwiedzali również, a może przede wszystkim, ludzie młodzi, aby była dla nich źródłem wiedzy i zarazem inspiracją do poszukiwań – zadeklarował Zdzisław Kupczyk.

Historia i przyszłość

Bankowość spółdzielcza zasługuje na tak znakomitą wystawę. Jesteśmy to winni ojcom-założycielom tego ruchu – powiedział prezes SGB-Banku. Odwołując się do trudnych początków polskiego ruchu spółdzielczego zauważył on, że dziś czasy również nie są łatwe dla lokalnego sektora finansowego, choć trudności te na szczęście nie są rezultatem aktywności zaborcy. - Nie jesteśmy poddani innym prawom aniżeli cały rynek. Co to oznacza? Musimy nie tylko trwać w tym co stworzyliśmy do tej pory ale również aktywnie walczyć o naszą pozycję. Przy tak silnych naciskach ze strony konkurencji nie wystarczy odwoływać się do naszej historii (…) Nie ma ucieczki od technologii, nie ma ucieczki od mobilności, nie ma ucieczki od stawiania czoła światu zewnętrznemu – dodał Mirosław Skiba.

Następnie głos zabrała prezes KZBS. - Banki spółdzielcze mogą się poszczycić nie tylko istotnym wkładem w budowę polskiej gospodarki, ale również w rozwój „małych ojczyzn”. Za pośrednictwem lokalnych instytucji finansowych Państwo możecie uczestniczyć w ich rozwoju, ale również w przeciwdziałaniu wykluczeniu finansowemu na tych terenach, ponieważ to też jest zasługa banków spółdzielczych – powiedziała Krystyna Majerczyk-Żabówka.Zwróciła ona również uwagę na fakt, iż nowo otwarta ekspozycja nie jest tylko zbiorem jakże ciekawych eksponatów, ale nadąża za potrzebami współczesnego widza. - To centrum jest na miarę technologicznych wyzwań współczesności – oceniła prezes KZBS.

Czas na nową kartę w historii banków spółdzielczych

- Przed bankowością spółdzielczą rozpoczyna się bardzo ciekawy okres. To czasy, w których trzeba dołożyć kolejną cegłę do budowy rozwiniętego, nowoczesnego państwa, które potrafi dbać również o społeczności lokalne – z takim przesłaniem zwrócił się do uczestników wydarzenia wiceprezes ZBP, Włodzimierz Kiciński.Podkreślił on, że warunkiem utrzymania pozycji przez lokalny sektor finansowy jest odpowiedni poziom wiedzy i kreatywności, zarówno na szczeblu samych banków jak też instytucji zrzeszających. - Życzę, by każdy, kto będzie odwiedzał Centrum Historii Polskiej Bankowości Spółdzielczej mógł wyciągać wnioski z doświadczeń naszych przodków, z tego, jak oni radzili sobie z rozwiązywaniem problemów gospodarczych i społecznych – podsumował wiceprezes ZBP.Zapraszamy do obejrzenia relacji z uroczystości otwarcia Centrum Historii Polskiej Bankowości Spółdzielczej
Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: