Poznań nowym klientem PKO Banku Polskiego

Bankowość / Finanse i gospodarka

PKO Bank Polski wygrał przetarg na obsługę budżetu Poznania i 307 jednostek związanych z miastem. Umowa została zawarta na 5 lat. Wybór oferty PKO Banku Polskiego potwierdza pozycję lidera zajmowaną przez Bank w zakresie usług dla klientów sektora publicznego.

PKO Bank Polski wygrał przetarg na obsługę budżetu Poznania i 307 jednostek związanych z miastem. Umowa została zawarta na 5 lat. Wybór oferty PKO Banku Polskiego potwierdza pozycję lidera zajmowaną przez Bank w zakresie usług dla klientów sektora publicznego.

PKO Bank Polski rozpocznie obsługę budżetu miasta w styczniu 2015 roku. Poza prowadzeniem rachunków oraz realizacją operacji bankowych we wszystkich systemach i trybach, usługi będą obejmowały m.in. kompleksową obsługę kart płatniczych, w tym kart przedpłaconych, realizację transakcji czekowych i walutowych, prowadzenie rachunku skonsolidowanego, obsługę płatności masowych oraz udostępnienie terminali kart płatniczych. Dodatkowo PKO Bank Polski udzielił miastu kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 100 mln zł, który będzie przeznaczony na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kolejnych latach prowadzenia obsługi bankowej.

Dzięki obsłudze budżetu miasta, PKO Bank Polski zwiększył zaangażowanie w finanse jednego z najważniejszych samorządów w kraju. Wartość kredytów udzielonych miastu oraz powiązanym z nim podmiotom wynosi obecnie ponad miliard złotych. Poza kredytami udzielonymi samemu Poznaniowi, PKO Bank Polski finansuje m.in. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej, Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych, Port Lotniczy Poznań - Ławica, oraz Termy Maltańskie.

- Do grona miast obsługiwanych przez Bank dołącza właśnie Poznań, co pozwala nam umocnić pozycję podmiotu zaangażowanego w obsługę finansową jednostek samorządu terytorialnego. PKO Bank Polski od lat pozostaje ważnym partnerem tego sektora. Nasi klienci mogą liczyć na szeroki wachlarz usług, zarówno w zakresie oferty depozytowo-transakcyjnej, jak i kredytowej oraz profesjonalną obsługę - podkreśla Piotr Galas, Dyrektor Departamentu Klienta Sektora Publicznego w PKO Banku Polskim.

Współpraca PKO Banku Polskiego z samorządami dotyczy nie tylko kwestii czysto finansowych i oferowania produktów bankowych. Opiera się także na doradztwie w zakresie struktury finansowania czy modelu realizacji inwestycji, np. poprzez Partnerstwo Publiczno-Prywatne. Doskonałym przykładem takiej współpracy jest Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu. 22 maja 2014 rozpoczęła się budowa spalarni, która będzie przetwarzała odpady z terenu miasta, jak również dziewięciu sąsiednich gmin. Wydajność inwestycji to 210 tys. ton rocznie. Instalacja ma zostać oddana do użytku w 2016 roku. Dzięki niej będzie możliwe wstrzymanie składowania odpadów na lokalnych składowiskach, zgodnie z europejską dyrektywą i polską ustawą o odpadach.

Według danych NBP z grudnia 2013 roku udział PKO Banku Polskiego w finansowaniu samorządów kredytami przekracza 17%. Bank jest także liderem emisji obligacji komunalnych, a jego udział w tym rynku sięga prawie 30%. Atrakcyjność oferty Banku i otwartość na potrzeby jednostek samorządu terytorialnego została doceniona w ubiegłym roku statuetką im. Kazimierza Wielkiego. Obecnie Bank obsługuje budżety województw: mazowieckiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, lubelskiego i kujawsko-pomorskiego, a także wielu miast, w tym: Wrocławia, Szczecina, Zamościa, Grudziądza, Zielonej Góry, Płocka i Włocławka.

Źródło: PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: