Pracodawca zawyża przypadkowo wynagrodzenie. Czy pracownik musi zwrócić pieniądze?

Rynek pracy

W wyniku błędu systemu pracownik otrzymał od pracodawcy zawyżone wynagrodzenie za pracę. Kto w tego typu sytuacji – pracownik czy pracodawca – powinien zareagować i zadbać o zwrot należności?

Polski zloty - pieniądze
Fot. stock.adobe.com/whitelook

W wyniku błędu systemu pracownik otrzymał od pracodawcy zawyżone wynagrodzenie za pracę. Kto w tego typu sytuacji – pracownik czy pracodawca – powinien zareagować i zadbać o zwrot należności?

Bezpodstawne wzbogacenie pracownika. Czy trzeba oddawać pieniądze pracodawcy? #pensja #wynagrodzenie #wypłata

– Pracownik ma prawo myśleć, że pieniądze znajdujące się na jego koncie przeznaczone są do jego wyłączonej dyspozycji. Nie musi zatem wyjaśniać, dlaczego otrzymał wynagrodzenie wyższe niż dotychczas. O swoje interesy musi zadbać w tym przypadku pracodawca – tłumaczy Karolina Wojtas, aplikant adwokacki z kancelarii Duraj Reck i Partnerzy.Obowiązkiem każdego pracodawcy jest terminowe wypłacanie wynagrodzenia i to on powinien czuwać nad tym, aby kwota przekazana bezpośrednio pracownikowi odpowiadała przepisom kodeksu pracy, wewnątrzzakładowym źródłom prawa pracy oraz umowy o pracę.– Z tego powodu, niezwłocznie po zauważeniu nadpłaty, pracodawca powinien wezwać pisemnie pracownika do zwrotu części nienależnego wynagrodzenia, tak aby ten miał świadomość, że określona kwota mu nie przysługuje. W przeciwnym wypadku pracownik będzie mógł wykorzystać całe wynagrodzenie na własne potrzeby i w konsekwencji, nie będzie już zobowiązany do zwrotu pracodawcy spornej części wynagrodzenia – tłumaczy adwokat.Zgodnie z Kodeksem pracy, pracownikowi za wykonaną pracę przysługuje wynagrodzenie określane potocznie jako wynagrodzenie brutto. Do swojej dyspozycji pracownik otrzymuje jednak tzw. wynagrodzenie netto, czyli po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

Wynagrodzenie i zaliczka do zwrotu

– Żądanie od pracownika zwrotu wyłącznie kwoty netto nie zrekompensuje pracodawcy całości kwoty nienależnie przekazanej pracownikowi. Pracodawca powinien wezwać pracownika do zwrotu kwoty netto wynagrodzenia powiększonej o odprowadzoną zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych – wyjaśnia mecenas Daniel Reck.Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej, o zwrot nadpłaconego podatku może wystąpić wyłącznie podatnik (pracownik) a nie płatnik (pracodawca). Oznacza to, że pracodawca nie odzyska tej części nienależnie wypłaconego wynagrodzenia bezpośrednio od organu podatkowego. Z kolei pracownik otrzyma zwrot nadpłaconego podatku, po złożeniu stosownego wniosku, po zakończeniu okresu, za który rozlicza się podatek.

– Żądanie od pracownika zwrotu wyłącznie kwoty netto nie zrekompensuje pracodawcy całości kwoty nienależnie przekazanej pracownikowi. Pracodawca powinien wezwać pracownika do zwrotu kwoty netto wynagrodzenia powiększonej o odprowadzoną zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych – wyjaśnia mecenas Daniel Reck.Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej, o zwrot nadpłaconego podatku może wystąpić wyłącznie podatnik (pracownik) a nie płatnik (pracodawca). Oznacza to, że pracodawca nie odzyska tej części nienależnie wypłaconego wynagrodzenia bezpośrednio od organu podatkowego. Z kolei pracownik otrzyma zwrot nadpłaconego podatku, po złożeniu stosownego wniosku, po zakończeniu okresu, za który rozlicza się podatek.

Źródło: Kancelaria Adwokacka Duraj Reck i Partnerzy

Udostępnij artykuł: