Pozytywne wyniki stress testów Raiffeisen Polbank

Bankowość

Wyniki przeglądu jakości aktywów i testów warunków skrajnych opublikowane 26 października 2014 r. przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) jednoznacznie wskazują, że sytuacja kapitałowa i płynnościowa Raiffeisen Polbank jest bardzo dobra.  Urząd dokonał przeglądu jakości aktywów oraz stress testu 15 banków reprezentujących około 79% aktywów polskiego sektora banków komercyjnych oraz około 72% aktywów sektora bankowego.

Stress testy i przegląd jakości aktywów Raiffeisen Polbank przeszedł na bezpiecznym poziomie. W badanym scenariuszu bazowym przewidzianym na lata 2014 – 2016 bank osiągnął wskaźnik kapitałów najwyższej jakości (CET 1) na poziomie 12,68%, a w warunkach skrajnych – 10,93%. Wskaźniki te pozostają powyżej poziomów minimalnych określonych dla scenariuszy bazowego i szokowego, które wynoszą odpowiednio 8% i 5,5%. Stress testy potwierdziły, że Raiffeisen Polbank posiada kapitały wystarczające do zaabsorbowania skutków ewentualnego spowolnienia gospodarczego.

Wyniki stress testów i przeglądu AQR potwierdzają, że Raiffeisen Polbank jest bezpiecznym, stabilnym i dobrze zarządzanym bankiem. Korzystną sytuację kapitałową i płynnościową banku obrazują także wskaźniki osiągnięte na koniec pierwszego półrocza 2014 r.:

  • suma bilansowa banku wyniosła na koniec II kw. 50,29 mld złotych,
  • bank może pochwalić się stabilnym portfelem depozytów na poziomie 30,92 mld, a portfel kredytowy banku wyniósł na koniec II kw. 34,58 mld zł,
  • bank utrzymuje wyższy niż wymagany poziom wypłacalności 13,7% (minimalny to 12%),
  • w I półroczu 2014 r. bank wypracował 92 mln zysku netto, aż o 10,5% więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej, a zysk brutto zwiększył się o 15,4% do 118,5 mln zł,
  • suma bilansowa Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska wyniosła 55,35 mld złotych, fundusze własne Grupy 5,7 mld złotych, a kapitał zakładowy 2,21 mld zł.

Wyniki testów potwierdzają, że Raiffeisen Polbank zachowuje bezpieczną i zrównoważoną strukturę finansowania oraz utrzymuje w ryzach koszty ryzyka. Bank jest we właściwy sposób zabezpieczony przed ewentualnymi zaburzeniami w gospodarce i na rynkach finansowych.

Źródło: Raiffeisen Bank Polska S.A.

Udostępnij artykuł: