PPK: aktywa wzrosły o 172 proc. rdr, liczba uczestników o 71,7 proc. w 2021 roku

Mój plan emerytalny

Aktywa netto funduszy zdefiniowanej daty pracowniczych planów kapitałowych (PPK) na koniec 2021 r. wyniosły 7,7 mld zł, co oznacza ich wzrost o 4,8 mld zł w ciągu roku, podał Główny Urząd Statystyczny.

PPK, znak drogowy z napisem PPK
Fot. stock.adobe.com / bnorbert3

Aktywa netto funduszy zdefiniowanej daty pracowniczych planów kapitałowych (PPK) na koniec 2021 r. wyniosły 7,7 mld zł, co oznacza ich wzrost o 4,8 mld zł w ciągu roku, podał Główny Urząd Statystyczny.

W końcu 2021 r. liczba instytucji finansowych zarządzających PPK wyniosła 19 (w roku poprzednim 20), przy czym większość (16) była prowadzona przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, pozostałe przez powszechne towarzystwa emerytalne i zakłady ubezpieczeń, poinformował GUS.

Fundusze zdefiniowanej daty

Jak wynika z danych GUS, liczba funduszy zdefiniowanej daty zarządzanych przez instytucje finansowe na koniec 2021 r. wyniosła 172. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych prowadziły 84,3% wszystkich funduszy zdefiniowanej daty.

Fundusze zdefiniowanej daty pracowniczych planów kapitałowych. Stan w dniu 31 grudnia

Wyszczególnienie20202021
liczba funduszyw odsetkach
Ogółem175172100,0
w tym towarzystwa
funduszy inwestycyjnych
14214584,3

Źródło danych: GUS

Uczestnicy pracowniczych planów kapitałowych

Na koniec 2021 r. w PPK uczestniczyło 2 547,9 tys. osób, tj. o 1 064,1 tys. osób więcej niż w 2020 r., co oznacza 71,7% wzrost w porównaniu do 2020 r. Analogicznie w PPK prowadzonych w towarzystwach funduszy inwestycyjnych wzrost liczby uczestników wyniósł 78,3%, podał GUS.

Czytaj także: KNF: wartość aktywów w PPK wyniosła 7,67 mld zł na koniec 2021 r. >>>

Uczestnicy pracowniczych planów kapitałowych. Stan w dniu 31 grudnia

Wyszczególnienie20202021
w osobachw odsetkach
Ogółem1 483 8412 547 941100,0
w tym towarzystwa
funduszy inwestycyjnych
1 202 9822 144 75484,2
Źródło danych: GUS

Aktywa netto funduszy zdefiniowanej daty

Jak poinformował GUS, wartość zarządzanych aktywów netto pracowniczych planów kapitałowych na koniec 2021 r. wyniosła 7,7 mld zł. W porównaniu z końcem 2020 r. aktywa zgromadzone w PPK według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. zwiększyły się o 172,0%, czyli o ponad 4,8 mld zł.

Aktywa netto funduszy zdefiniowanej daty. Stan w dniu 31 grudnia

Wyszczególnienie20202021
w mln zł2020=100
Ogółem2 818,17 665,9272,0
w tym towarzystwa
funduszy inwestycyjnych
2 338,46 526,4279,1
Źródło danych: GUS

Wpłaty i wypłaty

PPK przyjęły w 2021 r. wpłaty w kwocie 4 275,3 mln zł, z czego 98,3% wszystkich wpłat stanowiły składki podstawowe wpłacane przez podmiot zatrudniający i uczestników PPK. W porównaniu z rokiem poprzednim kwota wpłat w 2021 r. była wyższa o 2 070,1 mln zł, co stanowiło 93,9% wzrostu w skali roku. Wyższe były wpłaty finansowane przez uczestników PPK niż wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający i stanowiły 57,1% wpłat podstawowych. Odmienna sytuacja wystąpiła w strukturze wpłat dodatkowych, w których 56,4% wpłat finansowanych było przez podmiot zatrudniający. W 2021 r. wpłaty podstawowe wzrosły o 93,2%, natomiast wpłaty dodatkowe o 141,8%, podał GUS.

PPK prowadzone przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych przyjęły wpłaty w wysokości 3 694,4 mln zł wobec 1 832,7 mln zł wpłat w 2020 r. Wpłaty podstawowe wyniosły w tych funduszach 3 632,7 mln zł, natomiast wpłaty dodatkowe 61,7 mln zł, dodał Urząd.

Wpłaty i wypłaty

Wyszczególnienie20202021
w mln złw odsetkach
Wpłaty ogółem2 205,24 275,3100,0
w tym towarzystwa
funduszy inwestycyjnych
1 832,73 694,486,4
Wpłaty podstawowe, w tym:2 175,44 203,298,3
finansowane przez
podmiot zatrudniający
932,61 802,642,2
finansowane przez
uczestników PPK
1 242,82 400,656,1
Wpłaty dodatkowe, w tym:29,872,11,7
finansowane przez
podmiot zatrudniający
17,140,71,0
finansowane przez
uczestników PPK
12,731,40,7
Wypłaty0,88,1x
w tym towarzystwa
funduszy inwestycyjnych
0,76,8x
Wypłaty transferowe2,621,3x
w tym towarzystwa
funduszy inwestycyjnych
1,617,7x
Źródło danych: GUS

Na koniec 2021 r. najwyższa stopa zwrotu w funduszach PPK za okres dwuletni wyniosła prawie 50%.

Stopa zwrotu

Stopa zwrotu funduszy zdefiniowanej daty za okres dwuletni na koniec 2021 r. była zróżnicowana. Najwyższe wartości osiągnięto w funduszach zdefiniowanej daty 2060[1] (dla funduszy 2065 nie były wyliczane), a spośród nich maksymalna wartość wyniosła 49,71%, natomiast najniższe w funduszach zdefiniowanej daty 2025 (minimalna wartość 0,58%), wynika z danych GUS.

Analogiczne zależności zaobserwowano na koniec 2021 r. w stopie zwrotu funduszy zdefiniowanej daty za okres roczny. Najwyższe wartości stopy zwrotu wyniosły w funduszach zdefiniowanej daty 2060 (dla funduszy 2065 nie były wyliczane). Maksymalna wartość w funduszach zdefiniowanej daty 2060 wyniosła 20,30%, natomiast minimalna w funduszach 2025
minus 4,72%, podsumował Urząd.

Stopa zwrotu funduszy zdefiniowanej daty. Stan w dniu 31 grudnia 2021 r.

WyszczególnienieMin.MedianaMax.Min.MedianaMax.Liczba uczestników
Stopa zwrotu
12 miesięczna
Stopa zwrotu
24 miesięczna
%
Fundusze 2025–4,72–0,292,900,587,8912,91195 193
Fundusze 20301,594,658,506,3814,1124,72295 946
Fundusze 20356,169,8413,0611,4520,0236,43379 762
Fundusze 20407,5510,8014,7011,0721,6537,87418 053
Fundusze 20454,6414,5717,2715,0625,0445,01422 643
Fundusze 20504,9615,3217,6715,5024,9045,90370 421
Fundusze 20554,3015,2617,9013,4724,8946,48308 609
Fundusze 20605,6314,3420,3015,9025,3749,71155 038
Źródło danych: GUS

12-miesięczne i 24-miesięczne stopy zwrotu dotyczą tylko funduszy, w których zostały wykazane aktywa na początek okresu, za który liczona jest stopa zwrotu.

Udostępnij artykuł: