Pozytywne prognozy dla polskiego rynku ICT

Finanse i gospodarka

Atradius publikuje Market Monitor dotyczący rynku ICT

Atradius publikuje Market Monitor dotyczący rynku ICT

Analitycy firmy Atradius są zgodni - polski rynek ICT (Techniki Informacyjne i Komunikacyjne)  należy do najszybciej rozwijających się rynków tego typu w Centralnej Europie. Problemem pozostaje jednak duża konkurencja, skutkująca niską marżowością sprzedaży. W jej wyniku duże przedsiębiorstwa mogą wypierać małe firmy z niewielką skalą działalności.

Jak wynika z najnowszego raportu Market Monitor, przygotowanego przez analityków Atradius, globalny rynek ICT mierzy się z ciągłym popytem na innowacje. Generalnie niesie to ze sobą wiele wyzwań, takich jak np. stałe realizowanie, ale również kreowanie potrzeb klientów na nowe urządzenia elektroniczne.

Z drugiej strony, spełnienie tego oczekiwania gwarantuje niemalże firmie zapewnienie stałego strumienia przychodów. Średnioterminowe prognozy wzrostu dla polskiego rynku ICT są dobre. Aczkolwiek, problemem jest duża konkurencja na rynku, która przekłada się na niskie marże - rentowność rzadko przekracza 2 proc. Sytuacja ta odbija się przede wszystkim na działalności małych przedsiębiorstw.

- Polska branża ICT może pochwalić się dobrą kondycją. Duży popyt sektora publicznego na produkty elektroniczne oraz ugruntowana pozycja na rynkach zagranicznych to kluczowe atuty polskich firm. Co więcej, większość liczących się przedsiębiorstw może pochwalić się daleko idącą przejrzystością swoich finansów, będąc notowanymi na GPW w Warszawie, co dodatkowo wzmacnia ich wiarygodność. Z drugiej strony, nie możemy zapominać o niskich marżach oraz niepewności związanej ze zmianami kursów walut, które negatywnie mogą wpłynąć na płynność finansową przedsiębiorstw - powiedział Paweł Szczepankowski, dyrektor zarządzający Atradius w Polsce.

Termin, na jaki firmy udzielają kredytu kupieckiego na polskim rynku elektroniki / ICT, kształtuje się na poziomie 14-45 dni, z czego większość przypadków mieści się w przedziale do 30 dni - dłuższe terminy zazwyczaj dotyczą większych i bardziej dochodowych projektów. Co więcej, firmy z sektora IT z dużą skrupulatnością podchodzą do kwestii przeterminowania płatności. Już nawet ponad tygodniowe spóźnienie często jest zgłaszane do biura lub firmy windykacyjnej, bez względu na znaczenie i wielkość kontrahenta.

Ten oraz poprzednie raporty firmy Atradius dostępne są na stronie internetowej http://www.atradius.pl

Źródło: Atradius

Udostępnij artykuł: