Poziom zaufania do banków rośnie!

Raporty

Mimo trudnej sytuacji gospodarczej, sukcesywnie od 2008 roku rośnie zaufanie do banków oraz satysfakcja klientów z oferowanych przez nie usług. Polski sektor bankowy cieszy się lepszą opinią niż inne firmy z branży finansowej takie jak ubezpieczyciele, SKOKi czy parabanki - wynika z badań wizerunku sektora bankowego wykonanych przez TNS Polska na zlecenie Związku Banków Polskich.

Mimo trudnej sytuacji gospodarczej, sukcesywnie od 2008 roku rośnie zaufanie do banków oraz satysfakcja klientów z oferowanych przez nie usług. Polski sektor bankowy cieszy się lepszą opinią niż inne firmy z branży finansowej takie jak ubezpieczyciele, SKOKi czy parabanki - wynika z badań wizerunku sektora bankowego wykonanych przez TNS Polska na zlecenie Związku Banków Polskich.

130507.zaufanie.i.reputacja.glowne.wskazniki.01.600x425

Polacy doceniają polski sektor bankowy. To może dziwić, szczególnie uwzględniając ostatnie lata. Mimo niesprzyjających okoliczności, spowolnienia gospodarczego i doniesień o kłopotach banków w krajach innych niż Polska, reputacja sektora bankowego w naszym kraju mierzona zagregowanym wskaźnikiem TRI*M, wzrosła  o 7 punktów, z 21 zaobserwowanych w roku ubiegłym do 28 punktów. Badanie wizerunkowe prowadzone na zlecenie Związku Banków Polskich pokazuje także sukcesywny wzrost pozytywnych opinii wielu innych kategoriach. Badanie zostało przeprowadzone w marcu 2013 r. na reprezentatywnej próbie tysiąca Polaków powyżej 15-go roku życia.

130507.zaufanie.i.reputacja.glowne.wskazniki.02.a.592x420

"Wyniki badań są potwierdzeniem efektów codziennej pracy jaka jest wykonywana przez sektor bankowy, po to by klienci lepiej rozumieli oferowane produkty, czuli się bezpiecznie korzystając z usług banku i mieli pewność że ich środki zgromadzone w banku są bezpieczne. Warto przy tej okazji zwrócić uwagę na to, że z punktu widzenia klienta, trudno znaleźć inny sektor, w którym jego interes byłby tak chroniony i nadzorowany." - mówi Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich

Ogólna opinia o bankach wśród respondentów również uległa poprawie. 73% ocenia banki dobrze i bardzo dobrze - to więcej niż w roku ubiegłym. Niespełna 40% podobny pogląd wyraża w pytaniu o ogólną ocenę sektora bankowego. Zdaneim ankietowanych bankowców, 83% klientów ma korzystną lub bardzo korzystną opinię o bankach.

130507.zaufanie.i.reputacja.glowne.wskazniki.03.a.588x417

Banki w dalszym ciągu postrzegane są jako bezpieczne i dające poczucie bezpieczeństwa. Tak uważa prawie połowa respondentów. 37% Polaków wierzy, że sektor bankowy jest odporny na kryzysy gospodarcze, a 54% uważa, że mają dobre perspektywy rozwoju. Opinie te są zgodne z oceną nadzoru i kontroli w sektorze, 1/5 ankietowanych osób wskazuje na wzrost w tym wymiarze w ubiegłym roku. Chociaż nadal ponad połowa Polaków jest zdania, że nasze pieniądze są w bankach bezpieczne, o 5 punktów procentowych zwiększył się odsetek sceptyków, którzy nie podzielają takiej opinii. Spadek przeświadczenia o bezpieczeństwie depozytów w bankach, a także wskazania na spadek zaufania do banków w pewnej grupie respondentów to w dużej mierze efekt upadku Amber Gold. Zdarzenie to w 15% wyjaśnia spadek zaufania do sektora bankowego wśród respondentów, którzy zostali poproszeni o wskazanie przyczyny swojej odpowiedzi.

130507.zaufanie.i.reputacja.glowne.wskazniki.04.a.592x417

Klienci ufają bankowi, z którego usług korzystają nawet bardziej niż Narodowemu Bankowi Polskiemu. W kategorii zaufania do różnych instytucji, w przypadku zarówno banku, z którego usług korzystamy, pracownika banku, który zazwyczaj nas obsługuje i banków działających w Polsce odnotowany został wzrost.

130507.zaufanie.i.reputacja.glowne.wskazniki.05.a.593x420

Co szczególnie warte podkreślenia, satysfakcja klientów banków wzrasta z roku na rok od 2005 r. Odsetek klientów, którzy ocenili stopień swojego zadowolenia z banku, z którego usług korzystają jako bardzo zadowalający i zadowalający według ostatniego pomiaru wyniósł 77%. Zadowolenie z usług w porównaniu z rokiem 2005 wzrosło niemalże dwukrotnie. Wskaźnik satysfakcji Polaków stale rośnie, a co za tym idzie - banki będą musiały bardzo się starać, aby utrzymać ten wysoki poziom.

"W trakcie kryzysu żaden polski bank nie upadł ani nawet nie korzystał z pomocy państwa, wyniki finansowe sektora w ostatnich dwóch latach były rekordowo dobre. Znajduje to również odzwierciedlenie w opiniach klientów, którzy ufają bankom coraz bardziej i mają coraz wyższy poziom satysfakcji z oferowanych im usług." - podkreśla Krzysztof Pietraszkiewicz.

Główne wskaźniki reputacji i zaufania - prezentacja - pobierz.

Źródło: Związek Banków Polskich

Udostępnij artykuł: