PPK: wyłączenie z obowiązku raportowania, niskie ryzyko wykorzystania do uchylania się od opodatkowania

Mój plan emerytalny

Ministerstwo Finansów przychyliło się do stanowiska Polskiej Izby Ubezpieczeń w sprawie wyłączenia raportowania rachunków PPK z obowiązków określonych w ustawie CRS oraz FATCA. W ocenie MF, rachunki PPK cechuje niskie ryzyko wykorzystania do uchylenia się od opodatkowania, poinformował doradca zarządu PIU Paweł Sawicki.

Mężczyzna trzymający umowę z napisem: Pracowcznicze plany kapitałowe
Pracownicze plany kapitałowe - PPK Fot. stock.adobe.com/bnorbert3

Ministerstwo Finansów przychyliło się do stanowiska Polskiej Izby Ubezpieczeń w sprawie wyłączenia raportowania rachunków PPK z obowiązków określonych w ustawie CRS oraz FATCA. W ocenie MF, rachunki PPK cechuje niskie ryzyko wykorzystania do uchylenia się od opodatkowania, poinformował doradca zarządu PIU Paweł Sawicki.

.@MF_GOV_PL przychyliło się do stanowiska @PIU_org_pl w sprawie wyłączenia raportowania rachunków #PPK z obowiązków określonych w ustawie #CRS oraz #FATCA

Polska Izba Ubezpieczeń zabiegała od kilku miesięcy o jednoznaczne przesądzenie o zwolnieniu wpłat na PPK z obowiązku identyfikowania i raportowania w rozumieniu ustawy CRS ((Common Reporting Standard) - odpowiednikiem regulacji FATCA w Europie) i umowy FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) - ustawa uchwalona przez Kongres USA, która nakłada na zagraniczne z punktu widzenia USA instytucje finansowe obowiązek identyfikacji rachunków finansowych będących w posiadaniu osób związanych ze Stanami Zjednoczonymi). Jest to bardzo istotne w kontekście trwających obecnie intensywnych przygotowań do wdrożenia PPK, przypomniał Sawicki na blogu PIU.Więcej najnowszych wiadomości o PPK >>>

Ustawa CRS i umowa FATCA nakładają na instytucje finansowe liczne obowiązki

"Należy pamiętać, że zarówno ustawa CRS, jak i umowa FATCA nakładają na instytucje finansowe liczne obowiązki. M.in. pozyskania danych od uczestników, których pracodawca może nie być w stanie przekazać instytucjom. Pozyskanie tych danych bezpośrednio od uczestników może być niemożliwe. W świetle przepisów ustawy PPK uczestnik składa oświadczenia podmiotowi zatrudniającemu, a nie instytucji finansowej. Z kolei niedopełnienie obowiązków w zakresie CRS/FATCA może skutkować bardzo poważnymi sankcjami w stosunku do instytucji finansowych. Wreszcie przyjęcie interpretacji o konieczności stosowania FATCA/CRS trudno pogodzić z uwagi na wykładnię systemową. Zwolnione zostały wpłaty na IKE oraz IKZE" - czytamy.Jak wskazał Sawicki, "już na pierwszy rzut oka widać", że pracownicze plany kapitałowe niosą za sobą niskie ryzyko wykorzystania do uchylania się od opodatkowania. Podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

"Składając wniosek o wcześniejszy zwrot środków, uczestnik otrzyma jedynie część zgromadzonych przez siebie oszczędności. Zostaną one pomniejszone o podatek od dochodów kapitałowych oraz o 30% wartości wpłat pracodawcy. Wpłaty pracodawcy zwolniono ze składek na ubezpieczenia społeczne. Dlatego, w razie ich zwrotu, zostaną zapisane pracownikowi jako jego składka na ubezpieczenie emerytalne w ZUS. W razie zwrotu z rachunku potrąca się też dopłaty ze strony państwa" - czytamy na blogu.

Ministerstwo Finansów przychyliło się do stanowiska Polskiej Izby Ubezpieczeń

Na początku czerwca 2019 r. Ministerstwo Finansów przychyliło się do stanowiska Polskiej Izby Ubezpieczeń. W ocenie resortu, rachunki PPK cechuje niskie ryzyko wykorzystania do uchylenia się od opodatkowania."Podjęto kroki mające na celu wyłączenie ich z obowiązku raportowania. Aby zapewnić wyłączenie na mocy art. 31 ust. 3 pkt 7 ustawy CRS, rachunki PPK zgłoszono Komisji Europejskiej z prośbą o publikację na liście rachunków wyłączonych z raportowania w Dzienniku Urzędowym UE" - czytamy dalej.Ministerstwo dokonało też stosownej notyfikacji do Sekretariatu OECD w ramach procedury przeglądu CRS (Peer Review). Z kolei w zakresie FATCA Ministerstwo skontaktowało się ze stroną amerykańską. Przedstawiło argumenty za wyłączeniem rachunków PPK na podstawie Annexu II do umowy FATCA. Ministerstwo Finansów poinformowało Polską Izbę Ubezpieczeń, że oczekuje oficjalnej reakcji wszystkich konsultowanych stron oraz pozytywnego rozstrzygnięcia kwestii wyłączenia rachunków PPK, podano także.Pracownicze plany kapitałowe to przeznaczony dla pracowników program długoterminowego oszczędzania. Gromadzone w PPK oszczędności mają pochodzić ze składek pracowników, pracodawców i dopłat od państwa. Reforma związana z tworzeniem PPK ruszy od 1 lipca i obejmie na początku największe firmy, zatrudniające powyżej 250 osób. Do 2021 roku większość pracodawców w Polsce ma utworzyć PPK dla swoich pracowników.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: