Powstanie fundusz wsparcia dla niepełnosprawnych. Rząd przyjął ustawę

Rynek pracy

Ręka wciskająca przycisk z symbolem niepełnosprawności
Fot. stock.adobe.com/WunderBild

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – nowej instytucji, która będzie wspierała osoby niepełnosprawne, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Łączne szacowane przychody nowej instytucji mają wynosić ok. 2 mld zł rocznie.

„Proponowane rozwiązanie stanowi realizację zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego dotyczącej utworzenia specjalnego funduszu, składającego się m.in. z daniny pochodzącej od osób najlepiej zarabiających” – czytamy w komunikacie.

Według CIR, obecne wsparcie obejmuje wybrane aspekty aktywizacji zawodowej i społecznej (dzięki środkom Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), tymczasem osoby niepełnosprawne wymagają szerszego wsparcia, by mogły korzystać – na zasadzie równości z innymi – z dostępu do środowiska fizycznego, środków transportu, informacji i komunikacji, urządzeń i technologii oraz różnego rodzaju usług.

Jak zasilany będzie Fundusz

„Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych będzie zasilany m.in. z następujących źródeł:
daniny solidarnościowej – w wysokości 4% od nadwyżki dochodów powyżej 1 mln zł za rok podatkowy;
– obowiązkowej składki z „przekierowania” na Fundusz części składki z Funduszu Pracy w wysokości 0,15%” – czytamy dalej.

„Łączne szacowane przychody Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych wyniosą ok. 2 mld zł rocznie” – podkreślono w komunikacie.

Daninę solidarnościową będą płaciły osoby fizyczne, których dochody w roku podatkowym przekroczą 1 mln zł (suma dochodów będzie pomniejszana o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne). Takich osób w 2019 r. będzie ok. 21 tysięcy. Pieniądze wpłyną do tego samego urzędu skarbowego, w którym rozliczany jest podatek dochodowy, czyli do urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika, podano także.

Nowe rozwiązania zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

Źródło: ISBnews

 

Udostępnij artykuł: