Poziom szczepień w poszczególnych krajach wpływa na zmianę prognoz gospodarczych MFW

Gospodarka

Międzynarodowy Fundusz Walutowy koryguje swoje prognozy PKB, kraje rozwinięte w górę, rynki wschodzące - w dół, powód: różnice w dostępie do szczepionek przeciw Covid-19 i w odsetku zaszczepionych obywateli.

Akronim MFW - International Monetary Fund
Fot. STOCK.ADOBE.COM/luizalisnic

Międzynarodowy Fundusz Walutowy koryguje swoje prognozy PKB, kraje rozwinięte w górę, rynki wschodzące - w dół, powód: różnice w dostępie do szczepionek przeciw Covid-19 i w odsetku zaszczepionych obywateli.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował aktualizację prognozy World Economic Outlook (WEO) dla gospodarki światowej. Poprzednia ukazała się w kwietniu 2021 r.

Perspektywy roku 2021 dla rynków wschodzących i rozwijających się zostały obniżone, zwłaszcza dla Azji wschodniej

Od tego czasu zmieniły się perspektywy gospodarcze w poszczególnych krajach, przy czym zmiany zachodziły w różnych kierunkach.

Kluczową sprawą okazał się dostęp do szczepionek, który podzielił kraje na dwa bloki: te, które mogą spodziewać się dalszej poprawy aktywności gospodarczej jeszcze w tym roku (prawie wszystkie zaawansowane gospodarki) oraz te, które nadal będą musiały stawić czoła nawracającym infekcjom i rosnącej liczbie zgonów z powodu COVID.

Jednak powrót do normalności nie jest zapewniony nawet w krajach, w których liczba nowych zakażeń jest obecnie niska.

Kraje rozwinięte decydują o koreckie w górę światowego PKB

MFW przewiduje się, że światowa gospodarka wzrośnie w roku bieżącym o 6,0%, a w 2022 o 4,9%, a więc wyżej od poprzednich przewidywań o 0,5 pkt proc.

Globalna prognoza na 2021 r. pozostaje niezmieniona w porównaniu z WEO z kwietnia 2021 r., ale są różnice w przypadku poszczególnych krajów.

Perspektywy roku 2021 dla rynków wschodzących i rozwijających się zostały obniżone, zwłaszcza dla Azji wschodniej.

Natomiast prognoza dla gospodarek rozwiniętych jest skorygowana w górę. Zmiany te odzwierciedlają dynamikę pandemii i różnice w zakresie wsparcia gospodarek ze strony rządów.

Podniesienie globalnej prognozy na rok 2022 o 0,5 pkt proc. wynika  z oceny sytuacji  zaawansowanych gospodarek, w szczególności Stanów Zjednoczonych i dodatkowego wsparcia fiskalnego w drugiej połowie 2021 roku.

Czy inflacja pozostaje pod kontrolą?

MFW oczekuje się, że inflacja w większości krajów powróci w 2022 roku do poziomów sprzed pandemii,  choć niepewność pozostaje wysoka.

Podwyższona inflacja jest również oczekiwana w niektórych gospodarkach wschodzących i rozwijających się, co jest po części związane z wysokimi cenami żywności. 

Najpilniejszym priorytetem jest sprawiedliwe rozdzielenie szczepionek pomiędzy krajami

Eksperci Funduszu zalecają bankom centralnym powstrzymanie się z zaostrzaniem polityki pieniężnej, dopóki nie uzyskają one większej jasności co do dynamiki inflacji bazowej. Uważają jednak, że istnieje ryzyko gwałtownego pogorszenia sytuacji, jeśli oczekiwania inflacyjne wzrosną szybciej niż przewidywano.

Istnieje też ryzyko pogorszenia dynamiki pandemii, co wraz z zaostrzeniem zewnętrznych warunków finansowych, poważnie zahamowałoby ożywienie zarówno gospodarek rozwiniętych jak też wschodzących i sprowadziłoby globalny wzrost poniżej poziomu aktualnej prognozy.

Najpilniejszym priorytetem jest sprawiedliwe rozdzielenie szczepionek pomiędzy krajami. MFW proponuje przeznaczenie na ten cel 50 mld USD, a także ogólną alokację specjalnych praw ciągnienia (SDR-ów)  o wartości 650 miliardów dolarów w celu zwiększenia rezerw wszystkich gospodarek i poprawy płynności.  

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: