Pozorny sukces prywatyzacyjny rządu

Finanse i gospodarka

Rada Ministrów przyjęła informację o realizacji "Planu prywatyzacji na lata 2008-2011" w roku 2011, przedłożoną przez ministra skarbu państwa. Wynika z niej, że na koniec 2011 r. przychody z prywatyzacji wyniosły ponad 13 mld zł, co oznaczało zrealizowanie planu w 87,06 proc. (planowano 15 mld zł). Dochody z dywidend od spółek nadzorowanych przez ministra skarbu państwa wyniosły nieco ponad 5 mld zł, co stanowiło istotne przekroczenie planu, który zakładał 3,3 mld zł.

Rada Ministrów przyjęła informację o realizacji "Planu prywatyzacji na lata 2008-2011" w roku 2011, przedłożoną przez ministra skarbu państwa. Wynika z niej, że na koniec 2011 r. przychody z prywatyzacji wyniosły ponad 13 mld zł, co oznaczało zrealizowanie planu w 87,06 proc. (planowano 15 mld zł). Dochody z dywidend od spółek nadzorowanych przez ministra skarbu państwa wyniosły nieco ponad 5 mld zł, co stanowiło istotne przekroczenie planu, który zakładał 3,3 mld zł.

- Przedsiębiorcy oczekują nie chwalenia się sukcesami prywatyzacyjnymi, odniesionymi w latach 2008 - 2011, ale przede wszystkim wskazania ograniczeń tego procesu wraz z identyfikacją ich przyczyn oraz propozycji działań uzdrawiających tę sytuację - mówi minister skarbu i prywatyzacji w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC dr Grażyna Magdziak.

W 2011 r. zrealizowano 500 projektów prywatyzacyjnych. Przekształceniami własnościowymi objęto 304 spółki z udziałem Skarbu Państwa. Sukcesem zakończyła się prywatyzacja 171 spółek, co stanowi 56,25 proc. wszystkich podmiotów objętych przekształceniami. Ponad połowę zbytych spółek stanowiły podmioty z większościowym udziałem Skarbu Państwa (89), w tym 84 jednoosobowe spółki Skarbu Państwa.

Komunikat po Radzie Ministrów podsumowującej realizację planu prywatyzacji w latach 2008 - 2011 wskazuje na dużą aktywność rządu w tym obszarze gospodarki. Tak też było w istocie, zwłaszcza na tle całkowitego niemal wstrzymania działań prywatyzacyjnych za czasu rządów PiS. Informacje przedstawiono jednak w oparciu o tak skonstruowane dane statystyczne, jakby Skarb Państwa odnosił w minionych czterech latach nieustające sukcesy w przekształceniach firm państwowych w prywatne, a wiadomo że tak przecież nie było.

Z powodu kryzysu w gospodarce światowej nie udało się sprzedać wielu dużych spółek energetycznych, górniczych, chemicznych oraz z kilku innych branż. Źle idzie prywatyzacja podmiotów średnich i małych, zwłaszcza będących w gorszej kondycji ekonomicznej, mających problemy prawne lub posiadających duży majątek pozaoperacyjny. Resort nie najlepiej też radzi sobie z pozbywaniem się pakietów mniejszościowych w firmach sektora MŚP. Problemy te zmniejszają możliwości restrukturyzacji administracji w obszarze zarządzania majątkiem państwowym.

Przedsiębiorcy oczekiwali zatem nie chwalenia się sukcesami prywatyzacyjnymi, odniesionymi w latach 2008-2011, ale przede wszystkim wskazania ograniczeń tego procesu wraz z identyfikacją ich przyczyn oraz propozycji działań uzdrawiających tę sytuację.

Dr Grażyna Magdziak
minister skarbu i prywatyzacji
Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC

Udostępnij artykuł: