Pracodawcy apelują do rządu o utrzymanie limitu składek na ZUS

Firma / Rynek pracy

Konfederacja Lewiatan, BCC, Związek Rzemiosła Polskiego i Pracodawcy RP jednoznacznie negatywnie oceniają zapowiedź zniesienia limitu 30-krotności podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne oraz rentowe i apelują do rządu o utrzymanie górnego limitu podstawy składki na ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych - logo
Fot. /stock.adobe.com/whitelook

Konfederacja Lewiatan, BCC, Związek Rzemiosła Polskiego i Pracodawcy RP jednoznacznie negatywnie oceniają zapowiedź zniesienia limitu 30-krotności podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne oraz rentowe i apelują do rządu o utrzymanie górnego limitu podstawy składki na ZUS.

Zniesienie limitu 30-krotności podstawy składek budzi kontrowersje również w kontekście kluczowej inicjatywy rządu, czyli #PPK. #składki #ZUS

W liście skierowanym do prezydenta i premiera napisali: Rada Ministrów przyjęła 11 czerwca br. założenia do projektu budżetu państwa na rok 2020. Jednym z kluczowych działań w obszarze składek, w latach 2019-2020, ma być zniesienie ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (limit 30-krotności podstawy składek).Czytaj także: Zniesienia limitu składek na ZUS: w kogo uderzy najbardziej?

Prowadzone w latach 2017-2018 prace nad zniesieniem limitu 30-krotności podstawy składek unaoczniły nam wszystkim z jak istotnym społecznie i gospodarczo zagadnieniem mamy do czynienia. Negatywne następstwa tej inicjatywy obserwujemy do dziś, w szczególności, w niskiej stopie inwestycji przedsiębiorstw i konieczności odbudowywania zaufania przedsiębiorców do instytucji państwa. Wydawało się, iż wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 14 listopada 2018 r., sygn. akt Kp 1/18, zakończył dyskusję nad tym zagadnieniem i zapewnił przedsiębiorcom tak istotną równowagę.Z tym większym zaniepokojeniem strona pracodawców odnotowuje powrót do dyskusji nad zniesieniem limitu 30-krotności składek.

Poszukiwanie nowych środków finansowych

Podtrzymujemy argumenty, iż błędne jest poszukiwanie nowych środków finansowych poprzez zniesienie limitu 30-krotności podstawy składek. Zniesienie limitu 30-krotności podstawy składek:
  • jest szkodliwe z punktu widzenia długofalowej stabilizacji wydatków z FUS. Spowoduje w perspektywie wieloletniej problem wynikający z rozwarstwienia wysokości świadczeń emerytalnych, powstanie „kominów emerytalnych”, co jest sprzeczne z zasadą solidarności społecznej,
  • prowadzi do nieproporcjonalnej ingerencji w prawa przedsiębiorców. Tak znaczący wzrost kosztów pracy (5,2 mld zł.), który negatywnie wpłynie na prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, jest dokonywany w sposób dyskrecjonalny,
  • zmniejszy atrakcyjność tworzenia w naszym kraju miejsc pracy wysokiej jakości i wysoko wynagradzanych oraz skłoni inwestorów do zrewidowania dotychczasowej polityki inwestycji i zatrudnienia. Doprowadzi to do odpływu kapitału oraz technologii, a także wysokokwalifikowanego personelu, w szczególności w branżach innowacyjnych i działających na rynku nowych technologii,
  • nie będzie sprzyjało zatrudnianiu w ramach stosunku pracy, szczególnie w środowisku nowych technologii i wysokich kompetencji.

Kontrowersje w kontekście PPK

Zniesienie limitu 30-krotności podstawy składek budzi kontrowersje również w kontekście kluczowej inicjatywy rządu, tj. Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Pracom nad PPK towarzyszyło wspólne przeświadczenie, iż ich wdrożeniu nie może towarzyszyć wprowadzanie rozwiązań kumulujących wzrost obciążeń po stronie pracodawców i pracowników.Czytaj także: PPK: nie będzie limitu 30-krotności podstawy wpłat. Prezydent podpisał nowelizację >>>Liczymy na uwzględnienie argumentów pracodawców i rezygnację strony rządowej z dalszego procedowania tej propozycji. Takie podejście przyczyni się do zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki - apelują pracodawcy.
Udostępnij artykuł: