PPK: Polacy chcą sami decydować, kto będzie zarządzał ich pieniędzmi odkładanymi na emeryturę

Mój plan emerytalny

Aż 81,3 proc. Polaków chciałoby móc wybrać, która instytucja będzie zarządzała pieniędzmi odkładanymi na emeryturę w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych – wynika z badania zrealizowanego przez instytut IBRiS.

Grafika ilustracyjna: Dłoń starszego mężczyzny oraz monety
Fot. Pixabay.com

Aż 81,3 proc. Polaków chciałoby móc wybrać, która instytucja będzie zarządzała pieniędzmi odkładanymi na emeryturę w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych – wynika z badania zrealizowanego przez instytut IBRiS.

#IRBiS: aż 81,3 proc. Polaków chciałoby móc wybrać, która instytucja będzie zarządzała pieniędzmi odkładanymi na emeryturę w ramach #PPK #IGTE #emerytura @_IGTE

Blisko połowa Polaków (48,9 proc.) uważa, że wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych, które pozwolą dodatkowo oszczędzać na emeryturę to dobry pomysł, przy założeniu, że pracownik będzie odkładał pewną kwotę, a drugie tyle dokładać będzie jego pracodawca. Przeciwnego zdania jest 35,4 proc. respondentów – wynika z badania zrealizowanego przez instytut IBRiS.

Jednocześnie 50,2 proc. badanych chciałoby uczestniczyć w PPK, podczas gdy 36 proc. nie jest zainteresowanych tego typu programem.

Z badania wynika także, że aż 81,3 proc. Polaków chciałoby móc wybrać, która instytucja będzie zarządzała pieniędzmi odkładanymi na emeryturę w ramach PPK. 18,7 proc. badanych takiego wyboru nie potrzebuje lub nie ma na ten temat zdania.

Zachęty do uczestnictwa w Programie

Główną zachętą do dodatkowego oszczędzania na emeryturę w ramach PPK wskazywaną przez badanych jest gwarancja, że będą mogli samodzielnie dysponować zgromadzonymi w nich pieniędzmi, tzn. że będą to ich prywatne środki (33,3 proc. wskazań). Prawie tak samo ważna dla respondentów jest możliwość samodzielnego decydowania o wykorzystaniu i sposobie wypłaty pieniędzy zgromadzonych w ramach PPK (27,7 proc.). Dla 7,3 proc. badanych największą zachętą do udziału w PPK byłaby dopłata ze strony pracodawcy, a dla 6,9 proc. preferencje podatkowe ze strony państwa.

Kto według Polaków powinien zarządzać pieniędzmi zgromadzonymi w PPK? Blisko 45 proc. badanych uważa, że najlepiej, aby były to prywatne instytucje finansowe pod kontrolą Komisji Nadzoru Finansowego. 37 proc. respondentów wskazało, że takimi środkami powinien zarządzać specjalny fundusz państwowy.

Ponad połowa Polaków chce uczestniczyć w PPK, ale pod warunkiem

– Ponad połowa Polaków zadeklarowała wolę partycypacji w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Decyzję o uczestnictwie warunkuje jednak gwarancja prywatności gromadzonych oszczędności i wynikająca z niej możliwość samodzielnego dysponowania gromadzonymi pieniędzmi oraz wyboru podmiotu, który będzie nimi zarządzał. Polacy preferują instytucje finansowe z rynkowym stażem – mówi Małgorzata Rusewicz, prezes IGTE. – W interesie oszczędzających i w zgodzie z ich preferencjami będzie poszerzenie katalogu instytucji zarządzających PPK o Powszechne Towarzystwa Emerytalne, które mają w tym zakresie ogromne doświadczenie oraz udokumentowane, bardzo dobre wyniki – dodaje.Badanie zrealizowane zostało przez instytut IBRiS metodą telefonicznych standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na losowo-kwotowej próbie 1100 osób, stanowiącej liczebną reprezentację cech demograficznych dla ogółu mieszkańców Polski (dane wg GUS). Zostało przeprowadzone jesienią 2017 roku.

Źródło: Informacja prasowa IGTE

 
Udostępnij artykuł: