Powstanie wspólny rachunek bankowy urzędów skarbowych, na którym będą gromadzone wpływy podatkowe

Gospodarka / Prawo i regulacje

Ministerstwo Finansów aktualnie prowadzi prace nad Projektem „Witraż”, którego celem jest usprawnienie komórek rachunkowości w urzędach skarbowych.

Pixabay.com

Ministerstwo Finansów aktualnie prowadzi prace nad Projektem „Witraż”, którego celem jest usprawnienie komórek rachunkowości w urzędach skarbowych.

.@MF_GOV_PL prowadzi prace nad Projektem „Witraż”, którego celem jest usprawnienie komórek rachunkowości w urzędach skarbowych #UrzędySkarbowe

Działania podejmowane w ramach prac projektowych skoncentrowane są głównie na uproszczeniu procesu dokonywania płatności z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych do urzędów skarbowych jak również obsługi wpłat i zwrotów w organach podatkowych, przy jednoczesnej automatyzacji procesów rozliczeniowych realizowanych w systemach informatycznych jednostek Krajowej Administracji Skarbowej.

Projekt ma zostać wdrożony od 1 stycznia 2020 r.

Zgodnie z przyjętymi założeniami Projekt ma zostać wdrożony od 1 stycznia 2020 r. w zakresie zmian dotyczących rachunków bankowych urzędów skarbowych.Dotychczasowo prowadzone rachunki bankowe urzędów skarbowych, właściwe dla gromadzenia dochodów z tytułu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego i niepodatkowych należności budżetowych zostaną zamknięte, a w ich miejsce powstanie wspólny rachunek bankowy, na którym będą gromadzone ww. wpływy podatkowe. Dysponentem przedmiotowych rachunków ma być wyznaczony naczelnik urzędu skarbowego. Do wspólnego rachunku mają zostać utworzone indywidualne rachunki podatkowe (mikrorachunki), przy użyciu których podatnicy i płatnicy będą mogli dokonać zapłaty podatków i należności niepodatkowych, związanych z podatkami PIT, CIT i VAT oraz mikrorachunki dla urzędów skarbowych, dedykowane do obsługi m. in. Incydentalnych wpłat pozostałych podatków i należności dokonywanych przez podmioty nieposiadające indywidualnego rachunku podatkowego.

W dniu 10 czerwca br. Związek Banków Polskich otrzymał od Zastępcy Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, pismo dotyczące podziękowania za dotychczasową współpracę w ramach realizowanych dotychczas projektów, m.ni. STIR, SPLIT PAYMENT, Twój E-PIT oraz za wspólne dążenie do szeroko rozumianego uszczelnienia poboru podatków, a także przekazujące zaproszenie do udziału w kolejnych etapach modernizacji usprawniających proces wywiązywania się podatników z obowiązków podatkowych w zakresie rozliczeń.
Udostępnij artykuł: