Pozadotacyjne instrumenty finansowe UE w Banku Gospodarstwa Krajowego

Polecamy

Ponad miliard złotych z Funduszu Kredytu Technologicznego (FKT) trafiło już do przedsiębiorców W ramach FKT, zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, podpisano już umowy o wartości niemal 1,2 mld złotych.

Ponad miliard złotych z Funduszu Kredytu Technologicznego (FKT) trafiło już do przedsiębiorców W ramach FKT, zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, podpisano już umowy o wartości niemal 1,2 mld złotych.

Pieniądze trafiły do firm wdrażających innowacyjne technologie. Ogromne zainteresowanie programem w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, a także wartość przekazanych przedsiębiorcom premii technologicznych pokazują, że innowacyjność staje się także w Polsce siłą napędową biznesu. Premia technologiczna zawierająca miliardową złotówkę trafi do firmy Sunshine Garden S.A. i będzie przeznaczona na wdrożenie technologii wytwarzania ceramizowanych kompozytów nawozowych nazywanych agrospiekami.

Spółka Sunshine Garden z Lubska (woj. lubuskie) opracowała innowacyjną w skali europejskiej technologię wytwarzania nawozu chemicznego o specjalistycznych zastosowaniach. Są to tzw. agrospieki - nawóz mineralny, charakteryzujący się spowolnioną szybkością uwalniania składników odżywczych, dzięki czemu glebę nawozi się jedynie raz na 3 lata. Nawóz ma formę kilkumilimetrowej kapsułki, której otoczka składa się z gliny - naturalnego składnika gleby. Nawóz może być wykorzystany do rekultywacji terenów, które uległy biodegradacji, w tym na obszarach o dużym zanieczyszczeniu, związanym z ruchem pojazdów samochodowych (centra miast, autostrady). Agrospieki znajdą zastosowanie także w ogrodnictwie.

130510.bgk.wykres.01.957x393

Kredyt Technologiczny - doświadczenia i nowa perspektywa finansowa

BGK zarządza Funduszem Kredytu Technologicznego, na zlecenie Ministra Gospodarki, od 2005 roku. Od 2009 FKT jest częścią Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. FKT dysponuje kwotą 409 mln euro na lata 2007-2013 i zgodnie z szacunkami BGK, wszystkie środki przeznaczone na realizację programu zostaną wykorzystane. Jak dotąd BGK dofinansował już 475 inwestycji technologicznych kwotą prawie 1,2 mld zł. Kredytem technologicznym sfinansować można inwestycję polegającą na wdrożeniu nowej technologii w postaci prawa własności przemysłowej, usługi badawczo-rozwojowej lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. Technologia ma umożliwiać wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. Warto podkreślić, iż oprócz wspierania komercjalizacji najnowszych rozwiązań z różnych dziedzin, kredyt technologiczny przyczynia się do działań ukierunkowanych na ochronę własności przemysłowej w sektorze MŚP.

130510.bgk.zdjecie.02.408x247
Konferencja podsumowująca doświadczenia FKT. Od lewej: Jarosław Bełdowski, Wiceprezes - Pierwszy Zastępca Prezesa BGK, Ilona Antoniszyn-Klik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich, Marzena Tymińska-Ładziak, Z-ca Dyrektora Departamentu Programów Europejskich.

Według raportu "Rola banków w procesach absorpcji środków unijnych w Polsce - ocena, perspektywy i rekomendacje na lata 2014-2020", przygotowanego przez Związek Banków Polskich we współpracy z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową, BGK - jako Instytucja Wdrażająca Kredyt technologiczny, został oceniony najwyżej spośród wszystkich krajowych instytucji wdrażających programy współfinansowane ze środków UE i rekomendowany jako nr 1 do współpracy z bankami komercyjnymi w nowej perspektywie finansowej UE. Banki kredytujące wskazują, że rozwiązania systemowe, funkcjonujące w ramach kredytu technologicznego, to optymalny model zaangażowania banków w systemie absorpcji środków unijnych w kolejnej perspektywie finansowej UE. Raport ZBP jest dostępny na stronach Związku Banków Polskich.

16 kwietnia przedstawiciele BGK, Ministerstwa Gospodarki oraz Związku Banków Polskich podsumowali dotychczasowe doświadczenia związane z realizacją kredytu technologicznego oraz przedstawili rekomendacje dla przyszłej perspektywy finansowej. Już dzisiaj możemy powiedzieć, że połączenie instrumentu zwrotnego, jakim jest kredyt technologiczny, z premią technologiczną wypłacaną ze środków POIG, pozwoliło na stworzenie instrumentu mieszanego, który bardzo dobrze sprawdził się w obecnej perspektywie finansowej. Aktualnie trwają prace nad zaprogramowaniem kolejnej perspektywy finansowej oraz przygotowaniem wsparcia dla przedsiębiorców. W nowych programach operacyjnych zakładany jest wzrost wykorzystania różnego rodzaju instrumentów finansowych - powiedziała Ilona Antoniszyn-Klik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki.

Młodzież z Wielkopolski pokazała, jak widzi przyszłość swoich miejscowości - konkurs "Zmieniamy nasze miasta i miasteczka" rozstrzygnięty

130510.bgk.zdjecie.03.758x304

Chcieliśmy dotrzeć do prezydentów i burmistrzów miast pokazując im poprzez ten konkurs, jak dzieci wyobrażają sobie przyszłość ich miast - powiedział Marek Szczepański z BGK podczas uroczystej gali wręczenia nagród w konkursie plastycznym "Zmieniamy nasze miasta i miasteczka". Uroczystość wręczenia nagród szkołom oraz uczniom biorącym udział w konkursie odbyła się 19 kwietnia w Poznaniu. Kapituła konkursu, w skład której weszli przedstawiciele BGK, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolskiej Telewizji Kablowej, wybrała 18 najlepszych prac, w tym 6 wyróżnionych, spośród ponad 900 otrzymanych. Wśród laureatów byli m. in. uczniowie Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. prof. Józefa Zwierzyckiego w Krobi, Szkoły Podstawowej im. W. Kaji w Białośliwiu, Gimnazjum nr 8 w Lesznie oraz Społecznego Gimnazjum nr 1 STO w Poznaniu. Wszystkie europejskie miasta na zachodzie zbliżają się do rzeki, a Poznań od tej rzeki się odwraca - tak nie powinno być (...) Chcielibyśmy mieć wesołe budynki szkół, parki i ogrody zoologiczne nawet w mniejszych miastach (...) Potrzebne są oświetlone ulice i więcej miejsc do bezpiecznej jazdy na rowerach i uprawiania sportu (...) Brakuje nam placów zabaw - mówili podczas spotkania laureaci konkursu.

130510.bgk.rysunek.04.295x210
 I miejsce, kategoria C

Prace oceniano w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie klas od 1 do 3 szkoły podstawowej, uczniowie klas od 4 do 6 szkoły podstawowej, uczniowie gimnazjum oraz w kategorii prac multimedialnych. Nagrodami były środki finansowe dla szkół, a dodatkowo autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymali nagrody rzeczowe. Jednym z niespodziewanych rezultatów tego konkursu jest pomysł, na który wpadła grupa młodzieży przygotowująca reportaż filmowy w kategorii prac multimedialnych. Uczniowie postanowili zagospodarować pustą przestrzeń w okolicach szkoły, a dzięki wygranej ich pomysł będzie mógł zostać zrealizowany. W efekcie w Chwalibogowie już niebawem powstanie ogród marzeń według pomysłu i projektu uczniów tamtejszego gimnazjum, którzy mają zamiar wykonać go siłą własnych rąk.

To dla nas niezwykle cenne, że w wyniku konkursu nie tylko dowiedzieliśmy się jak młodzież widzi przyszłość swoich miast, ale przede wszystkim, że przekonaliśmy ją do działania. Powstały nie tylko rysunki, ale pomysły zmian, z których przynajmniej niektóre zostaną zrealizowane - dodał Marek Szczepański z BGK.

Nagrodzone prace można obejrzeć na stronie www.bgk.com.pl. Prace zaprezentowane zostaną także podczas IX Ogólnopolskiej Konferencji BGK dla JST, która odbędzie się 22-23 maja w Warszawie, a także w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

Konkurs "Zmieniamy nasze miasta i miasteczka" był elementem akcji promocyjnej BGK w ramach inicjatywy JESSICA w woj. wielkopolskim, której celem jest rewitalizacja zaniedbanych i zdegradowanych obszarów miejskich, w tym obiektów szkolnych, na modernizację których BGK oferuje szczególnie korzystne warunki finansowania.

Pierwsze tegoroczne Giełdy Produktów Finansowych JEREMIE już za nami

130510.bgk.zdjecie.05.381x258
Przedsiębiorca, który skorzystał z oferty JEREMIE dzieli się swoimi doświadczeniami podczas Giełdy Produktów Finansowych w Łodzi

27 marca we Wrocławiu odbyła się już druga konferencja z cyklu "Giełda Produktów Finansowych - JEREMIE jako atrakcyjna forma finansowania dolnośląskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach środków unijnych", zorganizowana przez BGK oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Celem konferencji, która zgromadziła blisko 300 uczestników, było zaprezentowanie przedsiębiorcom alternatywnych źródeł finansowania w postaci instrumentów pozadotacyjnych i przekazanie kompleksowej wiedzy na temat możliwości, jakie oferuje inicjatywa JEREMIE. Uczestnicy spotkania mogli również wymienić doświadczenia z tymi podmiotami, które już skorzystały ze zwrotnej formy finansowania swojej działalności. Przedsiębiorcy spotkali się z pośrednikami finansowymi działającymi w regionie, którzy szczegółowo odpowiadali na liczne pytania oraz przedstawili propozycje korzystania z pożyczek oraz poręczeń oferowanych w ramach inicjatywy JEREMIE. Konferencja z cyklu "Giełda Produktów Finansowych" odbyła się także w Łodzi - 22 kwietnia. Na następną (21 maja) zapraszamy przedsiębiorców do Poznania.

Ważne informacje/stan realizacji programów

130510.bgk.wykres.06.430x358Już 1,8 mld zł trafiło do przedsiębiorców w ramach inicjatywy JEREMIE

Już ponad 1,8 mld zł trafiło do przedsiębiorców w ramach inicjatywy JEREMIE. Do końca kwietnia 2013 r. pośrednicy finansowi udzielili wsparcia blisko 10,2 tys. mikro-, małym i średnim firmom, przy wykorzystaniu środków Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) na poziomie 0,85 mld zł. 23 kwietnia w Gdańsku podpisana została 10-tysięczna umowa z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w województwie pomorskim oraz setna umowa z pośrednikiem finansowym oferującym produkty w ramach inicjatywy JEREMIE. Do grona pośredników dołączył Bank Spółdzielczy w Czersku. Do tej pory BGK zawarł już 109 umów z pośrednikami finansowymi, opiewających na kwotę 1,74 mld zł.

Na przełomie II/III kwartału 2013 pożyczki i poręczenia z JEREMIE będą dostępne dla przedsiębiorców z Mazowsza

17 grudnia 2012 r. województwo mazowieckie przystąpiło do realizacji Inicjatywy JEREMIE. 20 lutego ogłoszone zostały 3 konkursy na wybór pośredników finansowych w zakresie produktów: reporęczenie, pożyczka globalna oraz poręczenie portfelowe. Nabór wniosków rozpoczął się 21 marca. Konkurs w zakresie pożyczki globalnej cieszył się największym zainteresowaniem wnioskodawców i już pierwszego dnia łączna wartość złożonych wniosków przekroczyła 200% kwoty alokacji. Nabór wniosków do pozostałych dwóch konkursów trwa do 16 maja lub do przekroczenia kwoty alokacji na poziomie 150%. Pożyczki i poręczenia dla mazowieckich firm udzielane przez pośredników finansowych powinny być dostępne na przełomie II/III kwartału 2013 r.

Inicjatywa JEREMIE na Mazowszu skierowana jest przede wszystkim do firm rozpoczynających działalność gospodarczą, nie posiadających historii kredytowej lub zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

Już 42 mln zł zostało przekazane w formie poręczeń i pożyczek małym i średnim przedsiębiorcom z Polski Wschodniej

130510.bgk.wykres.07.432x281W marcu BGK zawarł kolejną, piętnastą umowę z pośrednikiem finansowym w ramach projektu realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Łączna wartość umów zawartych z instytucjami finansowymi wynosi obecnie 117,9 mln zł, co praktycznie wykorzystuje całą wartość realizowanego przez BGK projektu.

Pierwsze umowy z pośrednikami finansowymi na udzielanie pożyczek zostały zawarte we wrześniu, a kolejne - w grudniu 2012 r. W pierwszym kwartale bieżącego roku obserwujemy widoczny wzrost zainteresowania przedsiębiorców oferowanymi produktami. Na koniec marca 2013 r. wspartych zostało już 432 przedsiębiorców, z których prawie połowa uzyskała je właśnie w tym roku. Łączna wartość wsparcia udzielonego MŚP w Polsce Wschodniej w ramach projektu to już 42 mln zł. Blisko 80% wspartych firm to mikroprzedsiębiorcy.

Pierwsza umowa w ramach pilotażowego programu wsparcia podmiotów ekonomii społecznej podpisana

28 marca podpisana została pierwsza umowa pożyczki w ramach projektu systemowego "Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej", realizowanego w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Pierwszym beneficjentem została Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo. Pożyczka w wysokości 100 tys. zł, udzielona na okres 60 miesięcy, zostanie przeznaczona na rozwój działalności gospodarczej Fundacji, specjalizującej się w świadczeniu usług dla osób niepełnosprawnych, szczególnie w zakresie wprowadzania tych osób na rynek pracy.

W najbliższych latach Fundacja planuje kontynuować rozwój usług świadczonych odpłatnie, zwłaszcza na rzecz pracodawców m.in. w zakresie rekrutacji, szkoleń, czy audytu stanowisk pracy. Cały wypracowany zysk Fundacja przeznacza na cele pożytku publicznego. Fundacja zamierza skorzystać w ramach projektu także z usług doradztwa.

Pilotażowy projekt, ze środków którego została udzielona pożyczka, jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i zakłada wsparcie - w formie preferencyjnych pożyczek oraz bezpłatnych usług doradztwa - podmiotów ekonomii społecznej. Operatorem programu na terenie całego kraju jest Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. wybrane do pełnienia tej roli przez BGK w drodze przetargu. Kwota przeznaczona na realizację projektu to 30 mln zł.

130510.bgk.logo.08.256x94Sześć nowych umów na rewitalizację miast

W ciągu ostatnich 3 miesięcy znacząco wzrosła liczba składanych wniosków o pożyczkę w ramach inicjatywy JESSICA. Od publikacji poprzedniego numeru do BGK wpłynęły 32 wnioski na 563,5 mln zł pożyczki. Podpisanych zostało 6 umów inwestycyjnych na kwotę 34,4 mln zł. Do tej pory do BGK wpłynęło w sumie 95 wniosków o pożyczkę na kwotę ponad 1 220 mln zł, a 47 wniosków na kwotę 725,5 mln zł jest w trakcie oceny. Podpisanych zostało 18 umów inwestycyjnych na kwotę 237 mln zł, w tym 15 z woj. wielkopolskiego i 3 z woj. pomorskiego.

BGK dzieli się doświadczeniami

Bank Gospodarstwa Krajowego, jako instytucja wdrażająca różnorodne programy i inicjatywy europejskie, ma obecnie unikalne kompetencje w zakresie obsługi instrumentów finansowych dedykowanych zarówno przedsiębiorcom, jak i samorządom lokalnym. W tym zakresie dzieli się swoimi doświadczeniami i wypracowanymi modelami realizacji programów z zainteresowanymi instytucjami z Europy. W ostatnich miesiącach przekazywaliśmy swoje doświadczenia bankom rozwojowym z Chorwacji (Chorwacki Bank Odbudowy i Rozwoju - HBOR), Malty (Bank of Valletta - BoV) i Niemiec (Saksoński Bank Odbudowy i Rozwoju - SAB).

Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego

Udostępnij artykuł:

Pozadotacyjne instrumenty finansowe UE w Banku Gospodarstwa Krajowego

Bankowość

Pierwsza w Europie umowa na finansowanie projektu PPP w ramach Inicjatywy JESSICA podpisana. Sopocki dworzec kolejowy oraz tereny przydworcowe przejdą gruntowną rewitalizację. Za półtora roku, w miejscu obecnego dworca zobaczymy nowoczesny i funkcjonalny budynek, a tereny wokół staną się zieloną wizytówką miasta.

Pierwsza w Europie umowa na finansowanie projektu PPP w ramach Inicjatywy JESSICA podpisana. Sopocki dworzec kolejowy oraz tereny przydworcowe przejdą gruntowną rewitalizację. Za półtora roku, w miejscu obecnego dworca zobaczymy nowoczesny i funkcjonalny budynek, a tereny wokół staną się zieloną wizytówką miasta.

Przebudowany zostanie układ komunikacyjny, powstanie podziemny parking dla 270 samochodów, hotel, kompleks galerii handlowo-usługowych oraz dwupoziomowy plac miejski połączony z popularnym Monciakiem (główny deptak w Sopocie). Po zakończeniu inwestycji głównym punktem tego obszaru będzie tętniąca życiem promenada z licznymi kawiarniami i miejscami odpoczynku. Inwestor planuje, że wszystkie te obiekty oddane będą do użytku wiosną 2014 r.

Projekt zostanie zrealizowany m.in. dzięki zaangażowaniu funduszy unijnych. Umowa o udzielenie pożyczki ze środków Inicjatywy JESSICA została podpisana 7 stycznia w Sopocie.

130216.bgk.02.250x290
Stan obecny (góra) oraz wizualizacja stanu docelowego (dół)

- Cieszę się, że środki inicjatywy JESSICA, którymi zarządzamy, sfinansują tak ważny i prestiżowy projekt. Będzie to zarazem pierwsza w Polsce i Europie inwestycja, realizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego przy wsparciu inicjatywy JESSICA. To niezwykle ciekawy projekt, praca nad nim dostarczyła nam wiele satysfakcji. Podkreślę, że środki JESSICA na Pomorzu są jeszcze dostępne i dlatego zachęcamy inwestorów do skorzystania z tej formy finansowania inwestycji miejskich - powiedział Jarosław Bełdowski, Wiceprezes - Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu BGK.

Inwestycję zrealizuje Bałtycka Grupa Inwestycyjna S.A. (BGI S.A.), wyłoniona przez Miasto Sopot zgodnie z przepisami ustawy o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Umowa PPP pomiędzy Miastem a Inwestorem zawarta została 23 stycznia 2012 r. Od dnia podpisania umowy Inwestor miał rok na przygotowanie kompletu dokumentacji projektowej. Prace te ukończono jednak wcześniej, co umożliwiło BGK zakończenie oceny projektu jeszcze w 2012 r. i podjęcie decyzji o przyznaniu pożyczki JESSICA na początku 2013 r. Podmiotem zaangażowanym w realizację projektu są także Polskie Koleje Państwowe, które przeniosą prawa własności do części gruntów, na których realizowany będzie projekt - w zamian za uzyskanie prawa własności do nowego dworca kolejowego oraz nieruchomości wspólnych. Łączny koszt całego przedsięwzięcia to ok. 100 mln zł.

130216.bgk.03.250x170
Umowę podpisują (od lewej): Adam Meszczyński, Prokurent BGI S.A., Jarosław Bełdowski, Wiceprezes - Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu BGK.

- Dla nas, mieszkańców Sopotu, ważne jest, że w miejscu obecnego dworca - porównywanego najczęściej przez kolejarzy oraz turystów do baraku - powstanie nowoczesny, bardzo funkcjonalny kompleks obiektów, pełen zieleni, z bardzo dobrą dostępnością komunikacyjną, przyjazną dla pieszych, rowerzystów oraz osób niepełnosprawnych - powiedział podczas podpisania umowy Jacek Karnowski, prezydent Sopotu.

W uroczystości podpisania umowy uczestniczyli m.in.: Jarosław Sulewski, Przewodniczący Rady Nadzorczej BGI S.A., Wiesław Byczkowski, Przewodniczący Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JESSICA, Jacek  Karnowski, Prezydent Sopotu, Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego, Paweł Orłowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

Wiemy już, kto będzie udzielał pożyczek w programie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej

130216.bgk.04.251x150
Umowę podpisują (od lewej): Michał Radziwiłł, Prezes TISE, Dariusz Daniluk, Prezes Zarządu BGK, Za nimi: Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego wMPiPS, Pierre - Michel Fremann, Radca Finansowy Ambasada Francji, Pierre Buhler, Ambasador Francji, Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy
i Polityki Społecznej, Czesława Ostrowska, Podsekretarz Stanu w MPiPS, Karol Sachs, Credit Cooperatif.

25 stycznia Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał z Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. (TISE) umowę, w ramach której TISE będzie udzielało wsparcia finansowego i udzielało bezpłatnych usług doradztwa podmiotom ekonomii społecznej. Specyfika przedsiębiorstw społecznych polega na połączeniu celów ekonomicznych i społecznych - takie przedsiębiorstwo musi generować zyski po to, by móc je reinwestować w realizację celów społecznych, jak np. walka z bezrobociem, integracja zawodowa osób niepełnosprawnych, czy świadczenie usług społecznych (prowadzenie małych szkół, usługi socjalne i opiekuńcze). Mogą one przybierać formy np. spółdzielni socjalnych, spółdzielni pracy, zakładów aktywności zawodowej, fundacji i stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą, czy spółek non profit. W Polsce podmioty ekonomii społecznej mają ograniczone możliwości korzystania z finansowania dostępnego na warunkach rynkowych, wdrażany właśnie program jest więc unikalny i potrzebny do rozwoju tego sektora.

Projekt ma charakter pilotażowy i jest współfinansowany przez Unię Europejską. Bank Gospodarstwa Krajowego jest beneficjentem systemowym projektu "Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz ekonomii społecznej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Do pełnienia roli pośrednika finansowego obsługującego całą Polskę, w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, wybrano TISE. Dla BGK jest to pierwszy projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i jednocześnie pierwszy w kraju instrument inżynierii finansowej, który wesprze podmioty ekonomii społecznej.

130216.bgk.05.249x158
Michał Radziwiłł, Prezes TISE, Dariusz Daniluk, Prezes Zarządu BGK, Za nimi: Pierre-Michel Fremann, Radca Finansowy Ambasada Francji, Pierre Buhler, Ambasador Francji, Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej.

- Zdajemy sobie sprawę, że część pożyczkobiorców (np. małych organizacji pozarządowych) może mieć trudności w spłacie pożyczek i dlatego dużą rolę przykładamy do doradztwa, które ma pomóc tym firmom w efektywnym prowadzeniu działalności gospodarczej. Warto podkreślić, że rola pośrednika finansowego przypadła TISE, instytucji posiadającej doświadczenie w finansowaniu podmiotów z obszaru ekonomii społecznej. Jest to niezwykle ważne między innymi ze względu na czas realizacji projektu - wszystkie pożyczki mają być udzielone do 30 czerwca 2015 r.

Patrzymy na ten projekt także pod kątem kolejnej perspektywy finansowej UE - jak podkreślają bowiem przedstawiciele MRR, po 2013 roku znacznie większa część funduszy unijnych ma być uruchamiana w formie zwrotnej - pożyczek, czy poręczeń.

Dla BGK, instytucji specjalizującej się w zarządzaniu tego typu wsparciem, realizacja pierwszego projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego to szansa na zdobycie cennych doświadczeń na przyszłość - powiedział Dariusz Daniluk, Prezes Zarządu BGK.

130216.bgk.06.248x182

- Odpowiadając na zaproszenie BGK do przetargu, mieliśmy świadomość zadania, jakie zostało postawione przed pośrednikiem finansowym. Mamy przekonanie, że pożyczki udzielane w ramach tego projektu pomogą przedsiębiorstwom społecznym nie tylko rozwinąć ich działalność, ale przede wszystkim wzmocnić potencjał finansowy tych podmiotów i zapewnić trwałość ich działania. Ten pilotaż, w ocenie TISE, pozwoli ocenić popyt na finansowanie zwrotne na rynku ekonomii społecznej i lepiej zdiagnozować potrzeby na nową perspektywę unijną. Preferencyjne warunki finansowe pożyczek w postaci niższego oprocentowania i brak dodatkowych opłat prowizyjnych uatrakcyjnia ofertę oraz pozwoli na obniżenie kosztów po stronie pożyczkobiorców. Istotnym dla projektu jest także możliwość wykorzystania istniejącej w Polsce sieci wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej - powiedział Michał Radziwiłł, Prezes Zarządu TISE.

JEREMIE także dla przedsiębiorców z Mazowsza

130216.bgk.07.159x136
Od lewej: Wiesław Raboszuk, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Dariusz Daniluk, Prezes Zarządu BGK.

17 grudnia 2012 r. do inicjatywy JEREMIE przystąpiło województwo mazowieckie. Tym samym BGK pełni rolę menadżera funduszu powierniczego już w sześciu województwach. Na mocy podpisanej umowy BGK otrzymał w zarządzanie 61,5 mln zł. Łącznie dysponujemy już kwotą 1 724 mln zł, która trafi do MŚP. Konkursy dla pośredników finansowych z Mazowsza ogłoszone będą jeszcze w lutym. Szacujemy, że na Mazowszu, ze wsparcia inicjatywy JEREMIE skorzysta ok. 580 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a dzięki mechanizmowi dźwigni finansowej wykorzystywanej w ramach zaproponowanych produktów, do beneficjentów może trafić do 198 mln zł.

JEREMIE "Szybki START" - nowa funkcjonalność dla potencjalnych wnioskodawców

Wychodząc naprzeciw ogromnemu zainteresowaniu przedsiębiorców zwrotnym finansowaniem działalności gospodarczej, już niedługo na stronie www.jeremie.com.pl BGK uruchomi funkcjonalność ułatwiającą przedsiębiorcom kontakt z pośrednikami finansowymi. Przedsiębiorcy zainteresowani produktami JEREMIE będą mogli wypełnić prosty formularz on-line. Dane z formularza automatycznie trafią do właściwego pośrednika finansowego, który sam skontaktuje się z przedsiębiorcą.

Najważniejsze dane / stan realizacji programów

Już 11 umów inwestycyjnych zawartych przez BGK w ramach inicjatywy JESSICA

Pod koniec 2012 r. i na początku 2013 r. obserwowaliśmy znaczne nasilenie aktywności inwestorów ubiegających się o środki w ramach inicjatywy JESSICA. Łącznie do BGK wpłynęło już 60 wniosków o pożyczkę na kwotę ponad 685 mln zł. Podpisanych zostało 11 umów inwestycyjnych w kwocie 187,8 mln zł, z czego 8 w Wielkopolsce (wartość: 107,8 mln zł) i 3 na Pomorzu (wartość: 80 mln zł). 24 wnioski na ponad ćwierć miliarda złotych są właśnie oceniane.

130216.bgk.08.149x207

Do 17 lutego wielkopolskie szkoły mogą przygotować prace do konkursu "Zmieniamy nasze miasta i miasteczka"

W grudniu zeszłego roku BGK we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego oraz Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej ogłosił konkurs plastycznomultimedialny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu województwa wielkopolskiego. Celem konkursu jest przedstawienie i promocja Inicjatywy JESSICA jako atrakcyjnego źródła finansowania rewitalizacji wielkopolskich miast. Ma także zachęcić dzieci i młodzież do brania udziału w kształtowaniu rozwoju swojego miasta.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace plastyczne wykonane w różnych technikach, ale także zdjęcia, klipy video oraz prezentacje multimedialne. Uczniowie mogą przygotowywać prace indywidualnie lub w zespołach od dwóch do dziesięciu osób. Nagrodami w konkursie jest sprzęt elektroniczny dla szkół oraz nagrody rzeczowe dla autorów zwycięskich prac. Więcej informacji o konkursie http://bgk.pl/jessica/konkursdlaszkol.

Już 505 przyznanych premii technologicznych

W ostatnim naborze wniosków o premie technologiczne (październik 2012 r.), wnioskodawcy złożyli 533 aplikacje na łączną kwotę ponad 1,55 mld zł. Wartość złożonych wniosków przekroczyła dostępną pulę środków, czyli 400 mln zł, o prawie 300%.

Do 15 września b.r. BGK musi dokonać oceny wszystkich złożonych wniosków pod względem spełniania kryteriów ustawowych. Kredyt technologiczny to instrument wsparcia dla przedsiębiorców (mikro-, małych i średnich), wdrażających innowacyjne rozwiązania technologiczne. Kredyt jest udzielany przez 20 banków komercyjnych. Rolą BGK jest przyznawanie wsparcia ze środków publicznych w formie tzw. premii technologicznej (w praktyce jest to jednorazowa spłata znaczącej części kapitału kredytu).

Docelowo, zgodnie z założeniami programu, na koniec 2015 roku powinniśmy osiągnąć wskaźnik 450 dofinansowanych inwestycji technologicznych. Już dzisiaj wiemy, że zostanie on znacznie przekroczony. BGK przyznał dotychczas dofinansowanie 505 przedsiębiorcom, z czego 126 już zrealizowało swoje projekty. Szacujemy także, że już udało nam się osiągnąć wskaźnik dotyczący liczby patentów przyznanych przedsiębiorstwom w ramach realizowanych projektów.

130216.bgk.09.500x280

Niemal 120 mln zł na poręczenia i pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw z Polski Wschodniej

W grudniu 2012 r. zostały zawarte 4 kolejne umowy z pośrednikami finansowymi, w ramach których będą oni udzielali pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw. Łącznie, w ramach projektu realizowanego przez BGK, zawartych zostało 14 umów na łączną kwotę 118,8 mln zł. Tym samym, praktycznie wyczerpane zostały środki projektu, o które mogą aplikować pośrednicy finansowi. Środki te zostaną przekazane MŚP w formie poręczeń i pożyczek. W IV kw. ub. roku zaobserwowaliśmy znaczny wzrost liczby podmiotów korzystających ze wsparcia w ramach programu.

Jest to rezultat udostępnienie przedsiębiorcom nowego produktu - obok gwarancji, tj. reporęczenia  przeznaczonego dla funduszy poręczeniowych, przedsiębiorcy mogą także ubiegać się o pożyczki. Do końca 2012 r. wsparcie w ramach projektu otrzymało 240 mikro, małych i średnich przedsiębiorców na łączną kwotę 28,7 mln zł.

130216.bgk.10.509x372

Już 1,5 mld zł trafiło do przedsiębiorców w ramach inicjatywy JEREMIE

BGK zawarł już 89 umów z pośrednikami finansowymi opiewających na 1,38 mld zł. Z uwzględnieniem wkładu pośredników, przedsiębiorcy otrzymali już pomoc zwrotną w łącznej wysokości 1,53 mld zł, przy wykorzystaniu środków Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) na poziomie 0,75 mld zł. Do końca 2012 r. pośrednicy udzielili wsparcia ponad 8,3 tys. mikro, małym i średnim firmom.

Biuletyn Banku Gospodarstwa Krajowego - pobierz.

Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego

Udostępnij artykuł:

Pozadotacyjne instrumenty finansowe UE w Banku Gospodarstwa Krajowego

Finanse i gospodarka

Prezentujemy najnowszy numer biuletynu Pozadotacyjne instrumenty finansowe UE w Banku Gospodarstwa Krajowego, prezentującego aktualności z zakresu wdrażania instrumentów zwrotnych przez BGK.

Prezentujemy najnowszy numer biuletynu Pozadotacyjne instrumenty finansowe UE w Banku Gospodarstwa Krajowego, prezentującego aktualności z zakresu wdrażania instrumentów zwrotnych przez BGK.

Aby zobaczyć biuletyn kliknij tutaj.

 

Udostępnij artykuł: