Powyżej 3000 euro gotówką nie zapłacisz – posłowie realizują założenia PROB

Bankowość / Finanse i gospodarka

Limit uprawniający przedsiębiorców do płacenia gotówką zostanie obniżony pięciokrotnie - z inicjatywy posłów powstaje projekt regulacji, ustalających maksymalny próg biznesowych rozliczeń gotówkowych na poziomie równowartości 3 tysięcy euro. To realizacja jednego z postulatów Programu Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, opracowanego z inicjatywy Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności.

Limit uprawniający przedsiębiorców do płacenia gotówką zostanie obniżony pięciokrotnie - z inicjatywy posłów powstaje projekt regulacji, ustalających maksymalny próg biznesowych rozliczeń gotówkowych na poziomie równowartości 3 tysięcy euro. To realizacja jednego z postulatów Programu Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, opracowanego z inicjatywy Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności.

Utworzenie sprawnego i powszechnego systemu płatności elektronicznych to dziś jedno z najważniejszych wyzwań - nie tylko dla sektora finansowego, ale i całej gospodarki. Przypomniał o tym podczas ostatniej konferencji prasowej prezes Związku Banków Polskich, Krzysztof Pietraszkiewicz:

- Jest kilka kwestii o charakterze strategicznym, z którymi w Polsce musimy się uporać, i to nie w roku 2018, 2019 czy 2021. Jest kilka problemów, z którymi się musimy uporać w imię sukcesu gospodarki w kolejnych,najbliższych latach. (...) Jest także kilka obszarów, które są szansą na zwiększenie efektywności polskiej gospodarki - to na przykład dobra gospodarka elektroniczna. Na przykładzie polskiej bankowości elektronicznej widać, ze istnieje ogromny potencjał osób, które potrafią się posługiwać nowymi narzędziami - 23 miliony kont jest dostępnych poprzez Internet.

Wiceprezes ZBP Mieczysław Groszek przypomniał, że projekt rekomendacji dla rozwoju obrotu bezgotówkowego przygotowany został z inicjatywy sektora finansowego już kilka lat temu:

- W minionych trzech latach w wyniku bardzo dobrej współpracy różnych środowisk przyjęto projekt programu rozwoju bezgotówkowego, który rząd wziął pod swoje obrady i miał  zatwierdzić. Dwa razy ten projekt był bardzo blisko rozpatrzenia i spadał z agendy. W ubiegłym roku dostaliśmy informację z Ministerstwa Finansów, że rząd nie będzie zajmować się tą sprawą.

W związku z powyższym, Koalicja na rzecz Obrotu Bezgotówkowego postanowiła nieco zmienić koncepcję programu - przydzielając określone zadania poszczególnym uczestnikom obrotu gospodarczego. Swoje zadania w ramach PROB otrzymały banki, akceptanci, agenci rozliczeniowi oraz  organizacje płatnicze. Odrębne zalecenia sformułowano również dla rządu:

- W ramach Rekomendacji dla Rządu występowały dwa wiodące problemy. Pierwszy z nich to kwestia ustalenia maksymalnego progu rozliczeń gotówkowych. Spieszę wyjaśnić, że te wszelkie propozycje odnosiły się do rozliczeń pomiędzy przedsiębiorcami oraz przedsiębiorcami a fiskusem. Drugą ważną rekomendacją była rewitalizacja e-PUAP, czyli elektronicznej platformy usług publicznych. Platforma ta została rozwinięta pod względem pomysłu, zainwestowano mnóstwo pieniędzy i to nie działa(...) To co dzisiaj istnieje ma charakter wyspowy i jest efektem dobrej woli skarbników w określonych jednostkach samorządu terytorialnego. Nie ma natomiast rozwiązania systemowego.

Przykładem niekonsekwencji poszczególnych gałęzi administracji we wdrażaniu płatności bezgotówkowych mogą być opłaty sądowe - w dalszym ciągu w wielu sądach wniesienie tej opłaty możliwe jest wyłącznie w formie gotówkowej.

Odpowiedzialne zadania w ramach PROB, otrzymały również banki:

- Po pierwsze, jest to kontynuacja tego, co rozpoczęliśmy w zakresie dostępu do usług finansowych osób niepełnosprawnych. Druga sprawa to kwestia zmniejszania wykluczenia finansowego - nie pokrywa się to z problemem niepełnosprawności, jest to inny typ utrudnienia dostępu do usług finansowych. W tym przypadku występują pewne regiony i grupy wiekowe, które mają problem z dostępem do usług finansowych. Trzecia kwestia to bardzo intensywny rozwój edukacji finansowej - przypomniał wiceprezes ZBP.

 Jednym z działań wypełniających postanowienia PROB może być niedawna inicjatywa posłów w zakresie ograniczenia płatności gotówkowych dla podmiotów biznesowych:

- Pojawiła się inicjatywa poselska wyznaczenie maksymalnego progu obrotu gotówkowego dla przedsiębiorstw na poziomie 3 tysięcy euro. Chcę przypomnieć,że obecnie ten próg ustalony jest na poziomie 15 tysięcy euro. Jest to inicjatywa, która była zapisana - wprawdzie bez specyficznego progu- w naszej rekomendacji.

 Z kolei prezes ZBP uspokoił przedsiębiorców, że w przypadku wdrożenia nowych zasad płatnościowych mogą liczyć na wsparcie ze strony banków:

- Banki zrobią wszystko, żeby to rozwiązanie zarówno przedsiębiorcy polscy jak i wszyscy obywatele odebrali jako wygodę a nie jako utrudnienie.

Karol Jerzy Mórawski

Udostępnij artykuł: