Pożyczka dla MŚP wciąż zyskuje na znaczeniu

Finanse i gospodarka

Według danych Związku Polskiego Leasingu (ZPL), w 2014 r., dynamika aktywów sfinansowanych pożyczką wyniosła 27,5 proc. wobec 16,9 proc. w roku 2013. Główny rodzaj inwestycji finansowanej poprzez pożyczkę w ubiegłym roku stanowiły maszyny i urządzenia (w tym IT). Ich udział wyniósł 73,2 proc. W strukturze sprzedaży EFL  pożyczka w roku 2014  stanowiła 1,4 proc.

Według danych Związku Polskiego Leasingu (ZPL), w 2014 r., dynamika aktywów sfinansowanych pożyczką wyniosła 27,5 proc. wobec 16,9 proc. w roku 2013. Główny rodzaj inwestycji finansowanej poprzez pożyczkę w ubiegłym roku stanowiły maszyny i urządzenia (w tym IT). Ich udział wyniósł 73,2 proc. W strukturze sprzedaży EFL  pożyczka w roku 2014  stanowiła 1,4 proc.

Pożyczka domeną segmentu maszyn i urządzeń
Jak wynika z opublikowanych przez ZPL danych  maszyny i urządzenia łącznie z IT w 2014 r. stanowiły aż 74,3 proc. wszystkich sfinansowanych pożyczką aktywów. Pożyczka cieszy się rosnącą popularnością wśród klientów sektora budowlanego. W ubiegłym roku udział tzw. żółtego sprzętu w całym segmencie maszyn i urządzeń (finansowanych pożyczką) wyniósł
8 proc.

Różnica pomiędzy leasingiem a pożyczką dla MŚP
Pożyczka jest instrumentem finansowym preferowanym przez podmioty  które starają  się o dotacje unijne lub nie są płatnikami VAT. Dzięki pożyczce mogą oni sfinansować 100 proc. wartości faktury.

"Pożyczka jest udzielana klientowi, który automatycznie staje się właścicielem sprzętu - inaczej niż jest to w przypadku leasingu. Konstrukcja pożyczki pozwala na wystawianie faktury bezpośrednio na pożyczkobiorcę, co np. w przypadku korzystania z dofinansowania unijnego, skutkuje możliwością ubiegania się o jednorazowy zwrot poniesionych kosztów z ARMiR lub innej instytucji, która jest dysponentem funduszy. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że pożyczkę cechują m.in. długi okres finansowania, zerowy lub niski wkład własny oraz doradztwo specjalistów z firmy leasingowej" - powiedział Radosław Woźniak Wiceprezes EFL.

Od 2010 r. rośnie udział pożyczki w finansowaniu aktywów ruchomych przez firmy leasingowe (od 8,3% do 15,6% w 2014). W strukturze aktywów sfinansowanych pożyczką  poza segmentem maszyn i urządzeń (w tym  IT  łączny udział  74,3 proc.) znalazł się też transport ciężki (15,4 proc.), pojazdy lekkie, osobowe dostawcze i ciężarowe do 3,5 T (9,6 proc.)  oraz nieruchomości (0,2 proc.)1.

Pożyczka w EFL    
EFL wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców  w kwietniu wzbogacił portfel usług o pożyczkę na maszyny i urządzenie, pojazdy ciężarowe oraz sprzęt IT.

"Od wielu lat monitorujemy rynek, badamy potrzeby inwestycyjne przedsiębiorców z sektora MŚP i staramy się wprowadzać rozwiązania, które w jak najszerszym zakresie będą te inwestycje wspierały. W kwietniu tego roku uzupełniliśmy nasz portfel o ofertę dla klientów zainteresowanych inwestycjami w maszyny, urządzenia, sprzęt IT oraz pojazdy ciężarowe. Oferta ta jest dopełnieniem wprowadzonej kilka lat wcześniej umowy pożyczki dla klientów z branży medycznej i Agro. Rozbudowanie oferty o kolejne segmenty rynku sprawia, że jesteśmy w stanie sfinansować pożyczką i leasingiem praktycznie każdą inwestycję przedsiębiorcy" - powiedział Radosław Woźniak Wiceprezes EFL.

Pożyczka udzielana jest na finansowanie nowego i używanego sprzętu. Zaletą tej formy finansowania jest minimum formalności i szybka, wydawana w 15 minut, decyzja kredytowa. Dla  przedsiębiorcy  sektora MŚP ważny jest również elastyczny harmonogram spłat zobowiązań., który jest dostosowany do konkretnych potrzeb przedsiębiorcy,  uwzględniający specyfikę branży w której działa.

1 Dane ZPL 2014r

Maja Lidke
Europejski Fundusz Leasingowy

Udostępnij artykuł: