Poznań najbardziej inteligentnym miastem w Polsce?

Technologie i innowacje / Wydarzenia

Innowacyjne technologie płatnicze to konieczny, ale nie jedyny warunek budowy inteligentnego miasta. W jaki sposób przebiega realizacja tego typu przedsięwzięć w polskich metropoliach? Mówił o tym Michał Łakomski, pełnomocnik Prezydenta Poznania ds. Smart City, podczas webinarium w ramach Programu Analityczno-Badawczego Warszawskiego Instytutu Bankowości.

Panorama Poznania
Panorama Poznania Fot. stock.adobe.com/Piotr Gołębniak

Innowacyjne technologie płatnicze to konieczny, ale nie jedyny warunek budowy inteligentnego miasta. W jaki sposób przebiega realizacja tego typu przedsięwzięć w polskich metropoliach? Mówił o tym Michał Łakomski, pełnomocnik Prezydenta Poznania ds. Smart City, podczas webinarium w ramach Programu Analityczno-Badawczego Warszawskiego Instytutu Bankowości.

Tematem zaprezentowanego tym razem raportu Programu Analityczno-Badawczego były pikopłatności strumieniowe w inteligentnych miastach. Jednak działania podejmowane w stolicy Wielkopolski wykraczają dalece poza stworzenie wygodnych form zapłaty za usługi publiczne.

Michał Łakomski, pełnomocnik Prezydenta Poznania ds. Smart City podkreślił, że inspiracją dla wdrażanych projektów były pozytywne doświadczenia z wielu europejskich stolic, poczynając od Tallinna poprzez Sztokholm i Kopenhagę aż po Londyn i Wiedeń.

Sześć obszarów smart city

Przygotowując się do budowy smart city, poznańscy radni uwzględnili między innymi dokumenty Komisji Europejskiej, cele zrównoważonego rozwoju ONZ oraz szereg wytycznych, sporządzonych przez wyspecjalizowane instytuty badawcze, na czele z Politechniką Wiedeńską.

Ambicją władz Poznania jest włączanie społeczności lokalnych w decydowanie o mieście

Na podstawie opracowania, przygotowanego przez naukowców z tej ostatniej uczelni wyznaczono sześć obszarów inteligentnego miasta: społeczność, jakość życia, środowisko, cyfrowe miasto, gospodarkę i mobilność.

– Wypracowując model smart city dla miasta Poznań, zdefiniowaliśmy potrzeby lokalne, gdyż każde miasto funkcjonuje w innym kontekście – podkreślił przedstawiciel magistratu.

Wszelkie realizowane projekty kwalifikowane są jako przedsięwzięcia z kategorii smart city, o ile spełniają co najmniej dwa spośród czterech kryteriów, takich jak wykorzystanie rozwiązań IT, innowacyjność co najmniej w skali lokalnej, integracja na poziomie danych oraz inkluzywność, zarówno dla jednostek jak i całych grup społecznych.

Ambicją władz Poznania jest włączanie społeczności lokalnych w decydowanie o mieście, stąd jednym z elementów jest realizacja projektów łączących mieszkańców. Należy do nich między innymi poznański budżet partycypacyjny.

Michał Łakomski wspomniał, że podczas głosowania online mieszkańcy są proszeni o podanie numeru PESEL, dzięki czemu władze miasta są w stanie określić, które grupy wiekowe najbardziej aktywnie angażują się we współdecydowanie o wydatkowaniu miejskich funduszy. Okazuje się, że na prowadzenie wybijają się osoby w wieku około 35 lat i… seniorzy.

Czatbot doradzi, nie tylko w sprawie wirusa

Jakie typy projektów są realizowane w poszczególnych obszarach? Jeśli chodzi o jakość życia pionierskim przedsięwzięciem było uruchomienie call center Poznań Kontakt.

Przedstawiciel ratusza podkreśla, iż inicjatywa ta została potraktowana jako wzór i inspiracja dla innych polskich miast. Przydatność call center potwierdził okres pandemii, kiedy to liczba korzystających z tej usługi zwiększyła się istotnie.

Wsparciem w tych trudnych chwilach okazał się czatbot, który przejął sporą część obsługi osób kontaktujących się z urzędem, w pierwszej kolejności jeśli chodzi o informacje na temat przeciwdziałania zachorowaniom. Michał Łakomski zaznacza jednak, iż robot będzie pomagać poznaniakom także po wygaśnięciu epidemii.

- Chcemy by ten kontakt z urzędem był stopniowany – wskazał reprezentant ratusza, dodając, iż bezpośrednie wizyty w urzędzie powinny być standardem tylko przy szczególnie złożonych sprawach.

Nałożyliśmy mapę potencjału solarnego na mapę obiektów w mieście, mieszkańcy mogą sprawdzić, w jakim stopniu opłaci się im montaż ogniw fotowoltaicznych

Niezwykle istotne znaczenie we współczesnym mieście mają przedsięwzięcia w zakresie oszczędności energii i redukcji tzw. niskiej emisji, stanowiącej wszak główną przyczynę powstawania smogu. Aby zrealizować ten cel, władze Poznania zdecydowały się na stworzenie licznika energii, pobieranej przez obiekty zarządzane przez miasto, ze szczególnym uwzględnieniem placówek edukacyjnych.

- Poszliśmy krok dalej, instalując ogniwa słoneczne na przedszkolu, żeby wytwarzać własną energię – dodał Michał Łakomski.

Innym działaniem, zrealizowanym wspólnie z Politechniką Poznańską, jest mapa potencjału solarnego dachów.

- Nałożyliśmy mapę potencjału solarnego na mapę obiektów w mieście, mieszkańcy mogą sprawdzić, w  jakim stopniu opłaci się im montaż ogniw fotowoltaicznych – wskazał przedstawiciel urzędu miasta.

Koniec wiecznie rozkopanych ulic

Prowadzenie prac remontowych na tej samej ulicy w krótkim odstępie czasu przez różnych dostawców mediów stanowi jedną z największych bolączek polskich samorządów. Aby uniknąć wielokrotnego rujnowania ulic i skoordynować inwestycje, realizowane przez wiele podmiotów, organy geodezyjne razem ze spółką Poznańskie Inwestycje Miejskie zaimplementowały system gromadzący informacje o remontach które planują gestorzy różnego rodzaju sieci.

-  Chodzi o to, by po rozkopaniu ulicy dokonać wszelkich koniecznych wymian i zamknąć prace – zauważył reprezentant magistratu.

Tworzymy nowoczesne miasto wspólnie z naszymi mieszkańcami, wspólnie z uczelniami które z nami współpracują, wspólnie z podmiotami gospodarczymi, które działają na terenie Poznania

Miasto zdecydowało się też na uwolnienie danych na temat lokalizacji autobusów i tramwajów, dzięki czemu twórcy aplikacji mogą wykorzystywać te zasoby w swych produktach, uzupełniając zarazem usługi miejskie. Dzięki temu możliwe jest między innymi kreowanie zunifikowanych rozwiązań transportowych, gdzie wszystkie dostępne na terenie miasta środki komunikacji mogą być obsługiwane z poziomu jednej platformy.

Michał Łakomski zadeklarował, że w przyszłości usługi te będą mogły być nabywane z użyciem pikopłatności.

Innym przedsięwzięciem w obszarze zrównoważonej mobilności, jakie jest realizowane w Poznaniu są dynamiczne rozkłady jazdy, umieszczane na przystankach komunikacji miejskiej.

- Tworzymy nowoczesne miasto wspólnie z naszymi mieszkańcami, wspólnie z uczelniami  które z nami współpracują, wspólnie z podmiotami gospodarczymi, które działają na terenie miasta – zaznaczył reprezentant ratusza.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: