PPK na Forum Inwestycyjnym „Moje Pieniądze +”

Mój plan emerytalny

Ewa Małyszko Fot. PFR TFI SA

Polski Fundusz Rozwoju TFI został partnerem strategicznym listopadowego Forum Inwestycyjnego, organizowanego przez dziennik Rzeczpospolita oraz Gazetę Giełdy Parkiet

#EwaMałyszko: Konieczne jest rozpoczęcie kampanii informacyjnej, pozwalających dotrzeć do wszystkich pracodawców i pracowników z pełną i rzetelną informacją o zasadach tworzenia #PPK @Grupa_PFR

Podczas wydarzenia, 22 listopada br., odbędzie się panel pt. PPK – czas rewolucji w emerytalnym oszczędzaniu i inwestowaniu, dedykowany pracowniczym planom kapitałowym. W dyskusji wezmą udział Ewa Małyszko, prezes zarządu PFR TFI, oraz Piotr Kamiński, wiceprezydent Pracodawców RP, Małgorzata Rusewicz, prezes zarządu IGTE oraz Piotr Żochowski, prezes zarządu PKO TFI, którzy porozmawiają o miejscu PPK w portfelu inwestycyjnym przyszłego emeryta oraz o wpływie programu na giełdę, branżę TFI oraz cały rynek finansowy.

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych dotyczy systemowego i kompleksowego oszczędzania na przyszłość emerytalną Polaków. To projekt trójstronny, angażujący pracodawców, pracowników i państwo. Dlatego konieczne jest rozpoczęcie szerokiej dyskusji oraz kampanii informacyjnej, pozwalających dotrzeć do wszystkich pracodawców i pracowników z pełną i rzetelną informacją o zasadach tworzenia PPK i korzyściach wynikających z uczestnictwa w programie – powiedziała Ewa Małyszko, prezes zarządu PFR TFI.

PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, zgodnie z rządowym projektem ustawy, będzie pełnić funkcję instytucji wyznaczonej. Będzie gwarantował pracodawcom i pracownikom dostęp do oferty PPK, ponieważ podmiot ten nie będzie mógł odmówić utworzenia PPK dla danego pracodawcy. Oznacza to, że PFR TFI będzie gotowe zawrzeć umowę o zarządzanie PPK z każdym pracodawcą, który nie dokona wyboru instytucji finansowej.

Udostępnij artykuł: