Pożyczki firm pozabankowych nie rosną już tak szybko jak poprzednio

Finanse osobiste

"Wytraca impet tempa udzielanych pożyczek pozabankowych" - mówi prof. Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej odnosząc się do danych BIK o sprzedaży pożyczek na rynku firm pożyczkowych w lipcu 2022 roku.

Waldemar Rogowski, fot. BIK

"Wytraca impet tempa udzielanych pożyczek pozabankowych" - mówi prof. Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej odnosząc się do danych BIK o sprzedaży pożyczek na rynku firm pożyczkowych w lipcu 2022 roku.

W lipcu 2022 r. firmy pożyczkowe udzieliły łącznie 307,5 tys. nowych pożyczek o wartości 793 mln zł. W porównaniu do lipca 2021 r. liczba udzielonych pożyczek wzrosła o 19,1%, a wartość o 18,0%.

Średnia wartość nowo udzielonej w lipcu 2022 r. pożyczki pozabankowej wyniosła 2 316 zł i była wyższa od średniej wartości pożyczki udzielonej w lipcu 2021 r. o (+1,0%).

W lipcu 2022 r. nowo udzielone pożyczki ze wszystkich przedziałów kwotowych zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym odnotowały dodatnie dynamiki.

Najwyższe dodatnie dynamiki w porównaniu do lipca 2021 r. w ujęciu liczbowym odnotowały pożyczki z przedziału 500 zł – 1 tys. zł odpowiednio (+24,9%), a w wartościowym do 500 zł (+28,4%).

Najwięcej Polaków pożycza do jednego tysiąca złotych

W lipcu 2022 r. 41,2% wartości nowo udzielonych pożyczek firmy pożyczkowe przyznały na kwoty powyżej 5 tys. zł, które w ujęciu liczbowym stanowiły 10,3% udzielonych pożyczek.

W ujęciu liczbowym dominowały pożyczki do kwoty 1 tys. zł, które stanowiły 43,6% liczby udzielonego finansowania. W ujęciu wartościowym pożyczki na kwoty do 1 tys. zł miały jedynie 9,9% udział w sprzedaży.

Rynek pożyczek pozabankowych wkrótce ustabilizuje się

"W ujęciu rok do roku nadal liczba i wartość udzielonych pożyczek jest wysoka. Po pierwszych siedmiu miesiącach bieżącego roku wartość sprzedaży jest wyższa o 41 procent w porównaniu z tym samym okresem zeszłego roku. Tak wysoka dynamika sprzedaży świadczy o wyraźnej poprawie na rynku pożyczkowym w porównaniu z rokiem 2021 gdy rynek ten dopiero odbudowywał się po przejściowym załamaniu z pierwszego okresu pandemii" - komentuje prof. Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej

W jego opinii sytuacja na rynku pożyczkowym wkrótce ustabilizuje się, a wzrosty rok do roku będą wynosiły kilka procent.

Udostępnij artykuł: