PPK: ilu pracowników zdecydowało się na udział w Programie? Prezes PFR podsumowuje dotychczasowe etapy

Mój plan emerytalny

Partycypacja po I etapie wdrażania PPK wyniosła blisko 40 proc., a uczestnictwo w kolejnych dwóch fazach jest średnio o 10 pkt. proc. niższe - powiedział podczas czwartkowej konferencji poświęconej Pracowniczym Planom Kapitałowym prezes PFR Paweł Borys.

Paweł Borys
By Anna Mościcka - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53208155

Partycypacja po I etapie wdrażania PPK wyniosła blisko 40 proc., a uczestnictwo w kolejnych dwóch fazach jest średnio o 10 pkt. proc. niższe - powiedział podczas czwartkowej konferencji poświęconej Pracowniczym Planom Kapitałowym prezes PFR Paweł Borys.

Pierwszą fazę dużych firm zakończyliśmy udziałem pracowników blisko 40-proc. Spodziewaliśmy się, że małe i średnie firmy, zwłaszcza w kryzysie, będzie to trudniejszy segment rynku, i tak się stało. Udział pracowników jest średnio o 10 pkt. proc. niższy.

- powiedział prezes PFR Paweł Borys.

"Uważam, że to jest dobry początek, żeby tę partycypację budować. Bardzo pozytywną informacją jest to, że pomimo pandemii liczba uczestników wśród dużych firm w PPK bardzo się zwiększa, a w ostatnich miesiącach przekroczyła już 1,2 mln osób" - dodał.

Długoterminowo na emeryturę oszczędza łącznie ponad 2 mln osób

Poinformował, że na ten moment długoterminowo na emeryturę oszczędza łącznie ponad 2 mln osób.

W IV etapie wdrażania PPK, który rozpoczyna się z początkiem przyszłego roku, Paweł Borys nie spodziewa się dużej partycypacji wśród najmniejszych przedsiębiorstw objętych programem, przy czym wynik sektora publicznego powinien być lepszy.

Liczę, że całe wdrażanie PPK zakończymy na poziomie ponad 3 mln uczestników.

"Wystartujemy z partycypacją wynoszącą około jedną trzecią, a w perspektywie kilku lat przekroczy ona 50 proc." - ocenił.

Czytaj także: PFR TFI: już 3/4 Polaków oszczędza na emeryturę, ale niewielu decyduje się na pomnażanie środków i inwestycje >>>

10 listopada upłynął termin na podpisanie umów o prowadzenie PPK dla firm z II i III etapu wdrażania programu. Pierwsza z grup to przedsiębiorstwa zatrudniające między 50 a 249 osób. Firmy III etapu to firmy, w których pracuje między 20 a 49 pracowników.

Przed rokiem PFR podawał, że w ramach II i III etapu PPK do wdrożenia programu zobowiązanych jest około 20 tys. firm zatrudniających powyżej 50 pracowników i 58 tys. przedsiębiorstw 20+, łącznie zatrudniających około 3,7 mln pracowników.

Czytaj także: Czy Polacy wybiorą unijny program emerytalny zamiast krajowych PPK, IKE, IKZE?

W październiku wiceprezes PFR Bartosz Marczuk informował na łamach Parkietu, że wraz z ZUS PFR zaktualizował listę firm. Podał, że II i III etapem objętych jest 60-65 tys. firm.

Wdrożony I etap obejmował około 3,9 tys. firm zatrudniających 3 mln pracowników, w ramach którego początkowo partycypacja wyniosła 39 proc.

Czwarty, ostatni etap, obejmujący pozostałe przedsiębiorstwa i jednostki sektora finansów publicznych rozpoczyna się 1 stycznia 2021 r. 

Czytaj także: Czy jest konieczny przetarg na PPK u pracodawców sfery finansów publicznych?

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: