PPK: osoby najniżej uposażone będą wpłacać mniej. Jakie jeszcze zmiany w projekcie?

Mój plan emerytalny

Ministerstwo Finansów przekazało do finalnych konsultacji społecznych, uzgodnień międzyresortowych i Rady Dialogu Społecznego zaktualizowaną wersję projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.

Portfel z polskimi banknotami i kartami platniczymi na drewnianym stole na ceglanym tle
Fot. stock.adobe.com/paulcreeps

Ministerstwo Finansów przekazało do finalnych konsultacji społecznych, uzgodnień międzyresortowych i Rady Dialogu Społecznego zaktualizowaną wersję projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.

Osoby najniżej uposażone będą mogły wpłacać na #PPK mniej niż 2%, z tym, że nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia #emerytury @MF_GOV_PL

"Bardzo cenimy sobie konsultacje i głos wszystkich ich uczestników. Nowa wersja projektu o PPK uwzględnia głosy przedstawicieli strony społecznej. Bardzo cieszymy się, że ta ustawa spotkała się z ogromnym zainteresowaniem różnych środowisk i była szeroko dyskutowana. Są to bowiem fundamentalne przepisy dla naszego systemu emerytalnego. Zależy nam na ich szybkim wprowadzeniu w życie" - powiedziała minister finansów Teresa Czerwińska, cytowana w komunikacie.Według resortu, warto podkreślić, że wszyscy partnerzy społeczni poparli potrzebę stworzenia systemu PPK, zgłaszając do niej szereg uwag, które nie wpływają jednak na podstawowe założenia programu. W trakcie konsultacji MF uwzględniło wiele postulatów, czego wynikiem jest zaktualizowana wersja projektu ustawy.

Jakie zmiany wprowadzono w projekcie ustawy o PPK?

Najważniejsze zmiany:- wprowadzony został zapis jednoznacznie podkreślający prywatność środków zgromadzonych przez uczestnika oraz pracodawcę. W ustawie podkreślono również, że środki wniesione do PPK przez państwo staną się prywatne po osiągnięciu przez uczestnika 60. roku życia,- osoby najniżej uposażone będą mogły wpłacać na PPK mniej niż 2%, z tym, że nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia przy zachowaniu poziomu 1,5% wpłat pracodawcy oraz dopłat 240 zł ze strony państwa. Dotyczy to osób, których dochody ze wszystkich źródeł nie przekraczają 2 100 zł brutto. To ukłon w stronę najmniej zarabiających, aby trudna sytuacja materialna nie wykluczała ich z systemu PPK. Był to jeden z kluczowych postulatów podnoszonych przez stronę związkową,- obowiązek ponownego potwierdzenia przez pracownika rezygnacji z uczestnictwa w PPK został wydłużony z 2 do 4 lat,- dla pracodawców zniechęcających do oszczędzania w PPK przewidziane zostały jedynie sankcje finansowe,- do instytucji, które mogą oferować PPK zostały dopuszczone obok towarzystw funduszy inwestycyjnych, także powszechne towarzystwa emerytalne, pracownicze towarzystwa emerytalne oraz zakłady ubezpieczeń,Czytaj także: Zakłady ubezpieczeń też będą prowadzić PPK >>>- minimalny poziom kapitałów własnych instytucji dopuszczonych do oferowania PPK został podniesiony do 25 mln zł, wcześniej wynosił 10 mln zł. Po wprowadzeniu tej zmiany PPK będą mogły oferować tylko instytucje z odpowiednim zapleczem finansowym i wiarygodnością,- doprecyzowana została polityka inwestycyjna instytucji, które mogą oferować PPK, tak aby kryteria otrzymania przez nie premii za wyniki inwestycyjne w wysokości 0,1% były jaśniej określone i bardziej wymagające do osiągnięcia,- opłata dla instytucji finansowych za przystąpienie do portalu PPK i możliwość oferowania PPK została ograniczona do maksymalnie 750 tys. zł (z 1 mln zł), a roczna oplata na rzecz PFR za ewidencje na maksymalnie 20 gr. za uczestnika (z 1 zł), podał także resort.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: