Pozew zbiorowy 160 powiatów odrzucony

Samorząd

8 lutego warszawski Sąd Okręgowy odmówił 160 powiatom prawa do procesu. Chodzi o procedury formalne. Proces miał dotyczyć sprawy kart pojazdów i odszkodowań, których żądali ci, którzy zaplacili za karty 500 zł.

8 lutego warszawski Sąd Okręgowy odmówił 160 powiatom prawa do procesu. Chodzi o procedury formalne. Proces miał dotyczyć sprawy kart pojazdów i odszkodowań, których żądali ci, którzy zaplacili za karty 500 zł.

Kwota w wysokości 500 zł była pobierana na podstawie rozporządzenia ministra infrastruktury z 2003 roku. W 2006 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że tak wysoka opłata jest niezgodna z konstytucją i obniżył ją do 75 zł. W tej sytuacji, ci, którzy zapłacili za karty ponad sześć razy więcej ustawili się w kolejce żadając zwrotu 425 zł.

Z szacunków samorządów wynika, że w wyniku nieprawidłowego rozporządzenia ministra ich straty wyniosły kilkadziesiąt milionów złotych. Rząd przedstawił stanowisko w tej sprawie, w którym utrzymuje, że nadwyżka, którą samorządy otrzymały w wyniku pobierania za wysokiej opłaty jest ich dotatkowym dochodem, którego nie mieli obowiązku wydawać na konkretny cel czy działanie.

ZPP przygotował pozew zbiorowy w tej sprawie jednak Sąd go odrzucił. Chodzi o to, że w pozwach zbiorowych wszyscy zainteresowani muszą się domagać tego samego rodzaju odszkodowania. Ustawa wymaga, aby roszczenie było jednorodne. Z przygotowanego dokumentu w sprawie kart pojazdów jasno nie wynika czy wszystkie powiaty domagają się tego samego rodzaju odszkodowania. Roszczenia obejmują bowiem straty związane ze zwrotem kierowcom opłat za karty pojazdów, z kosztami wytworzenia tych kart oraz z kosztami sporów sądowych wynikłych na tle kart pojazdów.

ZPP poinformował, że być może podzieli pozew na kilka mniejszych, co pozwoli ujednolicić żądania. Sąd natomiast zwraca uwagę na możliwość przedawnienia się roszczeń niektórych powiatów, ich ważność wynosi bowiem 3 lata od daty wniesienia opłaty.

źródło: www.samorzad.pb.pl

Udostępnij artykuł: