PPK: nowe obowiązki dla firm dotyczące emerytur dla 11 mln Polaków

Mój plan emerytalny

Trwają prace nad rządowym projektem ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. PPK mają być zachętą do systematycznego gromadzenia oszczędności, z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu 60. roku życia.

Ręka wkładająca monetę do słoika z napisem emerytura
Fot. stock.adobe.com/pinkomelet

Trwają prace nad rządowym projektem ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. PPK mają być zachętą do systematycznego gromadzenia oszczędności, z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu 60. roku życia.

Minimalna składka podstawowa opłacana przez pracodawcę wynosić będzie 1,5% wynagrodzenia, a opłacana ze środków pracownika 2 % wynagrodzenia #PPK #emerytury

- Aktualny projekt Ustawy o PPK nakłada na wszystkie podmioty zatrudniające, w tym w szczególności na pracodawców i zleceniodawców, obowiązek wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK oraz zawarcia z nią odpowiednich umów o zarządzanie i prowadzenie PPK - mówi Anna Gwiazda, Partner, Szef Praktyki Prawa Pracy w Kochański Zięba i Partnerzy. - Na PPK mieliby się składać zarówno pracodawcy, pracownicy, jak i budżet państwa.Minimalna składka podstawowa opłacana przez pracodawcę wynosić będzie 1,5% wynagrodzenia, a opłacana ze środków pracownika 2 % wynagrodzenia. Pracodawca mógłby też dobrowolnie podwyższyć część składki o 2,5%, a pracownik o 2% wynagrodzenia.

Ile państwo dołoży do PPK?

Skarb Państwa dołoży do PPK dla każdego uczestnika programu tzw. składkę powitalną w wysokości 250 złotych oraz lojalnościową dopłatę roczną w wysokości 240 złotych za każdy rok obowiązywania PPK.Ustawa o PPK ma obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Obowiązki związane z PPK mają być wprowadzane etapami, w zależności od wielkości podmiotu zatrudniającego. W pierwszej kolejności, od 1 lipca 2019 r. obowiązkiem utworzenia PPK zostaną objęci zatrudniający co najmniej 250 osób.

Źródło: MarketNews24

 
Udostępnij artykuł: