Pozornie korzystne zmiany dla zadłużonych klientów

Komentarze ekspertów

Komentarz Krzysztofa Pietraszkiewicza, Prezesa Związku Banków Polskich po miesiącu obowiązywania przepisów skracających okres przedawnienia długów

#KrzysztofPietraszkiewicz: To co mnie zasmuca to swoista promocja rozwiązań obniżających wzajemne zaufanie w obrocie finansowym i rozwój demoralizującego „doradztwa” prowadzonego przez niektóre osoby reprezentujące także zawody zaufania publicznego #ZBP #Długi #Wierzytelności

Nie wszystko co na pierwszy rzut oka może wydawać się klientom korzystne służy im rzeczywiście. Z punktu widzenia banków i innych instytucji finansowych, które muszą szczególnie dbać o bezpieczeństwo środków finansowych, przyjmowanie rozwiązań zmniejszających poziom dyscypliny płatniczej oraz swoiste zachęcanie do „ gry na zwłokę lub na uchylenia się od zobowiązań” będzie musiało prowadzić do zaostrzenia procedur kredytowych i do rozbudowy systemu monitorowania zachowań klientów, wprowadzania dodatkowych zabezpieczeń.

To co mnie zasmuca to swoista promocja rozwiązań obniżających wzajemne zaufanie w obrocie finansowym i rozwój demoralizującego „doradztwa” prowadzonego przez niektóre osoby reprezentujące także zawody zaufania publicznego.

Czytaj także: Przedawnienie długów – nowe przepisy nie zawsze korzystne dla konsumenta

Udostępnij artykuł: