PPK: rząd przyjął nowelę ustawy znoszącą limit 30-krotności podstawy wpłat

Mój plan emerytalny

Segregator z napisem: Pracownicze Plany Kapitałowe
Fot. stock.adobe.com/bnorbert3

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK), który przewiduje zniesienie limitu 30-krotności podstawy wpłat w pracowniczych planach kapitałowych oraz uproszczenie systemu PPK, podało Centrum Informacyjne Rządu.

Projekt przewiduje zniesienie limitu 30-krotności podstawy wpłat w pracowniczych planach kapitałowych oraz uproszczenie systemu #PPK #emerytury

“Najważniejsze rozwiązania:

– rozszerzenie katalogu osób zatrudnionych (w rozumieniu ustawy o PPK) o osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego (dzięki tej zmianie podmioty zatrudniające nie będą musiały zawierać umów o prowadzenie PPK w różnych terminach w związku z powrotem poszczególnych osób do pracy z urlopów związanych z macierzyństwem);

– umożliwienie zastosowania podpisu mechanicznego do wezwania podmiotu zatrudniającego do zawarcia umowy o zarządzanie PPK albo do przekazania do Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) informacji o zawarciu umowy o zarządzanie PPK;

– wprowadzenie dodatkowej możliwości informowania uczestników PPK przez zapewnienie im dostępu do systemu teleinformatycznego instytucji finansowej, a w przypadku, gdy będzie to niemożliwe przekazywanie takiej informacji na wniosek uczestnika PPK w postaci papierowej;

– w celu zapewnienia efektywności dokonywanych inwestycji wprowadzono dodatkowy warunek pobierania przez podmioty zarządzające PPK wynagrodzenia za osiągnięty wynik w postaci konieczności osiągnięcia stopy zwrotu przez fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny lub subfundusz – na poziomie nie niższym niż 75% najwyższych stóp zwrotu w ramach funduszy tej samej zdefiniowanej daty” – czytamy w komunikacie.

Więcej najnowszych wiadomości o PPK >>>

Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: