Pracodawca nie może już składać rocznego PIT za pracownika. Co w zamian?

Finanse osobiste

Pracowników, którzy przywykli już do tego, że roczne rozliczenie podatkowe PIT składa za nich pracodawca, spotkała w tym roku przykra niespodzianka. Zmieniło się prawo i teraz można co najwyżej zlecić roczne rozliczenie podatku fiskusowi, albo trzeba rozliczyć się samemu.

Pixabay.com

Pracowników, którzy przywykli już do tego, że roczne rozliczenie podatkowe PIT składa za nich pracodawca, spotkała w tym roku przykra niespodzianka. Zmieniło się prawo i teraz można co najwyżej zlecić roczne rozliczenie podatku fiskusowi, albo trzeba rozliczyć się samemu.

#ZbigniewBiskupski: #Podatnik, który zdecyduje się powierzyć obowiązek przygotowania swojej rocznej deklaracji podatkowej urzędowi skarbowemu, zobowiązany jest do 16 kwietnia 2018 roku wysłać do urzędu wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego PIT-WZ #PIT

Przez wiele lat pracownicy, którzy uzyskują dochody tylko u jednego pracodawcy i nie korzystają z odliczeń musieli jedynie pamiętać, by w pierwszej dekadzie stycznia wypełnić nieskomplikowany formularz PIT-12. Upoważniał on pracodawcę do złożenia w imieniu pracownika rocznego zeznania podatkowego - PIT-40. Miał na to czas do końca lutego. W tym to bowiem terminie wypełniony przez pracodawcę PIT40 musiał trafić do urzędu skarbowego, a kopia - do pracownika.W tym roku jednak   nie możliwości złożenia PIT -12; pracodawca nawet gdyby chciał, pracownika nie rozliczy, bo nie ma takiej prawnej możliwości.

PIT-WZ zamiast PIT-12

Podatnik, który zdecyduje się powierzyć obowiązek przygotowania swojej rocznej deklaracji podatkowej urzędowi skarbowemu, zobowiązany jest do 16 kwietnia 2018 roku wysłać do urzędu wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego PIT-WZ. Na podstawie danych zawartych we wniosku, urząd przygotuje rozliczenie roczne za tę osobę.PIT-WZ jednak można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną: za pośrednictwem Portalu Podatkowego - w ramach strony internetowej Ministerstwa Finansów, systemu e-Deklaracje albo bankowości elektronicznej - jednak jest to usługa oferowana tylko przez niektóre banki. Ale nie to jest największą barierą dla wielu osób, ale sposób autoryzowania ("podpisania") takiego wniosku. Pół biedy, jeśli PIT-WZ składany jest za pośrednictwem banku - wtedy wniosek może być potwierdzony tzw. Profilem Zaufanym. Wybrane banki oferują założenie Profilu Zaufanego w swoich systemach transakcyjnych w oparciu o użycie standardowych danych uwierzytelniających (czyli np. loginu i hasła), które te banki na co dzień stosują do weryfikacji posiadaczy rachunków. Gdy jednak podatnik korzysta z Portalu Podatkowego albo systemu e-Deklaracje, podatnik musi podać prawidłową kwotę dochodu osiągniętego w całym poprzednim roku podatkowym,  albo użyć podpisu elektronicznego. W przypadku Portalu Podatkowego można też użyć Profilu Zaufanego, o ile oczywiście wcześniej się go sobie zapewniło.

Fiskus rozlicza zamiast pracodawcy

Problemów nie powinny  mieć też osoby, które uzyskały dochody z kilku źródeł. Wprowadzona bowiem po raz pierwszy rok temu możliwość zlecenia rocznego rozliczenia podatkowego fiskusowi przysługuje nie tylko uprawnionym wcześniej do PIT-12, ale wszystkim uzyskującym dochody od tzw. płatników, w tym wielu. Mogą więc rozliczać się w ten sposób - złożywszy tylko PIT-WZ drogą elektroniczną - zarówno pracownicy, zleceniobiorcy, emeryci lub renciści, jak i osoby uzyskujące dochodu od kilku płatników jednocześnie.Nie ma przy tym znaczenia, czy osoba chcąca skorzystać z rozliczenia podatku przez fiskusa rozlicza się sama, czy wspólnie z małżonkiem, czy jako osoba samotnie wychowująca dzieci.Co ważne, podatnik i małżonek mogą we wniosku PIT-WZ wykazać ulgę na dzieci, która zostanie uwzględniona w udostępnionym przez urząd skarbowy zeznaniu podatkowym PIT-37. Wystarczy wskazać we wniosku: liczbę dzieci, dane dzieci: imię, nazwisko, datę urodzenia albo numer PESEL, okres za jaki przysługuje ulga, kwotę przysługującego odliczenia na dziecko (formularz podpowiada jaka to powinna być kwota). Podobnie fiskus uwzględni w rozliczeniu ewentualne wydatki na cele rehabilitacyjne, podwyższone koszty uzyskania przychodów czy przekazanie 1 proc. podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.Na podstawie danych uzyskanych z PIT-WZ oraz otrzymanych od pracodawców lub innych płatników urząd skarbowy przygotuje zeznanie podatkowe i rozliczy podatek za 2017 r., wskazując kwotę ewentualnej dopłaty lub zwracając podatnikowi nadwyżkę.Szczegółowe informacje oraz instrukcje dotyczące wypełniania PIT-WZ zawarte są na stronie internetowej: http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/wniosek-o-sporzadzenie-zeznania-pit-wz
Udostępnij artykuł: