Pożyczka od BGK dla Podmiotów Ekonomii Społecznej na wsparcie uchodźców z Ukrainy

Z rynku

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) wprowadził pożyczkę płynnościową dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) - tzw. "pożyczkę misyjną", podał bank. Wsparcie będzie przeznaczone na pomoc osobom uciekającym z Ukrainy.

Fot. BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) wprowadził pożyczkę płynnościową dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) - tzw. "pożyczkę misyjną", podał bank. Wsparcie będzie przeznaczone na pomoc osobom uciekającym z Ukrainy.

Pożyczka misyjna umożliwia PES pomoc dla osób, które przybyły z Ukrainy (dla tych PES, których charakter działalności jest zbieżny z przedmiotem pomocy objętej pożyczką, np. PES, który prowadzi działalność cateringową może dostać pożyczkę na wydawanie posiłków) lub utworzenie miejsca pracy dla osób, które przybyły z Ukrainy, podano. 

Nieoprocentowana pożyczka bez opłat i prowizji z 25% umorzeniem

Środki finansowe mogą zostać przeznaczone na: sfinansowanie wynagrodzeń pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US), pokrycie zobowiązań publiczno-prawnych, spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp., zaopatrzenie w towary, półprodukty itp., pokrycie kosztów administracyjnych, zakup drobnego wyposażenia.

100 tys. złotych pożyczki i umorzenie 25%

"Na ten moment 1,8 mln uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy jest już w Polsce i ta liczba wciąż rośnie. W tej sytuacji jako polski bank rozwoju podejmujemy szybkie działania i dostosowujemy nasze rozwiązania do zmieniających się potrzeb. Dlatego w porozumieniu z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, zaproponowaliśmy specjalną formę pożyczki płynnościowej – pożyczkę misyjną, skierowaną do podmiotów ekonomii społecznej, czyli m.in. organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych (PES)" - powiedziała, dyrektor Biura Instrumentów Finansowych BGK Aleksandra Kwiatkowska, cytowana w komunikacie. 

Maksymalna wartość pożyczki wynosi 100 tys. zł, umorzenie obejmuje 25% wartości kapitału pod warunkiem rozliczenia pożyczki, okres kredytowania - do 5 lat, z karencją w spłacie do 12 miesięcy.

Pożyczka jest nieoprocentowana, bez opłat i prowizji.

Pożyczka przeznaczona jest dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych zdefiniowanych w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej, m.in. spółdzielni socjalnych, spółdzielni pracy, organizacji pozarządowych, czy zakładów aktywności zawodowej. 

Rola BGK

BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju, jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP.

BGK realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą.

Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: