Pracodawca nie może już składać rocznego PIT za pracownika. Co w zamian?

Finanse osobiste

Pixabay.com

Pracowników, którzy przywykli już do tego, że roczne rozliczenie podatkowe PIT składa za nich pracodawca, spotkała w tym roku przykra niespodzianka. Zmieniło się prawo i teraz można co najwyżej zlecić roczne rozliczenie podatku fiskusowi, albo trzeba rozliczyć się samemu.

#ZbigniewBiskupski: #Podatnik, który zdecyduje się powierzyć obowiązek przygotowania swojej rocznej deklaracji podatkowej urzędowi skarbowemu, zobowiązany jest do 16 kwietnia 2018 roku wysłać do urzędu wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego PIT-WZ #PIT

Przez wiele lat pracownicy, którzy uzyskują dochody tylko u jednego pracodawcy i nie korzystają z odliczeń musieli jedynie pamiętać, by w pierwszej dekadzie stycznia wypełnić nieskomplikowany formularz PIT-12. Upoważniał on pracodawcę do złożenia w imieniu pracownika rocznego zeznania podatkowego – PIT-40. Miał na to czas do końca lutego. W tym to bowiem terminie wypełniony przez pracodawcę PIT40 musiał trafić do urzędu skarbowego, a kopia – do pracownika.

W tym roku jednak   nie możliwości złożenia PIT -12; pracodawca nawet gdyby chciał, pracownika nie rozliczy, bo nie ma takiej prawnej możliwości.

PIT-WZ zamiast PIT-12

Podatnik, który zdecyduje się powierzyć obowiązek przygotowania swojej rocznej deklaracji podatkowej urzędowi skarbowemu, zobowiązany jest do 16 kwietnia 2018 roku wysłać do urzędu wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego PIT-WZ. Na podstawie danych zawartych we wniosku, urząd przygotuje rozliczenie roczne za tę osobę.

PIT-WZ jednak można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną: za pośrednictwem Portalu Podatkowego – w ramach strony internetowej Ministerstwa Finansów, systemu e-Deklaracje albo bankowości elektronicznej – jednak jest to usługa oferowana tylko przez niektóre banki. Ale nie to jest największą barierą dla wielu osób, ale sposób autoryzowania („podpisania”) takiego wniosku. Pół biedy, jeśli PIT-WZ składany jest za pośrednictwem banku – wtedy wniosek może być potwierdzony tzw. Profilem Zaufanym. Wybrane banki oferują założenie Profilu Zaufanego w swoich systemach transakcyjnych w oparciu o użycie standardowych danych uwierzytelniających (czyli np. loginu i hasła), które te banki na co dzień stosują do weryfikacji posiadaczy rachunków. Gdy jednak podatnik korzysta z Portalu Podatkowego albo systemu e-Deklaracje, podatnik musi podać prawidłową kwotę dochodu osiągniętego w całym poprzednim roku podatkowym,  albo użyć podpisu elektronicznego. W przypadku Portalu Podatkowego można też użyć Profilu Zaufanego, o ile oczywiście wcześniej się go sobie zapewniło.

Fiskus rozlicza zamiast pracodawcy

Problemów nie powinny  mieć też osoby, które uzyskały dochody z kilku źródeł. Wprowadzona bowiem po raz pierwszy rok temu możliwość zlecenia rocznego rozliczenia podatkowego fiskusowi przysługuje nie tylko uprawnionym wcześniej do PIT-12, ale wszystkim uzyskującym dochody od tzw. płatników, w tym wielu. Mogą więc rozliczać się w ten sposób – złożywszy tylko PIT-WZ drogą elektroniczną – zarówno pracownicy, zleceniobiorcy, emeryci lub renciści, jak i osoby uzyskujące dochodu od kilku płatników jednocześnie.

Nie ma przy tym znaczenia, czy osoba chcąca skorzystać z rozliczenia podatku przez fiskusa rozlicza się sama, czy wspólnie z małżonkiem, czy jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

Co ważne, podatnik i małżonek mogą we wniosku PIT-WZ wykazać ulgę na dzieci, która zostanie uwzględniona w udostępnionym przez urząd skarbowy zeznaniu podatkowym PIT-37. Wystarczy wskazać we wniosku: liczbę dzieci, dane dzieci: imię, nazwisko, datę urodzenia albo numer PESEL, okres za jaki przysługuje ulga, kwotę przysługującego odliczenia na dziecko (formularz podpowiada jaka to powinna być kwota). Podobnie fiskus uwzględni w rozliczeniu ewentualne wydatki na cele rehabilitacyjne, podwyższone koszty uzyskania przychodów czy przekazanie 1 proc. podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

Na podstawie danych uzyskanych z PIT-WZ oraz otrzymanych od pracodawców lub innych płatników urząd skarbowy przygotuje zeznanie podatkowe i rozliczy podatek za 2017 r., wskazując kwotę ewentualnej dopłaty lub zwracając podatnikowi nadwyżkę.

Szczegółowe informacje oraz instrukcje dotyczące wypełniania PIT-WZ zawarte są na stronie internetowej: http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/wniosek-o-sporzadzenie-zeznania-pit-wz

Udostępnij artykuł: