PPK: ilu pracowników zdecydowało się na ten sposób oszczędzania na emeryturę? Najnowsze dane o partycypacji w programie

Mój plan emerytalny

Ponad milion pracowników zdecydowało się na uczestnictwo w PPK, co daje 39 proc. dotychczas do tego uprawnionych - podał liczby Paweł Borys, prezes Państwowego Funduszu Rozwoju na wtorkowej konferencji prasowej podsumowującej pierwszy etap wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Paweł Borys, prezes PPK
Paweł Borys, prezes PPK Fot. aleBank.pl

Ponad milion pracowników zdecydowało się na uczestnictwo w PPK, co daje 39 proc. dotychczas do tego uprawnionych - podał liczby Paweł Borys, prezes Państwowego Funduszu Rozwoju na wtorkowej konferencji prasowej podsumowującej pierwszy etap wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych.

.@PawelBorys_, prezes PFR: po I etapie wdrażania #PPK liczba oszczędzających w dużych firmach przekroczyła 1,1 mln, a z PPE ponad 1,5 mln #emerytury #PFR @Grupa_PFR

Paweł Borys, prezes PFR, na wtorkowej konferencji prasowej przypomniał, że pierwszy etap wdrażania PPK obejmował duże firmy, zatrudniające powyżej 250 pracowników.Tak więc w pierwszym etapie, PPK utworzyło 3864 firm, zatrudniających 2,9 mln osób uprawnionych do długoterminowego oszczędzania w PPK.Czytaj także: Milion osób oszczędza w PPK, ponad 500 tys. w PPE >>>"Szacunkowa partycypacja w PPK to 39%, a uwzględniając firmy, które wybrały PPE - to 41%. Natomiast licząc wszystkich pracowników korzystających z PPE i PPK to jest obecnie 44% ogółu osób zatrudnionych w dużych firmach" - powiedział Borys podczas konferencji prasowej.Dane o partycypacji to szacunek, który może podlegać zmianom - granica błędu to 2-3%, podkreślił."Na ten moment nie obserwujemy istotnych zjawisk typu odstąpienia czy przystąpienia" - dodał prezes PFR.Liczba uczestników PPK wyniosła 1 128 tys. pracowników. Kolejne 144 tys. przystąpiło do PPE utworzonych po wejściu w życie ustawy o PPK."Można powiedzieć, że w efekcie wdrożenia PPK w dużych firmach z PPE bądź PPK skorzystało łącznie 1,3 mln i to jest nasza główna dana, którą się posługujemy" - podkreślił Borys.Łącznie z wcześniej funkcjonującymi PPE w systemie jest to ponad 1,55 mln osób, dodał. "Dla nas to są dwie najważniejsze cyfry, które mówią, że na tym pierwszy etapie rzeczywiście udało się spowodować, że pracownicze programy emerytalne - czy PPK, czy PPE - stały się standardem rynków pracy. Cieszymy się, że coraz więcej pracodawców pokazuje nawet w ofertach pracy PPK czy PPE jako dodatkowy benefit dla pracowników" - stwierdził prezes.Łącznie liczba dużych firm objętych systemem wyniosła 4 282, z czego 309 posiadało PPE przed wejściem w życie ustawy o PPK, a kolejne 209 firm założyły PPE w ostatnim roku. Wobec tego obowiązkowi założenia PPK podlegało 3 864 firmy."Wszystkie te instytucje w sposób prawidłowy utworzyły te programy" - podkreślił Borys.Przypomniał, że na rynku PPK aktywnych jest 20 instytucji."PPK są systemem tanim - średnia opłata za zarządzanie wynosi 0,37%" - wskazał także.

Jak wypadamy na tle innych krajów?

Podkreślił, że to bardzo niski, atrakcyjny poziom w porównaniu z podobnymi ofertami w innych krajach."Zakładamy. że na kolejnych etapach wdrażania PPK może być trudniej. Np. w Wielkiej Brytanii najtrudniej było wśród MŚP. Być może w kolejnym etapie partycypacja będzie mniejsza niż w firmach 250+, ale będziemy dokładać starań, by tak się nie stało" - zadeklarował też prezes PFR.Dla porównania w Wielkiej Brytanii obecny poziom partycypacji w analogicznym do PPK programie wynosi blisko 90 procent, na starcie było to 60 procent, a w Turcji - 14 procent na starcie i obecnie 18 procent, w Nowej Zelandii na początku do programu przystąpiło 20 procent uprawnionych, teraz jest to 75 procent.Jak wskazał na konferencji prasowej Paweł Borys, badania pokazują, że 10 - 12 procent Polaków myśli o oszczędzaniu na emeryturę. A - jak wskazywał prezes PFR - teraz jest dobry moment, aby zacząć oszczędzać długoterminowo, bo coraz więcej rodzin ma trwałe nadwyżki w budżetach domowych.Czynnik utrudniający oszczędzanie to, jak mówił Paweł Borys, duża liczba umów na czas określony na polskim rynku pracy. Jesteśmy trzecim krajem w Unii Europejskiej pod tym względem.Czytaj także: Czego Polacy oczekują od PPK? Przede wszystkim bezpieczeństwa środków >>>

Nowy program PFR dla pracodawców

Paweł Borys ogłosił również uruchomienie nowego programu PFR dla pracodawców. Fundusz będzie nagradzał firmy budujące przyjazne środowisko pracy oraz oszczędności emerytalne pracownikow i bezpieczeństwo finansowe, te firmy, które maja ponad przeciętny udział w PPK.Dzisiaj wyróżniono cztery firmy:Budimex, w imieniu której nagrodę odebrał prezes Dariusz Blocher,Emitel, wyróżnienie przyjął prezes Andrzej J. Kozłowski,EY,  reprezentowaną przez Jacka Kędziora, partnera zarządzającego EY Polska,Komfort, w imieniu której nagrodę przyjął Wojciech Kiestrzyń.
Przypomnijmy, że pracownicze plany kapitałowe to przeznaczony dla pracowników program długoterminowego oszczędzania. Gromadzone w PPK oszczędności mają pochodzić ze składek pracowników, pracodawców i dopłat od państwa.Reforma związana z tworzeniem PPK ruszyła 1 lipca i objęła na początku największe firmy, zatrudniające powyżej 250 osób. Do 2021 roku większość pracodawców w Polsce ma utworzyć PPK dla swoich pracowników.
Źródło: aleBank.pl, ISBnews
Udostępnij artykuł: