Poznańska spalarnia projektem roku

Polecamy

Projekt nowoczesnej spalarni śmieci w Poznaniu, realizowany przez paneuropejski Fundusz Marguerite, przy finansowym zaangażowaniu PKO Banku Polskiego został uznany za najlepszą w ubiegłym roku transakcję w sektorze gospodarki odpadami, realizowaną w Europie. Nagrodę Europejskiego Projektu Roku - "European Waste Deal of the Year", za innowacyjną na polskim rynku strukturę finansowania, przyznało prestiżowe, specjalistyczne czasopismo Project Finance Magazine.

Projekt nowoczesnej spalarni śmieci w Poznaniu, realizowany przez paneuropejski Fundusz Marguerite, przy finansowym zaangażowaniu PKO Banku Polskiego został uznany za najlepszą w ubiegłym roku transakcję w sektorze gospodarki odpadami, realizowaną w Europie. Nagrodę Europejskiego Projektu Roku - "European Waste Deal of the Year", za innowacyjną na polskim rynku strukturę finansowania, przyznało prestiżowe, specjalistyczne czasopismo Project Finance Magazine.

Projekt polegający na sfinansowaniu, zaprojektowaniu, budowie i eksploatacji Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu był największą w historii inwestycją w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Jest realizowany przez spółkę SITA Zielona Energia utworzoną przez SITA Polska i Fundusz Marguerite. Koszt budowy instalacji będzie w pełni sfinansowany przez kapitał własny SITA Zielona Energia oraz kredyty udzielone przez konsorcjum trzech banków, w tym PKO Bank Polski. Niedawno spalarnia otrzymała prawomocne pozwolenie na budowę, prace powinny rozpocząć się w kwietniu.

Pod koniec ubiegłego roku Łukasz Dziekoński z PKO Banku Polskiego został wybrany na przewodniczącego zarządu funduszu Marguerite, uzyskując tym samym decydujący wpływ na jego politykę. Strategia Funduszu przewiduje lokowanie do 20 proc. środków w jednym kraju, w inwestycje z sektora energetycznego i transportowego. Na inwestycje w Polsce przewidziano ok. 140 mln euro, do wydania pozostało 90 mln euro. Z uwagi na duże potrzeby w zakresie inwestycji infrastrukturalnych i energetycznych dla Funduszu Marguerite rynek polski jest strategicznym.

dziekonski.lukasz.pko.bp.01.150x224- Projekt spalarni w Poznaniu był wielokrotnie nagradzany przez Komisję Europejską i stawiany jako wzór w realizacji tego typu inwestycji dla innych państw członkowskich. Ponadto model partnerstwa publiczno-prywatnego jest aktualnie preferowaną przez Unię Europejską formą współfinansowania projektów, ale w Polsce wciąż mało popularną. Fundusz Marguerite jest zainteresowany współpracą w tym modelu. W systemie PPP może być partnerem finansowym dla wielu inwestycji. Aktualnie jesteśmy zainteresowani planowanymi spalarniami w Łodzi i Gdańsku - mówi Łukasz Dziekoński, który odebrał nagrodę na uroczystej gali w Londynie.

Prócz spalarni, dotychczas z kapitałowym udziałem Funduszu Marguerite, Bank zrealizował w Polsce jeszcze dwa projekty: przedsięwzięcia dotyczące dwóch odrębnych, lądowych farm wiatrowych w Tychowie i Kukini. Fundusz Marguerite jest udziałowcem spółki Megawatt OMS - właściciela i operatora farm w Tychowie i Kukini.

Ponadto Project Finance Magazine nagrodził również dwa inne projekty finansowane przez Fundusz Marguerite: projekt budowy morskiej farmy wiatrowej Butendiek o mocy 288MW zlokalizowanej na Morzu Północnym oraz koncesję na sfinansowanie, budowę i eksploatację nowego terminala pasażerskiego wraz z resztą infrastruktury lotniskowej w porcie lotniczym w Zagrzebiu.

Fundusz Marguerite jest pierwszym w historii Unii Europejskiej przykładem paneuropejskiego modelu finansowania projektów infrastrukturalnych, opartego o konsensus czołowych instytucji finansowych i rządów krajów pod egidą liderów najważniejszych instytucji wspólnotowych - Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

PKO Bank Polski jest jednym z głównych akcjonariuszy Funduszu, mającym status tzw. "core sponsora", z zaangażowaniem 100 mln euro. Pozostali udziałowcy strategiczni to wiodące narodowe instytucje finansowe.

Źródło: PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: